[Kehityspolitiikka] EURO-EXPERT-tutkimus: asiantuntijalausunnot tuomioistuimille

Noora Arajarvi Parsons nooraarajarviparsons at culturalexpertise.net
Ke Kesä 24 10:01:43 EEST 2020


Hei,


Olen tutkija ja aineistonkerääjä Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa
EURO-EXPERT-projektissa, joka tutkii kulttuuriosaamisen käyttöä ja
vaikutuksia tuomioistuimissa viidessätoista Euroopan maassa. Projektia
johdetaan Pariisin Nanterren yliopistosta. Lisätietoja löytyy projektin
nettisivuilta: https://culturalexpertise.netNyt projektin edetessä toiseen vaiheeseen keräämme tuomioistuimille
annettuja *lausuntoja, raportteja ja maatietoa* liittyen mm. syrjintään,
vähemmistöjen oikeuksiin, vieraan valtion lainsäädäntöön- ja käytäntöihin,
maahanmuuttoon, vihapuheeseen, terrorismiin, sotarikoksiin, uskontoihin,
monikulttuurisiin avioliittoihin ja lapsen oikeuksiin. Toivomme
mahdollisimman laajaa otantaa lausunnoista erilaisissa oikeustapauksissa ja
olisimme kiitollisia yhteistyöstänne. Keräämme lausunnot ja niistä
laatimamme englanninkieliset lyhennelmät Open Access-tietokantaan.
Projektin ensimmäisessä vaiheessa kerätyt tuomioistuinten päätökset
löytyvät jo tietokannastamme: https://culturalexpertise.net/cultexp.Jos olette antaneet lausuntoja liittyen kyseisiin aihealueisiin (tai
muihin, jotka jollain tapaa koskettavat kulttuurikysymyksiä), voisitteko
ottaa yhteyttä minuun? Lähetän mielelläni tietopaketin EURO-EXPERT
tutkimusprojektista sekä suostumuslomakkeen lausuntojen luovuttamiseen ja
tekijänoikeuksiin liittyen. Tarvittaessa voimme sopia lisäyksistä tai
muutoksista suostumuslomakkeeseen (esim. sopia lausuntojen anonymisoinnista).
Kehitämme myös kansainvälistä asiantuntijaluetteloa ja asiantuntijoiden
akkreditointirekisteriä, johon kutsumme tutkimukseen osallistuneita tahoja.

                                    ***

Projektia johdetaan University of Paris Nanterren oikeushistorian ja
antropologian laitokselta (Centre for the History of Law and Anthropology,
CHAD). Oxfordin yliopiston keskushallinnon tutkimusetiikkakomitea
(University of Oxford Central University Research Ethics Committee) on
tarkastanut projektiin liittyvät eettiset kysymykset ja antanut näistä
hyväksynnän (R50528 / RE002). Projekti on tarkastettu ja hyväksytty myös
Oñatin kansainvälisen oikeuden ja sosiologian instituutin
tutkimusetiikkakomitean, Padovan yliopiston tutkimusetiikkakomitean,
Euroopan tiedeneuvoston tutkimusetiikkakomitean sekä INSERM:n (Institut de
la Santé et de la Recherche Medicale) toimesta (Opinion 16-308).Jos teillä on kysymyksiä projektista, ottakaa yhteyttä tutkija Noora
Arajärveen <http://nooraarajarviparsons@culturalexpertise.net> tai
tutkimusjohtaja professori Livia Holdeniin
<http://liviaholden@culturalexpertise.net>.

Ystävällisin terveisin,

Noora Arajärvi

Data Collector

EURO-EXPERT | Cultural Expertise in Europe: what is it useful for?
<https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/cultural-expertise-europe-what-useful>

E: nooraarajarviparsons at culturalexpertise.net


[image: image.png]
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://lists.fingo.fi/pipermail/kehityspolitiikka/attachments/20200624/511fdf7e/attachment-0001.html>
-------------- seuraava osa --------------
Ei-tekstimuotoinen liite on siirretty...
Nimi: image.png
Tyyppi: image/png
Koko: 26572 bytes
Kuvaus: ei saatavilla
Url : <http://lists.fingo.fi/pipermail/kehityspolitiikka/attachments/20200624/511fdf7e/attachment-0001.png>


Lisätietoja postituslistasta Kehityspolitiikka