[Globaalivastuujarjestojen.valikkoryhma] Kutsu valikkoryhmien tapaamiseen, teemana ilmastonmuutos

Jaana Viirimäki jaana.viirimaki at fingo.fi
Fri Aug 16 11:13:29 EEST 2019


Ilmastonmuutos ja vapaaehtoistoiminta - mitä voimme tehdä?
Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmä* järjestää 12.9. klo 9-11 Fingo ry:n tiloissa yhteisen tapaamisen Helsingin valikkoryhmän kanssa, teemana on ilmastonmuutos.
Tässä tapaamisessa pohdimme mm.

  *   Mikä voi olla vapaaehtoistoiminnan rooli ilmastokysymyksiin liittyen?
  *   Mitä eri järjestöt ja muut toimijat tekevät jo nyt? Miksi he ovat valinneet juuri kyseiset toimintatavat?
  *   Miten me voisimme tarjota vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia osana omaa työtämme?
Emme haluaisi tällä kertaa jäädä kierrätä jätteet ja sammuta valot -tyyppiseen yksilön toimintaa korostavaan keskusteluun, vaan tarkoituksena olisi lähestyä asiaa rakenteellisemmasta vaikuttamistyön näkökulmasta.
Oppimalla lisää toistemme toiminnasta osaamme paremmin jatkossa ohjata vapaaehtoisiamme heitä kiinnostavien toimintamuotojen pariin ja voimme käynnistää uusia toimintamuotoja myös itse.
Tapaamisessa saamme kuulla kolme inspiroivaa alustuspuheenvuoroa, minkä jälkeen keskustelemme niiden herättämistä ajatuksista. Pohdimme yhdessä myös mikä on eri toimijoiden tulevaisuusvisio, minkälainen voisi olla se maailma, jossa ilmastonmuutos on torjuttu. Toki tiedostamme, että varmaa vastausta tähän viimeiseen kysymykseen ei kenelläkään ole.
Puheenvuoroista kaksi on varmistunut, saamme kuulla kahta todella kokenutta ilmastotoimijaa:
Hanna Aho, suojeluasiantuntija Suomen Luonnonsuojeluliitosta
Katja Hintikainen, vaikuttamistyön asiantuntija Plan International Suomesta
Ilmoittautuminen 12.9. klo 9-11 pidettävään tapaamiseen viimeistään 9.9. tällä kaavakkeella<https://forms.gle/L1cTDiWpKdEHvQCB9>. Tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 40 osallistujaa.
Fingo ry:n koulutustila sijaitsee osoitteessa Elimäenkatu 27, 6. krs. Tilaisuuden alussa on tarjolla kahvia/teetä ja pientä syötävää.
*Valikkoryhmät ovat Kansalaisareenan koordinoimia vapaaehtoistoiminnan kehittäjien ja koordinaattoreiden verkostoja. Helsingin valikkoryhmässä on pääasiassa sote-puolen toimijoita, Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmässä nimensä mukaisesti kehitys- ja ympäristökysymyksiin sekä globaalikasvatukseen keskittyneitä järjestöjä. Yhteistapaamisessa haluamme luoda linkkejä näiden ryhmien välille ja oppia toinen toisiltamme. Valikkoryhmät ovat avoimia ja niiden toimintaan voivat osallistua vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet.
Globaalivastuujärjestöjen valikkoryhmän sähköpostilistalle voi liittyä ja listalta erota Fingon nettisivuilla<https://www.fingo.fi/palvelut/uutiskirje-ja-sahkopostilistat/globaalivastuujarjestojen-valikkoryhman-lista> olevien ohjeiden avulla. Helsingin valikkoryhmästä ja valtakunnallisesta Valikkoverkostosta lisätietoja Kansalaisareenan nettisivuilla<http://www.kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto/>.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.fingo.fi/pipermail/globaalivastuujarjestojen.valikkoryhma/attachments/20190816/62561319/attachment.html>


More information about the Globaalivastuujarjestojen.valikkoryhma mailing list