[Globaali] FW: Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Pauliina Savola pauliina.savola at fingo.fi
Ke Tammi 13 13:04:12 EET 2021


Hei,

Tiedoksenne lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.

Lausunnon takaraja on 5.2.2021. Fingo tulee lausumaan esityksestä. Lausunnon valmistelusta Fingossa vastaa Outi Hannula. Mikäli olette Fingon jäsenjärjestö, ja haluatte vaikuttaa Fingon lausunnon sisältöön, voi kommentteja laittaa osoitteeseen outi.hannula at fingo.fi<mailto:outi.hannula at fingo.fi> 29.1. mennessä.

Lausunto annetaan lausuntopalvelussa osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4030cf6a-bf1f-448b-8b8c-dcc7eb3049e7

Lausuntopalveluun on kirjattu yksityiskohtaisia kysymyksiä esityksen sisällöstä. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kohdennettuun kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se haluaa keskittyä lausunnossaan.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuslakia ja valtiokonttorista annettua lakia.
1. Valtionavustuslakiin lisättäisiin säännökset, jotka koskevat valtionavustustoiminnan tietojärjestelmää (VA-tietojärjestelmä). VA-tietojärjestelmä sisältäisi kaikille valtionapuviranomaisille tarkoitettuna palveluna valtionavustusten yhtenäisen sähköisen hallintajärjestelmän sekä laajemmin eri intressiryhmien käyttöön tarkoitetut valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelut.
2. Uusissa säännöksissä säädettäisiin tarkemmin myös valtionapuviranomaisten velvoitteista tiedonhallinnassa ja valtionavustustoimintaa koskevien tietojen tallentamisessa, henkilötietojen käsittelystä sekä VA-tietojärjestelmään tallennettavien tietojen ja asiakirjojen säilytyksestä ja arkistoinnista.

Uudistukset ovat osa vuoteen 2023 jatkuvaa valtionavustusten digitalisaatiota koskevaa hanketta. Sen tavoitteena  on kehittää ja digitalisoida valtionavustustoimintaa, jotta valtionavustusten hakeminen ja myöntäminen on entistä sujuvampaa. Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli ja sitä tukevat yhteiset tietojärjestelmäpalvelut lisäävät valtionavustustoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä edistävät yhteistyötä, mitä tarvitaan entistä enemmän yhteiskunnallisten ilmiöiden monimutkaistuessa.

Lisätietoa hankkeesta löytyy esimerkiksi: https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen

Yst.

Pauliina Savola
Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta | Fingo

+358 50 317 6702 | pauliina.savola at fingo.fi<mailto:pauliina.savola at fingo.fi>
twitter.com/PMSavola <twitter.com/PMSavola> | fi.linkedin.com/in/pauliinasavola


Fingo ­­­– Vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.
viestii | kouluttaa | kasvattaa | tukee | vaikuttaa
fingo.fi<http://www.fingo.fi/> | Facebook<https://www.facebook.com/FingoFi/> | Twitter<https://twitter.com/FingoFi> | LinkedIn<https://www.linkedin.com/company/fingo-fi/about/>

Kepa ja Kehys ovat nyt Fingo. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi. Ihan kaikkialla. Olemme 300 kehitysjärjestön yhteistyöjärjestö.
From: Valtiovarainministeriö <noreply at lausuntopalvelu.fi<mailto:noreply at lausuntopalvelu.fi>>
Sent: Tuesday, 22 December 2020 10.13
To: Fingo info <info at fingo.fi<mailto:info at fingo.fi>>
Subject: Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Arvoisa vastaanottaja,

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne aiheesta:
Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta.


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om at om.fi<mailto:lausuntopalvelu.om at om.fi>.


Tämä on lausuntopalvelu.fi:n lähettämä automaattiviesti.
Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu.


-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on siirretty...
URL: <http://lists.fingo.fi/pipermail/globaali/attachments/20210113/9116f298/attachment.html>


Lisätietoja postituslistasta Globaali