[kehitysmaaliike-l] Kutsu tulla mukaan työstämään kansalaisjärjestöjen Agenda 2030 seurantaraporttia 2019

Outi Hakkarainen Outi.Hakkarainen at kepa.fi
Ti Marras 2 14:33:22 EEST 2018


Tule mukaan tekemään Suomi ja Agenda 2030 -raportin kolmatta osaa! Ilmoita kiinnostuksestasi olla mukana viimeistään tiistaina 16.10. (outi.hakkarainen at kepa.fi<mailto:outi.hakkarainen at kepa.fi>).

Mistä on kyse?

Agenda 2030 -raportti on vaikuttamistyön väline, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa kestävän kehityksen tilasta Suomessa ja ennen kaikkea tarjoaa vinkkejä ja suosituksia päätöksentekijöillemme. Vuosina 2017 ja 2018 julkaistut raportit ovat saaneet hyvin huomiota ja ne toimitettiin mm. kaikille kansanedustajille ja lukuisille virkamiehille. Raportti julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi, joten siitä on iloa myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Ryhdymme työstämään raportin kolmatta osaa. Ensi töiksemme kokoamme joukon kiinnostuneita järjestöjä, jotka ovat valmiita ottamaan vastuun jostakin raportin osa-alueesta. Tällä kertaa tarkastelussa ovat tavoitteet 4 Hyvä koulutus, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta sekä 17 Yhteistyö ja kumppanuus. Nämä ovat samat tavoitteet, jotka ovat käsittelyssä vuoden 2019 High Level Political Forumissa.

Raportti tuotetaan samoilla raameilla kuin kaksi edellistä osaa eli kutakin tavoitetta käsitellään kolmen sivun verran siten, että paikallisesta, kansallisesta ja globaalista tasosta kustakin on yksi sivu. Kullakin sivulla on seuraavat osiot: (1) mikä on tilanne nyt, (2) mitä kohti tulisi olla menossa ja (3) konkreettiset vinkit, mitä Suomen tulee tehdä.

Lisäksi kirjoitetaan katsaus jostakin ajankohtaisesta aiheesta johdantoon.

Kansalaisjärjestöjen raporttisarjan kahteen edelliseen osaan voi tutustua näistä linkeistä: 2017<https://www.kepa.fi/uutiset-media/julkaisut/suomi-ja-agenda-2030-kansalaisjarjestojen-seurantaraportti-2017> ja 2018<https://www.kepa.fi/uutiset-media/julkaisut/suomi-ja-agenda-2030-kansalaisjarjestojen-seurantaraportti-2018> . Niistä saa hyvän kuvan siitä, mitä ollaan tekemässä.

Vastuut ja työnjako

Kepa (Fingo<https://www.kepa.fi/kepa-ry/organisaatio/fingo-ry>) kantaa vetovastuun tavoitteen 17 Yhteistyö ja kumppanuus teksteistä sekä johdantotekstin työstämisestä. Luonnollisesti siten, että tekstejä on mahdollisuus kommentoida ja työstää yhdessä. Kepassa kokoamme ja editoimme kaikki tekstit ja hoidamme raportin julkaisukuntoon suomeksi ja englanniksi. Suomenkielinen versio julkaistaan Maailma Kylässä -festivaalilla toukokuussa 2018 ja englanninkielinen High Level Political Forumin aikaan heinäkuussa.

Mukana olevat järjestöt sitoutuvat huolehtimaan siitä, että tuottavat valitsemansa tavoitteen tekstin määräaikaan mennessä. Sisällön saa tuottaa parhaaksi katsomallaan tavalla joko oman järjestön sisällä, järjestämällä avoimen työpajan tai osallistamalla muita aiheen parissa toimivia järjestöjä valikoidusti. Toteutustapa on vapaa. Vastuujärjestö saa nimensä ja logonsa raporttiin ja vastaa tuottamansa osuuden sisällöstä. Järjestö voi ottaa vastuulleen jonkin tavoitteen kokonaisuudessaan tai vain esimeriksi jonkin tavoitteen paikallisen, kansallisen tai globaalin osuuden. Tämä riippuu ennen kaikkea asiantuntemuksesta.

Aikataulu

 *  Ilmoita kiinnostuksestasi ottaa vastuullesi jokin raportissa käsiteltävä tavoite tai sen osa viimeistään tiistaina 16.10. Ilmoittaudu Outille, outi.hakkarainen at kepa.fi<mailto:outi.hakkarainen at kepa.fi>, 050 317 6728
 *  Tapaamme raporttia työstävän ryhmän kanssa loka-marraskuussa ja käymme läpi raportin työstämisen aikataulun, ohjeet ja muut käytännön asiat.
 *  Kukin työskentelee omaan tahtiin vuoden vaihteen yli. Tekstit toimitetaan Kepaan tammikuun 2018 loppuun mennessä.
 *  Tämän jälkeen Kepassa editoidaan ja viimeistellään tekstejä, jotka tulevat vielä tarkistettavaksi vastuujärjestöille.
 *  Suomenkielisen version tultua valmiiksi raportti menee kääntäjälle ja tämän jälkeen toivomme järjestöjen vielä tarkistavan oman osuutensa käännöksen.
 *  Yksi tapaaminen keväällä huhtikuussa 2019, jossa valmistellaan raportin julkaisu ja yksityiskohdat sen hyödyntämiseksi vaikuttamistyössä.
 *  Julkaisu Maailma Kylässä -festivaalilla ja High Level Political Forumin yhteydessä. Yksityiskohdat voidaan suunnitella yhdessä.

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin!


Terveisin,

Outi

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20181002/331fffe9/attachment.htm>