[kehitysmaaliike-l] TIEDOTE: Voidaanko ilmastonmuutosta hillitä nykymuotoisessa yhteiskunnassa vai tarvitsemmeko vaihtoehtoja? Keskusteluja tutkijoiden ja aktivistien kanssa Helsingissä 6.10.

Simo Porola simo.porola at kapsi.fi
Ti Marras 2 12:56:20 EEST 2018


LEHDISTÖTIEDOTE 2.10.2018

*Voidaanko ilmastonmuutosta hillitä nykymuotoisessa yhteiskunnassa vai 
tarvitsemmeko vaihtoehtoja? Keskusteluja tutkijoiden ja aktivistien 
kanssa Helsingissä 6.10.*

Maan ystävien “Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa”-tapahtuma tuo 
tutkijat ja aktivistit keskustelemaan ilmastonmuutoksesta, 
yhteiskunnasta ja aktivismista lauantaina 6.10. Kalliolan 
setlementtitalolle. Tapahtumassa tarkastellaan ilmastotoimenpiteiden 
riittävyyttä moninäkökulmaisen tieteen valossa sekä esitellään 
ilmastoaktivismia Suomessa ja maailmalla.

Tutkijapaneelissa kysytään, minkä mittakaavan muutoksia 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi pitäisi 
etsiä. Paneelissa ovat mukana ympäristöpolitiikan professori *Janne 
Hukkinen* Helsingin yliopistosta, tutkija *Tuuli Hirvilammi* Jyväskylän 
yliopistosta sekä väitöskirjatutkija *Tero Toivanen* Helsingin 
yliopistosta ja BIOS-tutkimusyksiköstä.

Aktivismipuheenvuoroissa tarkastellaan toimintaa, jolla pyritään 
hillitsemään ilmastonmuutosta sekä rakentamaan kestävää ja 
oikeudenmukaista maailmaa. *Joakim Andrén* alustaa 
kansalaistottelemattomuudesta, *Katja Hintikainen* poliittisesta 
vaikuttamisesta, *Ruby van der Wekken* vaihtoehtoisista 
talousaloitteista, *Pauliina Helle* ekoyhteisöistä, *Dimitri Ollikainen* 
kaupunkiaktivismista ja *Eleonoora Karttunen* Ranskan maanvaltauksista.

Tutkijapaneelin ja aktivismipuheenvuorojen jälkeen tapahtumassa 
järjestetään kaikille osallistujille avoimet piirikeskustelut, joissa 
pureudutaan eri ilmastoaktivismin muotoihin. Koko tapahtuman juontaa 
Maan ystävät ry:n puheenjohtajiston jäsen *Liisa Uimonen*.

“Muutetaan järjestelmä – ei ilmastoa” järjestetään Kalliolan 
setlementtitalolla 6.10. klo 13–16. Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
Tapahtuman järjestää Helsingin seudun & yliopiston Maan ystävät, ja sen 
tukijana toimii Kalliolan Setlementti.

Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa 
mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja 
demokraattisemman maailman puolesta. Suomen Maan ystävät on osa 
kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, joka on 
perustettu 1971. Maan ystävät on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton järjestö.

Lisätiedot:
helsinki at maanystavat.fi

Tapahtuma MY:n verkkosivuilla:
http://maanystavat.fi/tapahtumat/muutetaan-jarjestelma-ei-ilmastoa

Tapahtuma Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/327748564465355/

*Liite 1: Aikataulu *

13:00-13:05: Tilaisuuden avaus
13:05-13:50: Paneeli:
     Tuuli Hirvilammi (maan ystävä ja tutkija / Jyväskylän yliopisto)
     Tero Toivanen (väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto ja 
BIOS-tutkimusyksikkö)
     Janne Hukkinen (ympäristöpolitiikan professori / Helsingin yliopisto)
13:50-14:00: Tauko
14:00-15:00: Alustukset:
     Joakim Andren (Ende Gelände ja joukkomuotoinen 
kansalaistottelemattomuus)
     Katja Hintikainen (poliittinen vaikuttaminen ja lobbaus)
     Ruby van der Wekken (yhteisvauraus ja vaihtoehtoisen 
yhteiskuntamallin aloitteet)
     Pauliina Helle (ekoyhteisöt, maaseudun uudisasuttaminen ja 
omavaraisuus)
     Dimitri Ollikainen (Pispala ja kaupunkiaktivismi)
     Eleonoora Karttunen (La ZAD, maanvaltaus ja toisenlaiset maailmat)
15:00-15:15: Tauko
15:15-15:45: Keskustelupiirit aktivismista
15:45-16:00: Tapahtuman yhteenveto

*Liite 2: Tutkijoiden ja aktivistien esittelyt**
**
**Tutkijat*

*Janne I. Hukkinen*
Janne I. Hukkinen on Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan 
professori. Hänen tutkimuksensa keskittyy kestävän kehityksen 
kognitiivisiin ulottuvuuksiin. Hukkinen on Suomen Tiedeseuran jäsen, 
Ecological Economics -tiedelehden päätoimittaja ja korkeimman 
hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos. Yli 90 tieteellisen 
artikkelin lisäksi hän on kirjoittanut Routledgen julkaisemat 
tieteelliset monografiat Sustainability Networks (2008) ja Institutions 
in Environmental Management (1999).
*
**Tuuli Hirvilammi*
Tuuli Hirvilammi on kestävän hyvinvoinnin tutkija Jyväskylän 
yliopistossa. Hän on tarkastellut ilmastonmuutoksen kaltaisten 
ympäristöongelmien ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä väitöskirjassaan 
Kestävän hyvinvoinnin jäljillä (2015). Hän on myös yksi Talous kasvun 
jälkeen –kirjan (2016) kirjoittajista. Tutkimustyön lisäksi hän on 
yrittänyt parantaa maailmaa mm. Maan ystävissä ja Stadin aikapankissa.

*Tero Toivanen*
Tero Toivanen toimii tutkijana BIOS-tutkimusyksikössä ja Helsingin 
yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt talouden, vallan ja 
luonnon historiallisiin kytköksiin. Väitöskirjassaan "Pohjoinen polku 
kapitalismin ympäristöhistoriaan" Toivanen tarkastelee 
maailmankapitalismin sosioekologisia vaikutuksia 1800-luvun 
Pohjois-Suomessa. Viime aikoina Toivanen on tarkastellut erityisesti 
talouden ja työn mullistusta ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisien 
maailmassa.

*Aktivistit*

*Joakim Andrén*
Joakim Andrén on tukholmalainen ilmastoaktivisti, isä ja organisaattori 
kouluttajien Climate Justice Program -kollektiivissa. Hän on 
koordinoinut ruotsalaisia delegaatioita Ende Gelände 
-kansalaistottelemattomuusaktioihin. Hän tekee mitä pystyy tukeakseen 
radikaalia siirtymää.

*Katja Hintikainen*
Katja Hintikainen on poliittisen vaikuttamistyön ammattilainen. Oppinsa 
ilmastovaikuttamiseen hän on saanut toimimalla Polttava Kysymys 
-ilmastolakikampanjassa vuosia. Ensin paikallisryhmässä ja myöhemmin 
kampanjan ohjausryhmässä. Ilmastolakikampanjan jälkeen Katja on ollut 
mukana Hiilivapaa Helsinki -kampanjoinnissa. Vapaaehtoistyöstä muodostui 
lopulta ammatti ja Katja on tehnyt poliittista vaikuttamistyötä työkseen 
usean vuoden ajan. Nykyään hän toimii Plan International Suomen 
asiantuntijana ja keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen lastenoikeus- 
ja tasa-arvokysymyksenä.

*Ruby van der Wekken*
Ruby van der Wekken näkee itsensä osana globaalia 
oikeudenmukaisuusliikettä ja pitää vielä tänä päivänä Maailman 
sosiaalifoorumia globaalisti olennaisena prosessina. Hän on aktiivinen 
jäsen Stadin aikapankissa ja Oma Maa -ruokaosuuskunnassa, joiden 
kehittäminen ja linkittäminen voidaan nähdä osana solidaarisuustalouden 
rakentamista ja sitä kautta yhteisvaurauden vahvistamista. Hän on myös 
mukana Commons.fi:ssä, joka pyrkii luomaan alustan yleisemmin näiden 
asioiden edistämiselle, myös rakentaen (munisipalistisia) yhteyksiä 
kaupungin kanssa.

*Pauliina Helle*
Pauliina Helle toimii aktiivisesti Euroopan ekokyläverkostossa ja on 
Suomen Kestävän Elämäntavan Yhteisöt ry:n puheenjohtaja. Hän asuu 
maaseudulla nelihenkisen perheensä kanssa 16m2 kokoisessa itse 
rakennetussa liikuteltavassa minitalossa, osana perheyhteisöä. Pauliinan 
elämäntapavalintojen taustalla vaikuttavat mm. vuosi 
primitiiviolosuhteissa metsässä (Teaching Drum Outdoor School), 
omavaraistaitojen opetteleminen Lasse Nordlundin luona sekä kokemukset 
wirarika-alkuperäiskansan parissa Meksikossa.
*
**Dimitri Ollikainen*
Dimitri Ollikainen on sosiaaliantropologi, jota kiinnostaa 
ruohonjuuritason kamppailut sekä niiden kytkeytyminen globaaleihin 
kysymyksiin. Hän on erityisen kiinnostunut tarkastelemaan kamppailuja 
arjen näkökulmasta ja siitä, minkälaisia arjen kulttuurisia muutoksia 
kamppailuissa tuotetaan sekä kuinka nämä muutokset voivat osaltaan 
edesauttaa laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Ollikainen asuu ja 
toimii Tampereen seudulla.

*Elonoora Karttunen*
Elonoora Karttunen on ollut mukana monenlaisessa antikapitalistisessa ja 
autonomisessa ympäristöaktivismissa. Häntä kiinnostavat muun muassa 
energiantuotanto, kaivokset ja oikeudenmukaisuus.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20181002/b0307ddc/attachment.htm>