[kehitysmaaliike-l] Tiedote: Haku Kepan Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukeen käynnistyy

Johanna Harjunpää johanna.harjunpaa at kepa.fi
Mon Maalis 5 17:25:01 EET 2018


Kepan Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitushaku järjestöille on käynnistynyt 5.3.2018. Mukaan valittavat järjestöt saavat projektilleen rahoituksen ja osallistuvat vuoden kestävään oppimisprosessiin, jonka aikana syvennetään globaalikasvatuksen ja kehitysviestin osaamista vertaisoppimisen menetelmin ja koulutuksin.

Hakuaika ja kriteerit

Hakuaika on 5.3.-3.5.2018. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään 22.6.2018 mennessä. Hankkeet tulee toteuttaa 1.7.2018-1.7.2019 välisenä aikana. Tarkemmat kriteerit hankkeille ja järjestöille löytyvät Globaalikasvatus.fi-sivulta.

Hankkeeseen mukaan hakevilta järjestöiltä edellytetään seuraavia kriteereitä:

 *  Järjestö on hakuvaiheessa ollut rekisteröityneenä Suomessa vähintään kaksi vuotta
 *  Järjestöllä on vähintään 30 jäsentä/vapaaehtoista/tukijaa
 *  Järjestö ei ole ollut vuoden 2014 haussa päähakijana tai kumppanina Euroopan komission DEAR -rahoituksella toteutetussa hankkeessa.
 *  Järjestö työskentelee globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän tai kehitysyhteistyön parissa

 *  Järjestön toimintabudjetti on maksimissaan 10 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeiden kriteerit

 *  Hankkeiden on lisättävä tietoisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030)
 *  Hankkeissa hyödynnetään laatutyökalun periaatteita<https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/fvr-toolkit.pdf>
 *  Hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita

 *  Hankkeissa on 5 % omarahoitusosuus
 *  Hankkeet voivat olla suuruudeltaan 5 000-30 000 euroa. Jos kaksi järjestöä hakee rahoitusta yhdessä, hankkeen koko on enintään 60 000 euroa
 *  Lisäksi priorisoidaan hankkeita, jotka käsittelevät siirtolaisuutta, ilmastonmuutosta tai sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä nostavat esille näkökulmia ja ihmisiä globaalista etelästä; sekä hankkeita joissa tehdään yhteistyötä journalistien kanssa

Tarkemmat kriteerit löytyvät Globaalikasvatus.fi-sivustolla sijaitsevasta Projektituen hakuoppaasta<https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/fvr-hakuopas-projektituesta.pdf> (pdf).

Järjestöille jaettava kokonaissumma kahdelle vuodelle on 875 000 euroa, josta noin puolet jaetaan ensimmäisellä hakukierroksella. Toinen hakukierros järjestetään 1.12.2018-31.1.2019.

Mikä Frame, Voice, Report?

Kepa koordinoi kolmivuotista Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. FVR-hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen vetäjänä toimii tanskalainen CISU<http://www.cisu.dk/eng>. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua.

Lisätietoa
Globaalikasvatus.fi<https://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/tukea-jarjestoille/frame-voice-report-hanke>
Linkki tiedotteeseen Kepa.fi -verkkosivulla<https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/haku-kepan-frame-voice-report-hankkeen-projektitukeen-kaynnistyy>

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report! -hanke
johanna.harjunpaa at kepa.fi<mailto:johanna.harjunpaa at kepa.fi>
+358 50 317 6701Ystävällisin terveisin,

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö / Frame, Voice, Report -projekti
+358 50 317 6701
johanna.harjunpaa at kepa.fi<mailto:johanna.harjunpaa at kepa.fi>
Twitter: @JohannaHarjunp
Skype: kepa_johanna_harjunpaa

Kepa ry
Elimäenkatu 25-27 (5. krs)
00510 Helsinki, Finland
www.kepa.fi
@kepa_ry
Facebook.com/Kepary

Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180305/16d7789f/attachment.htm>