[kehitysmaaliike-l] TUE 5 JUNE: EU commercial policy and the occupation of Western Sahara

Henri Purje henri.purje at gmail.com
Mon Kesä 4 11:05:54 EEST 2018


(Suomenkielinen tapahtumakuvaus alla)

*EU COMMERCIAL POLICY AND THE OCCUPATION OF WESTERN SAHARA**When:* Tue 5 June, 9:00 – 10:30 am

*Where:* Parliament of Finland, Annex building (Kansalaisinfo),
Arkadiankatu 3https://www.facebook.com/events/2143718075915028/


Morocco has occupied the territory of Western Sahara since 1975 in
violation of international law. According to the European Court of Justice
(ECJ), agreements concluded between Morocco and the EU do not apply to
Western Sahara which has the right to self-determination.

The EU is currently re-negotiating its fisheries agreement with Morocco.
The original intention was to include the waters adjacent to Western Sahara
in the agreement, a position accepted by all EU member states except Sweden.

However, this negotiation mandate had to be revised after the ECJ ruled in
February 2018 that the agreement could not be applied to those areas. The
situation is still somewhat unclear and problematic. In the meantime fish
products originating from Western Saharan waters are commonly sold in
Finland and elsewhere in Europe as "Moroccan".

Come and hear how Western Saharans, or Saharawis, themselves view the
situation in the region and the role of the EU. What should the EU and
Finland do to ensure that our actions are in line with international law
and do not legitimize the occupation?
*O**pening remarks*

PAAVO ARHINMÄKI, Member of Parliament (Left Alliance)

*Presentations*

JALIHENNA MOHAMED, Saharawi Campaign Against the Plunder

MOULAY EMHAMED BRAHIM, Secretary General, Students Union of Saguia El Hamra
and Rio de Oro (UESARIO)

*Comments *

Finnish government representative (tbc)

Questions and comments from the audience

All discussions will be in English.

Organised by International Solidarity Work and the Left Alliance
parliamentary group.


* https://www.facebook.com/events/2143718075915028/
<https://www.facebook.com/events/2143718075915028/>   **Further information*

Anni Mustonen, International Solidarity Work
040 529 0375

Henri Purje

050 436 8339

* * * * *

*Tukeeko EU:n kauppapolitiikka Länsi-Saharan miehitystä?*

*Aika:* Ti 5.6. klo 9.00 - 10.30
*Paikka:* Kansalaisinfo, eduskunnan lisärakennus

Marokko on miehittänyt Länsi-Saharaa kansainvälisen oikeuden vastaisesti
vuodesta 1975. Euroopan tuomioistuin on toistuvasti linjannut, ettei EU:n
ja Marokon välisiä kauppa- tai muita sopimuksia voida soveltaa
Länsi-Saharaan, jonka asukkailla tulisi olla itsemääräämisoikeus.

EU neuvottelee parhaillaan uutta kalastussopimusta Marokon kanssa. EU:n
alkuperäisenä tavoitteena oli, että sopimus koskisi myös Länsi-Saharan
aluevesiä. Tämän tavoitteen hyväksyivät kaikki jäsenmaat Ruotsia lukuun
ottamatta.

EU-tuomioistuimen helmikuussa 2018 tekemän päätöksen jälkeen EU:n
jäsenmaista koostuvan neuvoston oli kuitenkin muutettava
neuvottelumandaattia niin, ettei sopimusta voi soveltaa Länsi-Saharan
vesialueeseen. Asetelma on edelleen varsin epäselvä. Tällä hetkellä
Länsi-Saharan alueelta peräisin olevaa kalaa myydään Suomessa ja muuallakin
EU:ssa "marokkolaisena".

Tule kuulemaan, kuinka länsisaharalaiset itse näkevät alueen tilanteen sekä
EU:n kauppapolitiikan merkityksen siinä. Kuinka EU ja Suomi varmistavat,
että toimintamme on kansainvälisen oikeuden mukaista eikä legitimoi
Länsi-Saharan miehitystä? MIkä on Suomen virallinen linja?

*Avauspuheenvuoro*

PAAVO ARHINMÄKI, kansanedustaja (vas)


*Alustukset *
JALIHENNA MOHAMED, Saharawi Campaign Against the Plunder -kampanja

MOULAY EMHAMED BRAHIM, länsisaharalaisen opiskelijajärjestön Uesarion
pääsihteeri

*Kommentit ja keskustelua*

Valtioneuvoston edustajan kommenttipuheenvuoro (tbc)

Yleisöpuheenvuoroja


Alustusten ja keskustelun kieli on englanti.

Tilaisuuden järjestävät Kansainväliden solidaarisuustyö ja vasemmistoliiton
eduskuntaryhmä.
*https://www.facebook.com/events/2143718075915028/
<https://www.facebook.com/events/2143718075915028/>   *


*Lisätiedot*
Anni Mustonen, Kansainvälinen solidaarisuustyö ry
040 529 0375

Henri Purje
050 436 8339
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180604/fa9f0f4d/attachment.htm>