[kehitysmaaliike-l] Vielä ehtii: Frame, Voice, Report! -hankkeen projektitukea voi hakea 3.5. mennessä

Johanna Harjunpää johanna.harjunpaa at kepa.fi
To Apr 26 16:14:24 EEST 2018


Kepan Frame, Voice, Report! -hankkeen rahoitushaku järjestöille päättyy ensi viikolla 3.5.2018. Vielä ehtii siis hakea tukea omalla kehitysviestintä- tai globaalikasvatusprojektilleen!

Mukaan valittavat järjestöt saavat projektilleen rahoituksen ja osallistuvat vuoden kestävään oppimisprosessiin, jonka aikana syvennetään globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän osaamista vertaisoppimisen menetelmin ja koulutuksin.

Lisätietoa ja hakeminen: https://www.framevoicereport.org/fi/
Yhteydenotot: fvr at kepa.fi<mailto:fvr at kepa.fi>

Hakuaika ja kriteerit

Hakuaika on 5.3.-3.5.2018. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään 22.6.2018 mennessä. Hankkeet tulee toteuttaa 1.7.2018-1.7.2019 välisenä aikana. Tarkemmat kriteerit hankkeille ja järjestöille löytyvät Globaalikasvatus.fi-sivulta.

Hankkeeseen mukaan hakevilta järjestöiltä edellytetään seuraavia kriteereitä:

 *  Järjestö on hakuvaiheessa ollut rekisteröityneenä Suomessa vähintään kaksi vuotta
 *  Järjestöllä on vähintään 30 jäsentä/vapaaehtoista/tukijaa
 *  Järjestö ei ole ollut vuoden 2014 haussa päähakijana tai kumppanina Euroopan komission DEAR -rahoituksella toteutetussa hankkeessa.
 *  Järjestö työskentelee globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän tai kehitysyhteistyön parissa

 *  Järjestön toimintabudjetti on maksimissaan 10 miljoonaa euroa vuodessa

Hankkeiden kriteerit

 *  Hankkeiden on lisättävä tietoisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030)
 *  Hankkeissa hyödynnetään laatutyökalun periaatteita<https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/fvr-toolkit.pdf>
 *  Hankkeiden tulee olla kustannustehokkaita

 *  Hankkeissa on 5 % omarahoitusosuus
 *  Hankkeet voivat olla suuruudeltaan 5 000-30 000 euroa. Jos kaksi järjestöä hakee rahoitusta yhdessä, hankkeen koko on enintään 60 000 euroa
 *  Lisäksi priorisoidaan hankkeita, jotka käsittelevät siirtolaisuutta, ilmastonmuutosta tai sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä nostavat esille näkökulmia ja ihmisiä globaalista etelästä; sekä hankkeita joissa tehdään yhteistyötä journalistien kanssa

Järjestöille jaettava kokonaissumma kahdelle vuodelle on 875 000 euroa, josta noin puolet jaetaan ensimmäisellä hakukierroksella. Toinen hakukierros järjestetään 1.12.2018-31.1.2019.

Mikä Frame, Voice, Report?

Kepa koordinoi kolmivuotista Frame, Voice, Report! -hanketta, jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. FVR-hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen vetäjänä toimii tanskalainen CISU<http://www.cisu.dk/eng>. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua.


Ystävällisin terveisin,

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö / Frame, Voice, Report -projekti
+358 50 317 6701
johanna.harjunpaa at kepa.fi<mailto:johanna.harjunpaa at kepa.fi>
Twitter: @JohannaHarjunp
Skype: kepa_johanna_harjunpaa

Kepa ry
Elimäenkatu 25-27 (5. krs)
00510 Helsinki, Finland
www.kepa.fi
@kepa_ry
Facebook.com/Kepary

Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180426/4b5f694e/attachment.htm>