[kehitysmaaliike-l] Please help us to Save the Philippine Ironwood “Stronger than Steel!” and other hardwoods from extinction!

Paula Lounasheimo Paula.Lounasheimo at kepa.fi
To Apr 5 10:44:44 EEST 2018


Arvoisat vastaanottajat,
Dear recipients (English version below),

Tervehdys!
Pyydän kohteliaasti hetken aikaanne tämän asian puitteilta.
Olen työstänyt hyvin haasteellista tehtävääni, istuttaa satoja tuhansia erittäin harvinaisia kovapuulajeja Palawanilla, Filippiineillä, nyt pari vuotta. Nyt olen vihdoinkin päässyt siihen pisteeseen, että haluan jakaa kaiken teidän kaikkien kanssanne.
Tärkein lippulaivamme on Mangkono ”Teräspuu – Lujempaa kuin teräs!”, Xanthosthemon verdugonianus, Filippiinien raskain, kovin ja kestävin puulaji. Meillä on listalla muita lähes yhtä hyviä lajeja kaikkiin erilaisiin rakentamistarkoituksiin yhteensä 24 kappaletta + kymmeniä alalajeja!
Valitettavasti kaikki lajit ovat vaarantuneita, suuri osa (kaikki parhaat, kestävimmät ja kauneimmat) ovat kriittisesti uhanalaisia ja tulevat häviämään kokonaan sukupuuttoon ilman ulkopuolisia toimenpiteitä.
Tilanne Filippiinien tuhansilla saarilla on täysin katastrofaalinen eikä Palawan ole hyvästä, turismia varten luodusta, media-nimestään huolimatta enää poikkeus, vaikka siellä vielä jonkin verran metsää onkin. Kaikki parhaat lajit on hakattu pois ja jäljelle jääneet nuoret puut hakataan jo pieninä ja yhä kauempaa vaikeakulkuisiltakin alueilta. Uusiutuminen on vakavasti vaarantunut.
Ikävä kyllä paikallisten toimijoiden toimenpiteet eivät riitä eikä niitä ole näiden puulajien osalta näkynyt... Siksi perustimme voittoa tavoittelemattoman organisaation: Saving the Wonder Trees (SAWE) Association Inc. pelastamaan, suojelemaan, levittämään, tutkimaan ja kouluttamaan paikallisia yhteisöitä näiden lajien lisäämisestä, käytöstä ja arvostuksesta. Tavoitteemme on istuttaa satoja tuhansia taimia jokaista eri lajia, joita Palawanilta vielä tavataan.
Olemme lähes varmasti maailman ainoa alkava taimitarha projekti jolla on 1 200+ kappaletta sekä Mangkono että Malabayabas (Tristania decortica) taimia (Myrtaceae suku), Filippiinien kaksi lujinta ja uhanalaisimpiin kuuluvaa puulajia. Voisimme saada tuhansia enemmän, mutta toiminta-budjettimme on tällä hetkellä ainoastaan se mitä pystyn itse rahoittamaan!
Olkaa ystävällisiä ja tutustukaa liitteenä oleviin tiedotteisiin ja jakakaa niitä kaikkien mahdollisten tahojen kanssa. Kerron mielelläni asiasta lisää henkilökohtaisesti puhelimitse tai miten sovitaan.
Nettisivuilta ja tiedotteista saatte kaiken tarvittavan tiedon asiasta. Tarvitsemme nyt tukea muilta, jotta voimme toteuttaa Palawanilta aloittamamme paikallisten (Filippiineille endeemisten) kovapuulajien suojeluohjelmamme.
Tämän pidemmälle en pääse enää ilman teidän muiden apua. Pyydän nyt nöyrimmin apuanne kaikki kanssaihmiset, jotka välitätte meidän yhteisen Planeettamme tulevaisuudesta ja tulevien polvien hyvinvointimahdollisuudesta. Näillä kaukaisilla saarilla se ei ole mahdollista ilman näiden mahtavien puiden palauttamista ja oikeanlaista käyttöä. Kovat lehtipuut olivat Filippiinien ylivoimaisesti paras ja suurin sekä täysin uusiutuva luonnonvara… Me haluamme tuoda ne takaisin ennen kuin on liian myöhäistä!
Haluan osoittaa teille kaikille suuren intohimoni tätä asiaa kohtaan, ja sen, että olen itse valmis tekemään mitä vain, jotta pääsen istuttamaan omin käsin satoja tuhansia näitä uhanalaisia puulajeja. Pelkästään tähän tilanteeseen asti pääseminen hyvin vähäisillä varoilla edellytti minulta suuria henkilökohtaisia uhrauksia ja äärimmäistä sisua. Pyydän teiltä ymmärrystä ja tukea tälle erittäin tärkeälle tehtävälle.
Kiitos!

Parhain terveisin,
Lauri M. Oikarinen
Ympäristösuunnittelija (AMK), Master of Natural Resources Management (käynnissä)
Tärkein perustajajäsen: Saving the Wonder Trees (SAWE)
Puh: +63 999 508 2796 (Filippiineillä) & +358 40 414 2919 (Suomessa)
Email: lauri.oikarinen78 at gmail.com<mailto:lauri.oikarinen78 at gmail.com>
Nettisivut: https://sawe2017.wixsite.com/savingthewondertrees & https://sawe2017.wixsite.com/savingthewondertrees/activities
Kotisivut: laurioikarinen.jimdo.com<https://laurioikarinen.jimdo.com/>

P.S. Toisin kuin luulisi, Filippiinit on äärimmäisen köyhä maa, jossa tavallinen väestö yrittää tulla toimeen keinolla millä hyvänsä. Arvokkaasta kovapuusta saa laittomanakin kaadettuna sen verran paljon rahaa, että se elättää hätätilassa perheen hetkellisesti. Äärimmäinen köyhyys ja toisaalta hyvin toimeentulevien piittaamattomuus toisten ihmisten jatkuvaa selviytymistaistelua kohtaan ovat valtava ongelma. Köyhien ja rikkaiden varallisuuserot ovat käsittämättömän suuret; Filippiineillä on yli 106 miljoonaisen kansan keskuudessa valtava määrä erittäin rikkaita, mutta suurin osa väestöstä elää silti äärimmäisessä köyhyydessä. Tämä on syynä myös näiden lajien häviämiseen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greetings!
I hope this letter finds you well.
I politely ask for a moment of your time to attend this matter.
For a couple of years I’ve been working on my very challenging task to plant hundreds of thousands of extremely rare hardwood tree species in Palawan, Philippines. Now I have finally reached the point where I want to share this with all of you.
Our most important flagship is the Mangkono “The Ironwood – Stronger than Steel!”, Xanthosthemon verdugonianus, the heaviest, hardest and the most durable tree species of the Philippines. We have other 24 species, + tens of subspecies, of almost as excellent species for all kinds of construction purposes on our target list.
Unfortunately all of these species are vulnerable, major part of them (all the best, most durable and most beautiful) are critically endangered and will be extinct completely without extraneous interference.
The situation in the thousands of the Philippine Islands is totally catastrophic and Palawan is no more exception, despite of its good media-name created for tourism, though there is still some forest left there. All the best species have long been cut down and the remaining young trees are being cut even when small from more and more hard-to-reach remote areas. Regrowth has been seriously endangered.
The measures of the local people are not sufficient enough, unfortunately, and none of the many forest protection programs target any of these species in particular… This is why we founded a non-profit organization: Saving the Wonder Trees (SAWE) Association Inc. to save, protect, propagate, research and educate the local community about the regrowth, use and respect of these species. Our target is to plant hundreds of thousands of seedlings of each of the different species that are still found in Palawan.
We are most likely the only starting nursery project in the world that has 1,200+ both Mangkono and Malabayabas (Tristania decortica) seedlings. The two of the strongest (Myrtaceae family) and among the most critically endangered tree species of the Philippines. We could get thousands of more, but our operating-budget is only what I can finance myself currently!
Please kindly find our bulletin documents attached, take your time to have a look and share with all the possible other people you can think of. I will be happy to discuss more about these issues personally on the phone or as agreed on.
From our website and bulletin you will get all the information you need. We really need other people to support us so that we can realize our Philippine endemic hardwood species protection program that we started from Palawan.
I cannot do any more than this without your help. I most humbly ask for your help all fellow human beings, who care about the future of our common Planet Earth and the welfare and survivability of the next generations to come. In these remote islands this will not be possible without the recovery and sustainable use of these wonderful trees. Hardwood broadleaf trees were by far the greatest and the most abundant, as well as, fully renewable natural resource of the Philippines… We want to bring them back before it’s too late!
I want to prove my great passion to all of you and show that I’m willing to do whatever it takes so that I will get to plant hundreds of thousands of these endangered species with my own hands! It took me huge personal sacrifices and perseverance to get even this far with very little resources. I ask for your understanding and support for this very important mission.
Thank you!

With best regards,
Lauri M. Oikarinen
Bachelor of Sustainable Development/Environmental Scientist, Master of Natural Resources Management*
Founder: Saving the Wonder Trees (SAWE)                                                          * in process
Phone: +63 999 508 2796 (Philippines) & +358 40 414 2919 (Finland)
Email: lauri.oikarinen78 at gmail.com<mailto:lauri.oikarinen78 at gmail.com>
Webpages: https://sawe2017.wixsite.com/savingthewondertrees & https://sawe2017.wixsite.com/savingthewondertrees/activities
Homepage: laurioikarinen.jimdo.com<https://laurioikarinen.jimdo.com/>

P.S. Unlike you would have thought, The Philippines are an extremely poor country, where the common people are trying to survive everyday life with any way they can think of. Even illegally cut, the highly valuable hardwood gives sufficient funds for a family to survive for a moment. Extreme poverty and, on the other hand, the indifferent attitude to the other people’s continuous survival struggle from the well-off people are enormous problems. The wealth gap between the poor and the rich is incomprehensibly high; there are huge numbers of extremely rich within the Philippine population of over 106 million people, but the majority of the population is still living in extreme poverty. This is also the main reason for the disappearance of these species.
--

Viestin välitti: Paula Lounasheimo / Kepa
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180405/6e26fab0/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Saving the Wonder Trees - FINAL PRESS RELEASE.pdf
Type: application/pdf
Size: 319604 bytes
Desc: Saving the Wonder Trees - FINAL PRESS RELEASE.pdf
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180405/6e26fab0/attachment.pdf>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Saving the Wonder Trees - Environmentalist & Great People.pdf
Type: application/pdf
Size: 982662 bytes
Desc: Saving the Wonder Trees - Environmentalist & Great People.pdf
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180405/6e26fab0/attachment-0001.pdf>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Saving the Wonder Trees - to Companies.pdf
Type: application/pdf
Size: 826998 bytes
Desc: Saving the Wonder Trees - to Companies.pdf
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20180405/6e26fab0/attachment-0002.pdf>