[kehitysmaaliike-l] Ehdota kansainvälisen tasa-arvopalkinnon saajaa

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Ti toukokuu 16 15:40:34 EEST 2017


AUTA EDISTÄMÄÄN TASA-ARVOA - Ehdota kansainvälisen tasa-arvopalkinnon saajaa toukokuun loppuun mennessä

Kuka on tasa-arvosankarisi?

Voit nyt ehdottaa tätä sankaria kansainvälisen tasa-arvopalkinnon,
International Gender Equality Prizen, saajaksi. Ehdokas voi olla
henkilö tai yhteisö, joka on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa
kansainvälisesti merkittävällä tavalla.
Kansainvälinen tasa-arvopalkinto (IGEP) myönnetään merkittävälle
tasa-arvon rakentajalle ja puolustajalle. Palkinnon saaja nimeää
kohteen, innovatiivisen hankkeen tai toiminnan, jonka hyväksi
palkintosumma käytetään. Palkintosumma on 150 000 euroa.
Riippumaton palkintolautakuntamme valitsee vuoden 2017 palkinnon
saajan 31.5.2017 mennessä nimettyjen ehdokkaiden joukosta.

MIKSI TASA-ARVOPALKINTO? MIKSI SUOMI?

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi suomalaisista perusarvoista,
ja tasa-arvolla on ollut ratkaiseva merkitys maamme taipaleella
menestykseen. Vuonna 2017 vietettävän Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomen hallitus päätti perustaa
maailman ensimmäisen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon.
Monet yhteisöt ja yksityishenkilöt edistävät sukupuolten välistä
tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Toivomme, että
palkinto auttaa näissä pyrkimyksissä tarjoamalla lisätukea ja uuden
areenan tasa-arvotilannetta positiiviseen suuntaan muuttavien
menettelyjen esiin tuomiseen. Haluamme myös edistää tasa-arvokeskustelua
globaalissa kontekstissa.

PALKINNON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Palkinto ei ole luonteeltaan poliittinen ja sen myöntää
valtioneuvoston kanslia riippumattoman palkintolautakunnan
ehdotuksen pohjalta. Haluamme varmistaa, että palkinto hyödyttää
eniten apuamme kaipaavia naisia ja tyttöjä, joten palkinnon saajan on
osoitettava palkintosumma ODA-kelpoiseen (Official Development Assistance)
kehitysapukohteeseen, jolla edistetään naisten asemaa.

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto – kuka on sinun ehdokkaasi?

http://genderequalityprize.fi/en/my-entrant
Seuraa meitä Twitterissä @igepfinland #IGEP

***

HELP PROMOTE GENDER EQUALITY
Suggest a recipient for the International Gender Equality Prize by the end of May

Who is your champion of gender equality?

You can now nominate this champion as a recipient for the
International Gender Equality Prize. The nominee can be an
individual or organization making important strides in the
advancement of gender equality around the world.

The International Gender Equality Prize will be awarded to a
distinguished defender and builder of equality. The recipient will
identify a cause, an innovative endeavor or action to which prize
money will be granted. The prize value is €150,000.

Our independent prize committee will select the recipient of the
2017 prize among all entries received by 31 May, 2017.

WHY A PRIZE? WHY FINLAND?

Gender equality is one of Finland’s most core values and gender
equality was one of the defining ways we built our country to the
success of today. Because 2017 is Finland’s 100th birthday the
Finnish government decided to establish the first International
Gender Equality Prize.

There are many organizations and individuals making important
strides in the advancement of gender equality around the world. Our
hope is that this prize will help by providing additional support
and a new platform for the game changers in gender equality. We
also want to further promote discussion about gender equality in a
global context.

HOW IT WORKS

The award is apolitical by nature, and granted by the Prime
Minister’s Office of Finland based on a recommendation by an
independent prize committee.

We want to make sure that the prize benefits the women and girls
who need our help the most, so we are asking the winner to nominate
an Official Development Assistance (ODA) eligible cause or project
for the allocation of the prize money.

Nominate your candidate
http://genderequalityprize.fi/en/my-entrant
Follow us on Twitter: @igepfinland #IGEP


Viestin välitti:
Auli Starck, Kepa
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170516/86136725/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ehdota kansainvälisen tasa-arvopalkinnon saajaa.pdf
Type: application/pdf
Size: 179076 bytes
Desc: Ehdota kansainvälisen tasa-arvopalkinnon saajaa.pdf
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170516/86136725/attachment.pdf>