[kehitysmaaliike-l] MUISTUTUS: 31.1. Kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä Suomen "Naiset, rauha ja turvallisuus" -toimintaohjelmaan

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
To Tammi 26 17:06:10 EET 2017


Hei,

Vielä ehtii ilmoittautua!


KUTSU

Kansalaisyhteiskunnan ja diasporan näkemyksiä Suomen tulevaan "Naiset, rauha ja turvallisuus" -toimintaohjelmaan

Please scroll down for the English version

Suomi on parhaillaan laatimassa kolmatta kansallista 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" -toimintaohjelmaansa. Toimintaohjelma edistää YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymän päätöslauselman 1325 ja sitä seuranneiden päätöslauselmien tavoitteita, joiden tarkoituksena on muun muassa suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa, edistää naisten tasavertaista osallistumista rauhanneuvotteluissa ja jälleenrakennuksessa sekä ennaltaehkäistä konflikteja ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa väkivaltaa.

Suomen UN Women, Suomen 1325-verkosto ja Kepa kutsuvat kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen edustajia pohtimaan yhdessä Suomen tulevan 1325-toimintaohjelman sisältöjä. Miten naisten ja tyttöjen oikeuksia voitaisiin paremmin edistää konfliktien ehkäisyssä, konflikteissa ja konfliktien jälkeen? Miten konfliktien sukupuolivaikutukset voitaisiin ottaa paremmin huomioon? Miten kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen tekemää 1325-työtä tulisi tukea? Miten 1325-tematiikan kannalta esim. pakolaiskysymykset tulisi huomioida toimintaohjelmassa?

Olisi tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan ja diasporan edustajat, joilla on kontakteja ja yhteistyötä erityisesti Suomen kumppanimaiden ja yhteistyöalueiden kanssa (esim. Somalia, Afganistan, Myanmar, Nepal sekä Lähi-itä ja Pohjois-Afrikan alue) pääsisivät tilaisuuteen kertomaan omista näkemyksistään ja vaikuttamaan tulevan toimintaohjelman sisältöihin.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 31.1.2017 klo 14:30-16:30 Kepan tiloissa (Elimäenkatu 25-27, 6.krs, Helsinki). Tilaisuuden alussa ulkoasiainministeriön Naiset, rauha ja turvallisuus -asioista vastaava koordinaattori Ann-Sofie Stude kertoo vastuutahojen ajatuksia uuden toimintaohjelman sisällöistä. Tämän jälkeen osallistujien näkemyksiä työstetään pienryhmissä. Tilaisuus pidetään suomeksi, mutta tarvittaessa järjestetään myös mahdollisuus osallistua englannin kielellä. Tilaisuuden osallistujille lähetetään ennen tilaisuutta tarkempi ohjelma ja ennakkomateriaalia, joihin osallistujien toivotaan tutustuvan ennen tilaisuutta.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen pe 27.1. mennessä osoitteeseen sara.haapalainen at unwomen.fi<mailto:sara.haapalainen at unwomen.fi>.

Lisätietoa mm. päätöslauselmista ja Suomen nykyisestä 1325-toimintaohjelmasta allekirjoittaneelta ja täältä: www.1325.fi<http://www.1325.fi>

Lämpimästi tervetuloa ideoimaan ja vaikuttamaan!

***
Views of civil society and diaspora on Finland's National Action Plan on Women, Peace and Security

Finland is currently drafting its third National Action Plan on Women, Peace and Security to implement the United Nations Security Council Resolution 1325 ”Women, Peace and Security” and subsequent related resolutions. The purpose of these resolutions is, inter alia, to protect women and girls in armed conflicts, promote equal participation of women and men in peace negotiations and reconstruction as well as prevent conflicts and gender-based violence.

Finland National Committee for UN Women, Finnish 1325 Network and Kepa invite civil society representatives to discuss and generate ideas for the contents of the new National Action Plan on Women, Peace and Security. How could we protect women's and girls' rights in conflict prevention, conflicts and post-conflict situations? How could we acknowledge better the impact of conflicts on gender roles? How could Finland support civil society and NGOs work towards the goals of 1325? How 1325 related immigration issues should be considered in the new Action Plan?

It would be important that civil society and diaspora representatives who have contacts and cooperation in countries/areas where Finland is active and has partnerships (e.g. Somalia, Afghanistan, Myanmar, Nepal as well as Middle East and North Africa) could attend and present their views for the new Action Plan.

The event will be held on Tuesday, January 31, 2017 at Kepa (Elimäenkatu 25-27, 6th floor, Helsinki). In the beginning of the event, Ann-Sofie Stude, National Focal Point on Women, Peace and Security from the Ministry for Foreign Affairs of Finland, will present Ministry's ideas for the contents of the new Action Plan. The participants views are then discussed in small groups. All the participants will receive the program of the event and some materials in advance.

For futher information and registration for the event by Friday, January 27 at sara.haapalainen at unwomen.fi<mailto:sara.haapalainen at unwomen.fi>.

A very warm welcome to the event!

***

Yhteistyöterveisin/Kind regards,
Sara


Sara Haapalainen

Koordinaattori | Coordinator

Suomen 1325-verkosto | 1325 Network Finland

Suomen UN Women ry | Finland National Committee for UN Women

Työpajankatu 10 A, 4. krs, 00580 Helsinki, Finland

puh. | tel. +358 9 6940 944, +358 40 7566976

www.1325.fi<http://www.1325.fi> | www.unwomen.fi<http://www.unwomen.fi> | www.facebook.com/suomenunwomen<http://www.facebook.com/suomenunwomen>

Kepassa lisätietoja antaa tarvittaessa/For futher information at Kepa:
Auli Starck
Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta
Tel  + 358 50 317 6715
auli.starck at kepa.fi<mailto:auli.starck at kepa.fi>
@AuliStarck
skype: kepa_auli_starck

Kepa ry
Elimäenkatu 25-27, 5.krs
00510 Helsinki, Finland
http://www.kepa.fi
Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170126/ef99eeb7/attachment.htm>