[kehitysmaaliike-l] TIEDOTE: Eduskuntapuolueet tukemaan luonnonvarojen hallintoa Mosambikissa

Lassi Härmälä lassi.harmala at demofinland.org
Ti Tammi 10 07:54:37 EET 2017


TIEDOTE 10.1.2017
Eduskuntapuolueet tukemaan luonnonvarojen hallintoa Mosambikissa
Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo aloittaa uuden luonnonvarojen demokraattista hallintoa tukevan kolmivuotisen hankkeen Mosambikissa.
Uudet luonnonvaraesiintymät tarjoavat Mosambikille tärkeän taloudellisen voimavaran. Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät erimielisyydet ovat kuitenkin yksi keskeisimpiä konfliktien syitä ja siksi niiden demokraattiseen hallintaan on tärkeää panostaa.
"Mosambik on luonnonvaroiltaan hyvin varakas. Maan parlamentti ja muu hallinto niin pääkaupungissa, kuin luonnonvaroiltaan rikkaissa provinsseissa tarvitsee osaamista ja teknistä tukea luonnonvarojen demokraattiseen hallintaan. On ensiarvoisen tärkeää, että luonnonvarojen tuomat hyödyt jakautuvat mahdollisimman tasaisesti kansalaisten kesken eivätkä valu pelkästään kapealle eliitille", sanoo Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen.
Demon työ perustuu siihen, että demokraattinen ja rakentavaan yhteistyöhön perustuva monipuoluepohjainen politiikka tarjoaa parhaat edellytykset kestävään kehitykseen. Mosambikin politiikka on kärjistynyt kahden pääpuolueen, Frelimon ja Renamon, välille.
"Vaarana on, että pitkän aikavälin kestävyys sekä ympäristöön ja paikallisväestöön kohdistuvat riskit sivuutetaan, kun tavoitellaan lyhyen aikavälin poliittisia ja taloudellisia hyötyjä", Juvonen jatkaa.
"Poliitikoilla on luonnonvarojen hallinnan suhteen erityinen vastuu niitä koskevia lakeja säätäessä ja niiden käyttöä valvottaessa. Suomalainen poliittinen ja hallinnollinen osaaminen kiinnostaa ulkomailla", kommentoi Demon puheenjohtaja Eva Biaudet.
Nyt alkava hanke on osa Suomen kahdenvälistä työtä Mosambikissa. Hankkeen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Demo ja sen kumppaneina hankkeessa toimivat hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy ja mosambikilainen Associacão Instituto para Democracia Multipartidária voittivat ulkoministeriön järjestämän tarjouskilpailun hankkeen toteuttamisesta. Demolla on kokemusta monipuoluedemokratian tukemisesta Nepalissa, Myanmarissa, Tansaniassa, Tunisiassa, Sambiassa ja Sri Lankassa.
"Olemme pystyneet toimimaan ennenkin poliittisesti hauraissa oloissa. Emme mene kertomaan, miten asioita pitää hoitaa, vaan yhteistyö lähtee paikallisista tarpeista. Kun mukana ovat kaikki puolueet, se antaa hyvän lähtökohdan", Juvonen arvioi.
--
Lisätiedot: Anu Juvonen, toiminnanjohtaja (vs), Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo, +358 41 528 3483
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo on eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka tukee monipuoluedemokratiaa uusissa ja kehittyvissä demokratioissa.

--
Lassi Härmälä
Vaikuttamistyön & viestinnän suunnittelija
Policy & Communications Officer
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo
Political Parties of Finland for Democracy - Demo Finland
Siltasaarenkatu 4, 7. krs / 7th floor, 00530 Helsinki, Finland
+358 45 235 7800 / +358 10 526 7670 (toimisto/office)

[cid:image001.png at 01D26B16.2324C2F0]<http://www.demofinland.org/>[facebook_icon_email]<http://www.facebook.com/DemoFinland>[twitter_icon_email]<http://www.twitter.com/DemoFinland>

Demo on eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka tukee monipuoluedemokratiaa uusissa ja kehittyvissä demokratioissa.
Demo Finland is a co-operative organisation of all the eight Finnish parliamentary parties supporting multi-party democracy in new and developing democracies.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170110/8b30844d/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.gif
Type: image/gif
Size: 1317 bytes
Desc: image003.gif
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170110/8b30844d/attachment.gif>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.gif
Type: image/gif
Size: 1351 bytes
Desc: image004.gif
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170110/8b30844d/attachment-0001.gif>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 9409 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20170110/8b30844d/attachment.png>