[kehitysmaaliike-l] Sosionomiopiskelija etsii tilaajaa opinnäytetyölle

Anu Nieminen anu.a.nieminen at gmail.com
Ti Syys 27 15:43:10 EEST 2016


Hei kehitysalan toimijat!

Olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Ammattikorkeakoulu Laureasta
ja opintoni
alkavat olla nyt opinnäytetyön suunnittelun vaiheessa. Etsin
opinnäytetyölleni työelämän yhteistyökumppania kehitysyhteistyön
parista tilaamaan
minulta opinnäytetyön.

Oma ajatukseni työksi olisi laadullinen tutkimus tai toiminnallinen
opinnäytetyö, jonka toteuttaisin jossakin kehitysyhteistyön projektissa sen
kohdemaassa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä voisin hyödyntää esimerkiksi
luovia- ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä luoden jonkinlaisen
toimintakokonaisuuden projektin hyödynsaajille. Voisin aloittaa
opinnäytetyön teoriaosuuden työstämisen heti yhteistyökumppanin löydyttyä
ja opinnäytetyön toteutus/aineiston keruu voisi tapahtua kesällä tai
syksyllä 2017. Aineiston keruun ohella voisin tehdä vapaaehtoistyötä
projektille. Olen valmis myös neuvottelemaan omakustanteisesta
matkustamisesta projektin kohdemaahan.

Opinnäytetyön tulee luonnollisesti liittyä sosiaalialaan ja
maantieteellisesti olen erityisen kiinnostunut Saharan eteläpuolisesta
Afrikasta. Projekti voisi liittyä naisten tai yhteisöjen olojen ja
oikeuksien parantamiseen. Lähinnä olen kiinnostunut aikuisten kanssa
tehtävästä sosiaalityöstä, mutta erilaiset vähemmistöryhmät kiinnostavat
myös. Lapset ja nuoret ovat minulle hieman vieraampi alue, mutta en halua
sulkea heitäkään pois.

Olen varovaineen aiheen rajauksen kanssa, sillä ideaalitilanne
opinnäytetyön lähtökohdaksi olisi työelämän tarpeisiin vastaaminen, eli
aihe olisi tilaajan tarpeiden ja toivomuksien mukainen. En myöskään
halua sulkea mahdollisia kiinnostuneita yhteistyökumppaneita ulkopuolelle
liiallisen rajauksen takia. *Olen avoin kaikenlaisille projekteille ja
ideoille.*Seuraavassa lisätietoja minusta sekä opinnoistani.Kiinnostukseni kohteet ovat kehitysyhteistyö, ihmis- ja erityisesti naisten
oikeudet, GBV ja muu kriisi- ja väkivaltatyö sekä luovat ja toiminnalliset
menetelmät sosiaalialalla. Naisten oikeuksiin liittyen olen käynyt viime
keväästä 2016 lähtien kuuntelemassa Kehyksen gender ja kehitys -työryhmän
kokouksia ja kehitysyhteistyöhön liittyen olen suorittanut Kehyksen
LFA-koulutuksen. Teen myös osa-aikatöitä alaikäisten turvapaikanhakijoiden
tukiasumisyksikköön.


Täydentävät, eli vapaasti valittavat opintoni koostuvat
lähisuhdeväkivaltatyön, sosiaalipsykologian sekä luovien ja toiminnallisten
menetelmien opinnoista. Luovat ja toiminnalliset menetelmät tulen
opiskelemaan ensi keväänä 2017 Belgiassa vaihto-opiskeluna.


Uratoiveeni suuntautuvat kehitysyhteistyön alalle. Haluan tulevaisuudessa
olla mukana erilaisissa kehitysyhteistyön projekteissa työskennellen
projektin kohdemaassa. Olen pyrkinyt valitsemaan työharjoittelupaikkani
urasuunnitelmiani tukemaan ja samaa toivon opinnäytetyöltäni. Tein viime
talvena työharjoittelun Zimbabwessa organisaatiolle, joka toimii maassa
taistellen sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Työskentelin sekä
organisaation turvakodissa, että päätoimistolla. Tällä hetkellä suoritan
opintojeni viimeistä työharjoittelua Helsingin Diakonissalaitoksen
kv-diakoniassa tutustuen heidän kehitysyhteistyön projekteihin sekä
hankehallintoon.

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin ja tulen neuvottelemaan
mahdollisesta yhteistyöstä. Toivottavasti tämä herätti mielenkiintonne ja
kuulen teistä pian. Tätä viestiä saa jakaa eteenpäin.


Syysterveisin


Anu Nieminen

+358 40 752 8039

anu.a.nieminen at gmail.com
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160927/2b3bf7e8/attachment.htm>