[kehitysmaaliike-l] Art of Hosting: Miten vahvistaa itseohjautuvaa toimintaa kansalaisjärjestöissä?

Meri Tennilä meri.tennila at visili.fi
Ti Syys 27 11:08:21 EEST 2016


MITEN VAHVISTAA ITSEOHJAUTUVAA TOIMINTAA KANSALAISJÄRJESTÖISSÄ?
Art of Hosting –koulutus Suomenlinnassa 2.-4.12.2016
https://ssl.eventilla.com/artofhosting
Kansalaisjärjestöillä on kaikilla oma tehtävänsä tässä maailmassa, mutta yhteistä niille on niiden toimintaan osallistuvien motivaatio ja innostus toimia yhteisen asian hyväksi. Tämä ihmisten omaehtoinen innostus on jokaisen yhdistyksen arvokkain resurssi, jota sen tulisi osata hyödyntää. Suomenlinnassa 2.-4.12.2016 järjestettävä koulutus tarjoaa työkaluja tähän haastavaan, mutta mahdollisuuksia täynnä olevaan tehtävään. Art of Hosting: Miten vahvistaa itseohjautuvaa toimintaa kansalaisjärjestöissä? -koulutus on suunnattu erityisesti järjestöjen, verkostojen ja vapaaehtoistoiminnan johtajille, jotka haluavat oppia soveltamaan osallistavan johtamisen menetelmiä työssään. Koulutuksessa etsitään yhdessä vastauksia muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:
Miten voisimme osallistaa vapaaehtoisiamme nykyistä enemmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen?
Miten voisimme kehittää toimintaamme aidosti vapaaehtoislähtöisempään suuntaan?
Miten tehdä tämä kaikki ilman, että yhdistyslaki ja kokousbyrokratia kangistavat luovuutta ja vapautta?
Art of Hosting on jaetun johtajuuden filosofia, joka koostuu erilaisista osallistavista työkaluista (Esim. World Café ja Open Space Technology). Näiden työkalujen avulla voidaan auttaa suuria ryhmiä yhteisen tavoitteen sekä itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin luomisessa. Kysymällä hyviä kysymyksiä ja auttamalla ihmisiä pääsemään keskusteluun toistensa kanssa, luodaan tila, jossa jokainen ryhmän jäsen tuo oman näkemyksensä, tietonsa ja taitonsa peliin. Koulutuksessa tutkitaan yhdessä, miten osallistavat menetelmät voivat olla perustana johtajuudelle ja oppimiselle ryhmissä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Osallistujat pääsevät halutessaan vetämään harjoituksia itse ja oppivat siten käytännön kokeilujen kautta. Välissä käydään läpi teoriaa.

Koulutuksen vetävät fasilitaattorit/hostit Tanja Korvenmaa, Lari Karreinen, Kirsi Joenpolvi ja Salla Kuuluvainen. 
Järjestäjät: Koulutuksen järjestäjinä toimivat em. fasilitaattorit sekä Opintokeskus Visio ja Kansalaisfoorumi. Koulutuksen kieli on suomi.

Aika: Perjantai 2.12 klo 12 – sunnuntai 4.12. klo 14

Paikka: HIAP, Suomenlinna B28/2. 
Hinta: 330 euroa. Hinta sisältää ohjelman ja ruokailut koulutuksen aikana (lounas, välipalat/kahvit) sekä lauantai-illan illallisen. 

Ilmoittautuminen: Verkkolomakkeella perjantaihin 4.11.2016 mennessä. Osoite: https://ssl.eventilla.com/artofhosting
Kannattaa toimia nopeasti, tällaista ei ole Suomessa usein tarjolla!
Lisätietoja: 
Ilmoittautumiset, maksut käytännönjärjestelyt: Suunnittelija Meri Tennilä, Opintokeskus Visio, meri.tennila at visili.fi, p. 044-727 3243
Koulutuksen sisällöt ja ohjelma: Lari Karreinen, lari at karreinen.org, p. 0400 487 642 ja Tanja Korvenmaa p. 044 2974584, tanja.korvenmaa at gmail.com.
 

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160927/894740fe/attachment.htm>