[kehitysmaaliike-l] Mukaan Maailma koulussa -seminaarin järjestötorille 3.10. Helsingin yliopistolle?

Sanna Rekola Sanna.Rekola at kepa.fi
Mon Syys 26 15:26:59 EEST 2016


Hei

Globaalikasvatuksen parissa toimivat kansalaisjärjestöt järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa Maailma koulussa -seminaarin maanantaina 3.10.2016.

Seminaarin yhteydessä pidetään järjestötoria, jolla jaetaan opettajaksi opiskeleville globaalikasvatukseen liittyvää opetusmateriaalia (menetelmäoppaita, pedagogisia vinkkejä, muuta opettajille käyttökelpoista tukea) ja kerrotaan muusta järjestöjen tarjoamasta tuesta sekä yhteistyömahdollisuuksista.

Mikäli järjestölläsi on kiinnostavaa materiaalia tai muuta tarjottavaa opettajille ja haluaisit tulla kertomaan siitä järjestötorille, ilmoittaudu mukaan torstaihin 29.9. mennessä osoitteeseen: globaalikasvatus at kepa.fi<mailto:globaalikasvatus at kepa.fi>.

Järjestötori on avoinna koko seminaarin ajan klo 9:30 alkaen. Pyydämme mukaan tulevia järjestöjä saapumaan paikalle hyvissä ajoin n. klo 9, jotta pöydät saadaan paikalleen ja ojennukseen ennen tapahtuman alkua.

Lämpimin terveisin,
Sanna Rekola
Kepa

* * *
Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaari

Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt toivottavat Sinut, opettaja, tuleva opettaja tai kasvatustieteitä opiskeleva lämpimästi tervetulleeksi Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaariin ja sen yhteydessä pidettävälle järjestötorille!

Aika: maanantai 3.10.2016 klo 10:15 - 15:45

Paikka: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Minerva-tori

Maailma koulussa -seminaarissa tutustutaan globaalikasvatuksen mahdollisuuksiin ja merkitykseen kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä.

Seminaarin luento-osuudessa sukelletaan ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen. Mitä ihmisoikeuskasvatus koulussa tarkoittaa ja miten sitä tulisi tehdä? Millainen on opettajan rooli ihmisoikeuskasvattajana ja miten hänen tulisi tarttua ajankohtaisiin aiheisiin, kuten pakolaisuuteen? Miten ja millaisin termein vaikeista asioista tulisi puhua? Millaista tukea järjestöt tarjoavat aiheen käsittelyyn?

Työpajoissa tutustutaan käytännönläheisesti globaalikasvatukseen ja järjestöjen kehittämiin pedagogisiin menetelmiin. Ilmoittautumisohjeet löytyvät viestin lopusta.

Ohjelma

10:15-11:45 Luento
- Tervetuliaissanat, dosentti Hannele Cantell, Helsingin yliopisto
- Ihmisoikeudet - kaikilla on monta tarinaa, Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Maarit Pihkala, Pakolaisavun tiedottaja Ruut Tolonen ja Suomen YK-liiton koulutussuunnittelija Christa Prusskij

11:45-12:45 Lounastauko

12:45-14:10 Työpajat (osa 1)

Tauko

14:20-15:45 Työpajat (osa 2)Työpajat (tarkemmat kuvaukset viestin lopussa)Pitkä työpaja 12:45-15:45

1. Rasismiin puuttumisen treenikehäLyhyet työpajat 12:45-14:10

2. Amnesty International  Koulujen kirjemaraton -työpaja
3. Kestävän kehityksen tavoitteet Malli-YK-simulaation avulla
4. Normikriittisyys: sukupuolinormit ja kasvatus
5. Mitä opin tänään? -globaalikasvatusta alakoululaisille
6. Uskonnollinen moninaisuus ja vuorovaikutus
7. Maailmankansalaisuutta harjoitellaan lähiympäristössä
8. Eväitä Vastuullinen ruoka -teeman käsittelyyn
10. Ideasta ilmiöksi
11. Ennakkoluuloja minullako? Kaikkia arvostavan ja yhdenvertaisen koulukulttuurin edistäminenLyhyet työpajat 14:20-15:45

2. Amnesty International  Koulujen kirjemaraton -työpaja
3. Kestävän kehityksen tavoitteet Malli-YK-simulaation avulla
4. Normikriittisyys: sukupuolinormit ja kasvatus
6. Uskonnollinen moninaisuus ja vuorovaikutus
7. Maailmankansalaisuutta harjoitellaan lähiympäristössä
8. Eväitä Vastuullinen ruoka -teeman käsittelyyn
9. Osallistavaa draamaa globaalikasvatukseen
10. Ideasta ilmiöksi
11. Ennakkoluuloja minullako? Kaikkia arvostavan ja yhdenvertaisen koulukulttuurin edistäminen

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella<https://www.surveymonkey.com/r/BCX35RG>. Jokainen osallistuja voi ilmoittautua joko yhteen pitkään tai kahteen lyhyeen työpajaan. Jokaiseen pajaan mahtuu noin 20 osallistujaa ja pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Järjestötori

Seminaarin yhteydessä pidetään Minervan kirjaston edustalla globaalikasvatusaiheista järjestötoria klo 9:30 alkaen. Tarjolla on kansalaisjärjestöjen ilmaisia opetusmateriaaleja ja vinkkejä opetukseen.

Lisätietoja

Globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola, sanna.rekola at kepa.fi<mailto:sanna.rekola%40kepa.fi>, 050 317 66 97

Työpajakuvaukset

1. Rasismiin puuttumisen treenikehä

Rasismiin puuttumisen treenikehä on iloinen ja energinen työpaja, joka hyödyntää toiminnallista Forum-teatterimenetelmää. Treenikehässä osallistujat oppivat tunnistamaan rasismia ja saavat tietoa ja kokemuksia siihen puuttumisesta. Painopisteenä tässä työpajassa ovat arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet, joihin opettaja saattaa työssään törmätä. Ryhmä keksii yhdessä erilaisia ratkaisuja, miten rasistisiin tilanteisiin voi puuttua ja niitä kokeillaan käytännössä kokeilemalla.

Työpajan toteuttaa Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille! -hanke

2. Amnesty International  Koulujen kirjemaraton  -työpaja

Koulujen kirjemaraton on Amnesty Internationaalin vuosittainen kampanja, missä toimitaan ihmisoikeusloukkauksia koneiden ihmisten puolesta maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna osallistujat kirjoittavat kirjeitä Malawin tai Azerbaidžanin presidentille. Malawin presidentin on suojeltava ihmisiä, joilla on albinismi ja joita syrjitään ja jopa murhataan väärien uskomusten ja heidän muista poikkeavan ulkonäkönsä vuoksi. Azerbaidžanin presidenttiä vaadimme vapauttamaan kaksi mielipiteensä vuoksi vangittua opiskelijaa. Työpajassa tutustutaan osallistavia menetelmiä käyttämällä ihmisoikeuksiin kampanjan kohteena olevien henkilöiden ja heidän tarinoidensa kautta. "Globaalin maailman uutisvirta voi olla masentavaa. Tässä kampanjassa sinä voit tehdä jotain - herättää toivoa, ja se on todella helppoa." Mikkeliläinen uskonnon opettaja

Työpajan toteuttaa: Amnesty International

3. Kestävän kehityksen tavoitteet Malli-YK-simulaation avulla

Pajassa tutustutaan uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sekä YK:n päätöksentekoon toiminnallisen ja oppilaskeskeisen Malli-YK-simulaation avulla. Pajassa pohditaan, mitä kestävä kehitys on ja mitä uudet kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, niin globaalilla kuin paikallisella tasolla. Pajassa kokeillaan Malli-YK-kokoussimulaatiota, joka on toiminnallinen tapa yläkouluissa ja lukiossa käsitellä kestävän kehityksen teemoja ja YK:n päätöksentekoa. Pajassa käydään läpi menetelmän toimintaperiaatteita ja harjoituksia, esimerkkinä Pariisin ilmastokokous, sekä pohditaan menetelmän hyödyntämistä oppiainerajat ylittävässä ilmiöpohjaisessa opetuksessa. Menetelmä tukee aktiivista kansalaisuutta sekä tarjoaa erinomaisen tavan perehtyä valtioiden erilaisiin poliittisiin näkemyksiin ja neuvotteluiden merkitykseen.

Työpajan toteuttaa: Suomen YK-liitto

4. Normikriittisyys: sukupuolinormit ja kasvatus

Setan työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Työpajassa perehdytään siihen, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa pops:iin kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuutta.

Työpajan toteuttaa: Seta

5. Mitä opin tänään? -globaalikasvatusta alakoululaisille

Työpajassa esitellään Interpedian uutta alakoululaisille suunnattua globaalikasvatusmateriaalia ja kerrotaan tuoreita kokemuksia sen käyttämisestä syksyn ja kevään 2016 ajalta. Materiaali käsittelee kehitysmaan käsitettä, Nepalia ja oppimista lyhyen videon ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Työpajan jälkeen osallistujat osaavat käsitellä kehityskysymyksiä alakoululaisille sopivalla tasolla. Materiaalit ovat vapaasti ladattavissa verkosta.

Työpajan toteuttaa: Interpedia

6. Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus

Miten "luemme" uskontoja ja uskontojen moninaisuutta ympärillämme? Minkälaisia mielikuvia saamme uskonnoista mediasta? Minkälaista on uskontojen välinen vuorovaikutus ja yhteistyö? Miten voidaan lisätä uskontodialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa? Työpajassa tutustumme lisäksi oppimateriaaleihin ja toiminnallisissa harjoituksissa pohdimme uskontojen moninaisuutta ja niihin liitettyjä stereotypioita, sekä harjoittelemme dialogitaitoja.

Työpajan toteuttavat: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Suomen Lähetysseura

7. Maailmankansalaisuutta harjoitellaan lähiympäristössä

Työpajassa perehdytään toiminnallisiin menetelmiin, joiden tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita vaikuttamaan ensin lähiympäristöönsä ja sitä kautta laajemmin ympäröivään maailmaan. Työpajassa pohditaan maailmankansalaisen taitoja ja niiden kehittymistä sekä tutustutaan konkreettisiin työtapoihin ja harjoitteisiin, joiden avulla asiaan voidaan tarttua opetuksessa. Työpajassa hyödynnetään alakoulun yhteiskunnalliseen kasvatukseen soveltuvaa Yks, kaks toimimaan! -materiaalia, Maailmanpaja-oppaan globaalikasvatustehtäviä sekä Solidaarisuustekoja.

Työpajan toteuttaa: Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia

8. Eväitä Vastuullinen ruoka -teeman käsittelyyn

Ruoka on liian kallisarvoista ajattelematta hotkittavaksi. Ruokavalintamme vaikuttavat paitsi omaan hyvinvointiimme ja lähiympäristöömme myös kehitysmaiden kotien arkeen ja ympäristöön. Työpajassa paneudutaan ruoantuotannon ja -kulutuksen globaaleihin ympäristövaikutuksiin ja yksilön vaikutusmahdollisuuksiin. Paja antaa valmiudet toteuttaa toiminnallinen "Vastuullinen ruoka" -teeman opetuskokonaisuus WWF:n tarjoamien opetusmateriaalien avulla eri-ikäisten oppilaiden kanssa.

Työpajan toteuttaa: WWF Suomi

9. Osallistavaa draamaa globaalikasvatukseen

Rauhankoulun toiminnallisessa työpajassa syvennytään draaman keinoin globaaleihin kehityskysymyksiin, empatiakasvatukseen ja saadaan ideoita käytännön kasvatustyöhön. Työpajassa tutustutaan Keniaan sijoittuvaan draamatarinaan, jonka teemoina ovat koulunkäynnin merkitys, lapsen oikeudet ja yhteisöllinen ongelmanratkaisu. Draamatarina on kehyskertomus, jossa tarinaa kuljetetaan osallistavien draamamenetelmien avulla. Toimintamallia voi soveltaa eri ikäisille. Paja tarjoaa välineitä ohjata lapsia ja nuoria asettumaan toisen henkilön asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Draamatarinan opetusmateriaali jaetaan osallistujille.

Työpajan toteuttaa: Suomen Rauhanliitto

10. Ideasta ilmiöksi

Työpajassa tutustutaan ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja ideoidaan ryhmissä monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin. Lähtökohtana ovat ajankohtaiset, todellisen maailman ilmiöt kuten rauha ja pakolaisuus. Työpaja sopii kaikille, ja siinä voi hyödyntää omia opetettavia aineita.

Työpajan toteuttaa: Taksvärkki

11. Ennakkoluuloja minullako? Kaikkia arvostavan ja yhdenvertaisen koulukulttuurin edistäminen

Meistä kaikilla on ennakkoluuloja ja normatiivisia oletuksia. Rauhankasvatusinstituutin työpajassa opitaan tunnistamaan omaa ajattelua ja sellaisia koulun ja opetuksen rakenteita, jotka estävät kaikille viihtyisän, yhdenvertaisen koulun toteutumista. Työpajan harjoitukset ovat toiminnallisia ja keskustelua herättäviä. Käytännönläheisten harjoitusten avulla pohditaan jokaisen omia ennakkoluuloja, identiteettiä, yhdenvertaisuutta edistävää työotetta koulussa ja moninaisuuden kohtaamista.

Työpajan toteuttaa: Rauhankasvatusinstituutti

* * *

Seminaarin toteuttaa kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkosto. Yhteistyössä mukana ovat: Allianssi, Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeudet.net, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi Säätiö, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry, WWF Suomi.
* * *

Sanna Rekola
Globaalikasvatuksen asiantuntija

Kepa ry
Elimäenkatu 25-27 (5. krs.), 00510 Helsinki
Tel. +358 50 317 6697
Email. sanna.rekola at kepa.fi<mailto:sanna.rekola at kepa.fi>
www.kepa.fi<http://www.kepa.fi> / www.globaalikasvatus.fi<http://www.globaalikasvatus.fi/>

Kepa is an NGO platform and an expert organisation working with global development issues.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160926/b9930318/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160926/b9930318/attachment.txt>
-------------- seuraava osa --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160926/b9930318/attachment-0001.txt>