[kehitysmaaliike-l] Tarjouspyyntö

Anne Brax anne.brax at wwf.fi
Mon Syys 5 15:52:01 EEST 2016


5.9.2016

Tarjouspyyntö:
Mediapaketti WWF Suomen hankkeista Indonesiassa ja aiheesta kestävä kulutus

WWF Suomi on toteuttanut Indonesiassa Borneon saarella kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 2008. Työ on keskittynyt vuoristosademetsien ja siellä asuvien lajien suojeluun. Hankkeet ovat sisältäneet kestävien toimeentulomuotojen kehittämistä suojelualueiden läheisyydessä sijaitsevissa kyläyhteisöissä. Olemme myös kehittäneet pienimuotoista palmuöljyn ja raakakumin tuotantoa sekä niihin liittyviä standardeja. Lisäksi olemme myös toimineet viranomaisten rinnalla maankäytön suunnitellussa suojelunäkökulmien huomioon ottamiseksi ja mukaan sisällyttämiseksi. WWF Suomi toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroin sekä WWF-kummien tuella.

WWF Suomi viestii kehitysyhteistyöstään monin eri tavoin: käytössämme ovat tiedotteet, tiedotustilaisuudet, tukijalehti WWF-lehti ja muut julkaisut ja raportit,wwf.fi -verkkosivusto sekä kaikki sosiaalisen median välineet. Haluamme saavuttaa viestinnällämme niin vaikuttajat kuin suuren yleisönkin, jonka laaja tuki on tärkeää kehitysyhteistyön ymmärtämisen, yleisen hyväksyttävyyden ja rahoituksen kannalta.

WWF Suomi etsii tuotantoyhtiötä WWF:n Indonesiassa tekemää kehitysyhteistyötä esittelevän mediapaketin tuotantoon. Mediapaketti koostuu kahdesta komponentista. Kummassakin komponentissa tunnettu näyttelijä esittelee WWF:n toimintaa.

Komponentti 1: WWF Suomen työ Indonesiassa

·    Indonesiassa tuotetaan tunnetun näyttelijän ja WWF:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä videoita, kuvia ja kerätään haastattelumateriaalia muun muassa WWF-lehteen kirjoitettavia juttuja varten.

·    Matka Indonesiaan ajoittuu aikavälille 17.9.–4.10.2016. Tuotantoyhtiön tulee lähettää matkalle kaksi henkilöä, jotka yhteistyössä pystyvät tuottamaan mediapaketin.

·    Mediapaketin sisältö ja aikataulu:

o  5-12 osainen videosarja, joka kuvataan Indonesiassa. Videot ovat kestoltaan 15 sek-2 min.

§ Ensimmäinen video on käyttövalmiina 24.10. ja seuraavat kaksi 27.10. ja 1.11. mennessä. Loput videot valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä.

o  WWF-lehteen tuleva juttu (7000–8000 merkkiä) ja valokuvat valmiina 31.10.2016. Jutun aihe määritetään ennen matkaa yhteistyössä WWF Suomen viestinnän kanssa.

o  Valmiiksi tuotettuja Facebook ja Instagram -postauksia yhteensä 12 kappaletta. WWF:n kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti, niin että viimeinen Facebook ja Instagram -postaus on valmis 15. 11. 2016.

o  Lyhyt kirjallinen kuvaus WWF Indonesian viestinnän toimintaympäristöstä ja WWF Suomen kansainvälisen kehityksen ohjelman tiedottajan briiffaus toimintaympäristöstä Borneolla viestinnän ja mediatuotannon näkökulmasta.

·    Ottaen huomioon Indonesian olosuhteet, WWF on vastuussa pääsystä matkakohteisiin. Jos pääsy kohteisiin, joissa viestintämateriaalinen kokoamisen on tarkoitus tapahtua, estyy, WWF vastaa uusista korvaavista järjestelyistä.
Komponentti 2: Sketsivideoiden tuottaminen Suomessa:

-    Sketsivideoita tuotetaan aihepiiristä kestävä kulutus. Videot tuotetaan WWF:n käyttöön yhteistyössä kahden ammattilaisnäyttelijän kanssa. Tuotannon suunnittelu toteutetaan yhteistyössä WWF:n ja näyttelijöiden kanssa. Tuotantoyhtiö vastaa yhdessä WWF:n kansainvälisen kehityksen tiedottajan kanssa suunnittelusta, aikataulutuksesta ja tuotannon lopputuloksen tarkistamisesta.

-    WWF Suomi pidättää oikeuden aikataulujen yhteensovittamisesta mahdollisesti aiheutuviin muutoksiin.

·    Mediapaketti sisältää:

o  3-8 sketsivideon tuottaminen Suomessa. Videot ovat kestoltaan 15 sek-2min
Näiden mediapakettien tuotannosta vastaavalta odotetaan seuraavaa kokemusta ja tietoa:

o  Vahvaa ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä, WWF:n toiminnasta ja kokemusta kehitysmaista

o  n Kokemusta audiovisuaalisten ja kirjallisten viestintätuotteiden tekemisestä

o  Vankkaa kokemusta tuottamisesta, ohjaamisesta, valokuvaamisesta, editoinnista, äänityöstä, kirjoittamisesta ja kehitysyhteistyö- ja ympäristöviestinnästä

o  Tekniikkaa, jolla pystyy tuottamaan korkealaatuisia audiovisuaalisia lopputuotteita

Tuotantoyhtiö vastaa molempien mediapakettien kuvauksesta ja jälkituotannosta (editointi, äänityöt, grafiikat). Kaikki tuotettu materiaali on WWF Suomen omaisuutta tuotannon loputtua.

Mediapaketin tuotanto tapahtuu aikavälillä 13.9.–31.12.2016. Valitun tuotantoyhtiön tulee sitoutua edellä mainittuun aikatauluun. Mediapaketin tuottaminen tehdään toimeksiantona, joka sisältää molemmat mediapaketit ja jonka kokonaisarvo on 17 000-25 000 €. Kulujen tulee sisältää sisältävät kahden henkilön matkat Indonesiaan, heidän palkkansa ja päivärahat sekä mediapaketin tuotannon.

Tarjoukset mediapaketin tuottamisesta ja mahdolliset lisäkysymykset 9.9.2016 kello 12.00 mennessä WWF Suomen viestintäjohtajalle, Anne Brax, anne.brax at wwf.fi<mailto:anne.brax at wwf.fi>, puh 050 3671 888

Esimerkkejä WWF:n kehitysyhteistyöviestinnästä:

-    Nettisivut: http://wwf.fi/alueet/borneon-sademetsat/

-    WWF-lehden artikkeli: Veden pelastamat http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/wwf-lehti/Veden-pelastamat-2783.a

-    Salametsästys-sketsisarja: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpYRmzZCx_yBhe6cGfqYrpe2Cug1zEdy_

-    Facebook: https://www.facebook.com/wwfsuomi/?fref=ts

-    Instagram: https://www.instagram.com/wwfsuomi/

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160905/dbcda6cf/attachment.htm>