[kehitysmaaliike-l] FW: Ympäristökasvatushankkeiden suunnittelun periaatteita / Principles for designing environmental education programmes

Eija Soini eija at eijasoini.net
Ke toukokuu 25 09:16:53 EEST 2016


Hei!

Oletko vastuussa järjestösi ympäristökasvatushankkeesta? Oletko
suunnittelemassa ympäristökasvatushanketta? Oletko muuten vain kiinnostunut
siitä, miten tutkimus palvelee käytäntöä? Jos vastasit kyllä vähintään
yhteen kysymyksistä, kannattaa lukea eteempäin:

 

Ympäristökasvatushankkeen suunnittelutyö Tansaniassa herätti paljon
kysymyksiä siitä, miten ympäristökasvatushanke pitäisi parhaalla
mahdollisella tavalla suunnitella. Miten asetetaan realistiset tavoitteet?
Onko mahdollista muuttaa asenteita  ja jopa käyttäytymistä? Jos niin, niin
miten se tehdään? Millainen rooli tiedolla ja tunteilla on ihmisen
käyttäytymisessä? Mitkä muut asiat vaikuttavat käyttäytymiseen?
Kirjallisuuskatsaukseni etsii vastauksia näihin kysymyksiin
ympäristöpsykologisista teorioista, ympäristökasvatushankkeissa käytettyjen
metodien tutkimuksesta, ja YK:n ja muiden varteenotettavien järjestöjen
ohjesäännöistä. 

Dokumentti on osoitteessa:
www.liana-ry.org/Liana_docs/Principles_for_env_edu_prog_Liana_WP.pdf

 

Hello!

Are you responsible for you organisation’s environmental education project?
Are you planning an environmental education project? Are you generally
interested in how research serves practice? If you answered yes to at least
one of the questions it’s worth reading forward: 

 

Planning the environmental education programme in Tanzania raised many
questions about how to plan such a programme in the best possible way. How
to set realistic objectives? Is it possible to achieve attitudinal change
and ultimately through that pro-environmental behaviour? If so, what should
be done to make it possible? Specifically, what roles do emotions and
knowledge play in driving human behaviour? What other things drive human
behaviour? My literature review seeks answers to these questions based on
environmental psychological theories, research on effective approaches used
in environmental education programmes, and guidelines set by the UN and some
major environmental education associations and practitioners.

The document is available in:
www.liana-ry.org/Liana_docs/Principles_for_env_edu_prog_Liana_WP.pdf
E i j a  S o i n i  (PhD Development Geography)

eija at eijasoini.net

 

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160525/17a22394/attachment.htm>