[kehitysmaaliike-l] Yliopistonlehtorin sijaisuus JY:ssä auki

Sanna Rekola Sanna.Rekola at kepa.fi
To toukokuu 19 15:34:30 EEST 2016


Viestin välitti, Sanna Rekola Kepa


Lähettäjä: owner-kehitystutkimuksen-seura at helsinki.fi<mailto:owner-kehitystutkimuksen-seura at helsinki.fi> [mailto:owner-kehitystutkimuksen-seura at helsinki.fi] Puolesta Kontinen, Tiina
Lähetetty: 12. toukokuuta 2016 13:46
Vastaanottaja: kehitystutkimuksen-seura at helsinki.fi<mailto:kehitystutkimuksen-seura at helsinki.fi>
Aihe: [kehitystutkimus] Yliopistonlehtorin sijaisuus JY:ssä auki

Yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteetJyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.Haettavana on

yliopistonlehtorin tehtävä, yhteiskuntatieteet, ajalle 1.1.2017 - 31.8.2021.Tehtävä sijoittuu Development and Cooperation -maisteriohjelmaan. Development and Cooperation -maisteriohjelma on monitieteinen 24 kuukautta kestävä, 120 opintopisteen opinto-ohjelma. Maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineiden kanssa sekä kasvatustieteiden, etnologian ja ympäristötieteiden oppiaineiden kanssa, jotka sijaitsevat muissa tiedekunnissa. Opinto-ohjelma pyrkii tarjoamaan opiskelijoille analyyttisten ja käytännön taitojen hyödyllisen yhdistelmän kansainvälisellä kehityssektorilla työskentelyyn.Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle<https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi>. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen professorit, yliopistonlehtorit, yliopistotutkijat, tutkijatohtorit ja tohtorikoulutettavat toimivat laitoksen päätutkimusaloilla. Laitoksen tutkimus ja opetus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuskärkiä ovat

1. Moraalinen ja poliittinen toimijuus, erityisesti kansalaisuus ja kansalaisyhteiskunta, minuus ja subjektiivisuus sekä parlamentarismi ja poliittinen ajattelu

2. Yhteiskunnallisten muutosprosessien kestävyys, erityisesti työn ja talouden, ympäristön sekä kulttuurin ja kulutuksen näkökulmista

3. Hyvinvoinnin muuttuvat politiikat ja käytännöt, erityisesti sukupuoleen, ikään ja perheeseen liittyen sekä hyvinvoinnin professioiden näkökulmasta

Kansalaisuuden ja osallisuuden teemat yhdistävät laitoksen kaikkia tutkimuskärkiä ja niitä tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista. Eriarvoisuus, hyvinvoinnin normatiiviset kysymykset sekä sosiaalinen pääoma ja riskit ovat myös eri tutkimusaloja yhdistäviä teemoja.Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat kehitysmaaopintojen maisteritason opetus englanniksi, itsenäinen tutkimustyö ja oman tutkimusalan tieteellinen julkaisutoiminta, tutkinnon jälkeinen koulutus sekä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinta. Lisäksi tehtävään kuuluu yliopistohallinnollisia tehtäviä.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa<https://www.jyu.fi/toihin/kelpoisuusvaatimukset>. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Lisäksi hakijalta edellytetään kykyä antaa opetusta englannin kielellä.Olemme erityisesti kiinnostuneita hakijoista, joilla on kansainvälisesti merkittävää, laadukasta julkaisutoimintaa, joka kohdistuu laitoksen profiiliin ja joilla on monipuolinen metodiosaaminen sekä kokemusta yliopisto-opetuksesta ja verkkopedagogiikasta.Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.Tiedustelut: Professori Jeremy Gould, puh. 050 351 2525, s-posti: jeremy.j.gould at jyu.fi<mailto:jeremy.j.gould at jyu.fi> tai yliopistonlehtori Tiina Kontinen, puh. 040 485 6718, s-posti: tiina.t.kontinen at jyu.fi<mailto:tiina.t.kontinen at jyu.fi>Sähköiselle hakulomakkeelle tulee liittää1) Vapaamuotoinen hakemuskirje

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä sekä mahdollisimman tarkasti tutkijan ansioluettelomallia (kts. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli ).

3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen Akatemian mallin mukaan (http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/ )

4) Erillinen opetusportfolio eli lyhyt selvitys hakijan pedagogisesta koulutuksesta, opetusansioista ja pedagogisesta ajattelusta seuraavan mallin mukaan: https://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/avoimet-tyopaikat/portfolio.pdf

5) Selvitys (6-10 sivua) hakijan tutkimustoiminnasta ja tämän hetkisistä tutkimusprojekteista sekä selvitys tutkimuksen liittymisestä laitoksen päätutkimusaloille.

6) Tieto aiemmin annetusta opetusnäytteestä

7) Viisi korkeatasoista julkaisua (merkittynä tähdellä julkaisuluetteloon)

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.6.2016 sähköisellä hakulomakkeella.

Tiina Kontinen, PhD

Senior Lecturer

Master Degree Programme for Development and International Cooperation

Department of Social Sciences and Philosophy

P.O.Box 35

40014 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

FINLANDemail: tiina.t.kontinen at jyu.fi<mailto:tiina.t.kontinen at jyu.fi>https://www.jyu.fi/ytk/en/faculty/staff/opetus-ja-tutkimushenkilokunta/kontinen-tiina-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160519/a8795bc2/attachment.htm>