[kehitysmaaliike-l] Työpaikat: Kehys hakee globaalin talouden osaajaa

Nora Forsbacka nora.forsbacka at kehys.fi
Pe toukokuu 6 15:40:35 EEST 2016


Kehys hakee globaalin talouden osaajaa

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry on EU:n kehitysyhteistyön ja globaalien politiikanalojen asiantuntijaorganisaatio. Kehys tekee vaikuttamistyötä, tiedottaa sekä edistää yhteistyötä ja verkostoitumista suomalaisten ja eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen välillä. Kehyksen vaikuttamistyö edistää kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta inhimillisen kehityksen, turvallisuuden ja kestävän ja vihreän talouden teema-alueilla. Lue lisää osoitteessa www.kehys.fi<http://www.kehys.fi>.

Kehys hakee globaalin talouden osaajaa määräaikaiseen vaikuttamistyön koordinaattorin työsuhteeseen. Koordinaattori vastaa kestävää kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistämisestä kestävän ja vihreän talouden teemakokonaisuudessa ja vahvistaa Kehyksen Agenda 2030 -työtä. Vaikuttamistyön koordinaattori vastaa EU:n kauppasopimusten, globaalin talouspolitiikan sekä ympäristö- ja energiapolitiikan seuraamisesta ja näihin liittyvästä vaikuttamistyöstä. Työ pitää sisällään esimerkiksi työryhmien koordinointia, vaikuttamistyötä tukevien hankkeiden suunnittelua, erilaisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista sekä kouluttamista vaikuttamistyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

-     Ylempää korkeakoulututkintoa talous- tai yhteiskuntatieteiden alalta (tai vastaavia tietoja)

-     EU:n ja globaalien kysymysten tuntemusta, erityisesti globaalista taloudesta ja edellä mainituista teemoista

-     Relevanttia työkokemusta

-     Hyvää koordinointikykyä

-     Itsenäistä työotetta ja omatoimisuutta

-     Sujuvaa kynää ja esiintymisvalmiutta

-     Dynaamista työotetta ja kykyä työskennellä kiireessä

-     Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa

Lisäksi arvostamme:

-     Monipuolista kielitaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja

-     Suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestökentän tuntemusta

-     Kokemusta vaikuttamistyöstä

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen rekry (at) kehys.fi maanantaihin 30.5. mennessä. Haastattelut pidetään kesäkuun aikana.

Työ alkaa elokuun alussa tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen ja kestää 31.12.2017 asti. Tehtävästä maksetaan kokemuksesta riippuen n. 3000€/kk ja koordinaattorilla on lisäksi oikeus työterveyspalveluun ja lounasseteleihin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Rilli Lappalainen, pääsihteeri, +358 50 561 3456, maanantaina 23.5. klo 10–12 ja perjantaina 27.5. klo 11–13.

Ystävällisin terveisin,

Nora Forsbacka
Tiedottaja – Communications Officer

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys

Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki - FINLAND

gsm +358 43 8241167
nora.forsbacka at kehys.fi
http://www.kehys.fi<http://www.kehys.fi/>

Seuraa Twitterissä: https://twitter.com/Kehys_
Seuraa Facebookissa: http://www.facebook.com/Kehysry

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160506/88b7a691/attachment.htm>