[kehitysmaaliike-l] Mahdollisuus vaikuttaa: Mitä EU:n kehityspolitiikassa pitäisi uudistaa?

Jussi Kanner jussi.kanner at kehys.fi
Mon Kesä 27 10:18:49 EEST 2016


Hei,

Kehys kokoaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen näkemyksiä EU:n kehityspolitiikan uudistukseen.

Euroopan komissio on avannut konsultaation, jossa kysytään näkemyksiä uudesta kestävän kehityksen Agenda 2030:sta ja EU:n kehityspolitiikan tulevaisuudesta. Konsultaatio on avoinna 21. elokuuta asti. Uuden kehityspoliittisen linjauksen odotetaan astuvan voimaan ensi vuoden alusta.

YK:n jäsenmaat hyväksyivät uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman viime vuoden syyskuussa. Myös EU:n on siksi aika päivittää oma kehityspoliittinen visionsa. Konsultaatiossa kysytään, miten EU:n kehityspolitiikka tulisi päivittää vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja merkittäviin vuoden 2015 aikana tehtyihin sitoumuksiin.

EU:n ja sen jäsenmaiden yhteinen kehityspoliittinen visio perustuu tällä hetkellä vuonna 2005 laadittuun kehityspolitiikan eurooppalaiseen konsensukseen. Lisäksi EU:n kehitysyhteistyö perustuu muutosagendaksi (Agenda for Change) kutsuttuun linjaukseen, jossa määritellään tarkemmin muun muassa EU:n kehitysyhteistyön painopistesektorit. Vuoden 2016 aikana EU päivittää sekä EU:n jäsenmaiden yhteisen kehityspoliittisen vision että EU:n kehityspoliittisen linjauksen (muutosagendan).

Kommentteja ja ajatuksia voi lähettää Kehyksen vaikuttamistyön koordinaattorille Jussi Kannerille (jussi.kanner[at]kehys.fi) keskiviikkoon 17.8. mennessä joko liitteenä löytyvään pohjapaperiin tai suoraan konsultaation kysymyksiin peilaten. Pohjapaperin pääviestit kerättiin Kehyksen kevätseminaarissa käydyssä avoimessa keskustelussa.

Komission avaama konsultaatio EU:n kehityspolitiikasta löytyy täältä<https://ec.europa.eu/europeaid/un-2030-agenda-sustainable-development-public-consultation-revising-european-consensus-development_en>.

Mukava kesää kaikille!

Jussi

Jussi Kanner
Vaikuttamistyön koordinaattori - Advocacy Officer

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
The Finnish NGDO Platform to the EU

Siltasaarenkatu 4 (7th floor)
00530 Helsinki
FINLAND

mob. +358 40 7544 883
jussi.kanner at kehys.fi<mailto:jussi.kanner at kehys.fi>
www.kehys.fi<http://www.kehys.fi/>

Seuraa Twitterissä: http://twitter.com/Kehys
Tykkää Facebookissa: http://www.facebook.com/Kehysry

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160627/b2b43d3d/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: konsensus-kannanotto 20062016.doc
Type: application/msword
Size: 99840 bytes
Desc: konsensus-kannanotto 20062016.doc
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160627/b2b43d3d/attachment.doc>