[kehitysmaaliike-l] Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE tiedottaa: Hallinnon avoimuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii aktiivisia toimia jatkossakin

Sanna Rekola Sanna.Rekola at kepa.fi
To Kesä 9 10:08:35 EEST 2016


Viestin välitti, Sanna Rekola Kepa


Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE tiedottaa
7.6.2016
Hallinnon avoimuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii aktiivisia toimia jatkossakin
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE suosittelee toisen nelivuotiskautensa päättyessä toimenpiteitä avoimen hallinnon ja päätöksenteon edistämiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa on jatkossakin elinvoimainen kansalaisyhteiskunta.
KANEn pitää tärkeänä muun muassa hallinnon kuulemis- ja vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämistä. Kuulemisilla tulisi olla aitoa vaikutusta päätöksentekoon, ja etenkin suurissa päätöksissä kansalaisyhteiskunnalla tulisi olla mahdollisuus osallistua laajasti.

Taloudelliset toimintaedellytykset ovat kansalaisyhteiskunnan toiminnan kannalta hyvin keskeisessä asemassa. Huomiota tulisi kiinnittää paitsi järjestöjen toiminnan rahoitukseen, ja uusien rahoitusmuotojen kehittämiseen, myös niiden tuottamien palvelujen turvaamiseen. Kansalaisyhteiskunta ja sen toimintaedellytykset on huomioitava myös rakenneuudistusprosesseissa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa.

Veropolitiikalla ja verotuksen käytännön ratkaisuilla voi olla merkittävä vaikutus kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on, että yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksellinen asema säilyisi, käytännöt selkeytyisivät ja olisivat läpinäkyvämpiä.
Byrokratian vähentämiselle ja järjestöjen hallinnollisen taakan keventämiselle on tarvetta, esimerkiksi selkeämmillä julkisten avustusten hakuprosesseilla ja neuvonnalla sekä käytäntöjen yhtenäistämisellä. Tätä pitäisi tarkastella mm. meneillään olevassa rahapelifuusioprosessissa sekä lupaprosesseja keventämällä.

Paikallisten ja pienten järjestöjen asemaan sekä kumppanuuksien kehittämiseen on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä tulisi edelleen parantaa säädöksiä ja käytäntöjä sujuvoittamalla sekä viestinnällä.Suositukset käyvät ilmi neuvottelukunnan loppuraportista, joka julkaistiin yhdessä yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevan keskusteluasiakirjan kanssa Järjestöt ja hyvä elämä –juhlaseminaarissa 7.6.2016 Säätytalolla. Juhlaseminaari toimi KANEn toisen nelivuotisen toimikauden (2012–2016) päätösjuhlana sekä kunnioitti Miina Sillanpään 150-vuotissyntymäpäivää ja elämäntyötä. Juhlaseminaarissa käsiteltiin järjestöjen ja kansalaistoimijoiden tekemää tärkeää työtä kansanvallan edistäjinä sekä ihmisarvoisen elämän mahdollistajina. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Miina Sillanpään Seuran kanssa.

Seminaariaineisto ja julkaisut:
http://www.oikeusministerio.fi/kane/fi/index/ajankohtaista/tapahtumat.html
Lisätiedot:
Eero Rämö, puheenjohtaja, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, puh. 040 5392 737, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)alli.fi<mailto:etunimi.sukunimi at alli.fi>
Jenni Similä, selvityksen tekijä (Keskusteluasiakirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta), puh. 050 318 7457, sähköposti: etunimi.h.sukunimi(at)uta.fi
Maria Wakeham-Hartonen, pääsihteeri, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, puh. 02951 50416, sähköposti: kane.om(at)om.fi
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on oikeusministeriön yhteydessä toimiva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen parantaminen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen. KANEssa on puheenjohtajien lisäksi 19 jäsentä, jotka edustavat järjestöjä, tutkimusta, elinkeinoelämää, vapaata kansalaistoimintaa sekä ministeriöitä ja virastoja. KANEn visiona on, että Suomessa on inspiroiva ja vaikuttava kansalaisyhteiskunta.
Lisätietoa: http://www.oikeusministerio.fi/kane/fi/

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20160609/e4c1bc68/attachment.htm>