[kehitysmaaliike-l] Demo hakee ohjelmajohtajaa

Demo Finland info at demofinland.org
Ti Syys 8 16:37:53 EEST 2015


Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry hakee ohjelmajohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 5.10.2015 tai sopimuksen mukaan.

Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii moniarvoisen demokratian edistämiseksi toteuttamalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita.

Ohjelmajohtajan työnkuvaan kuuluu:


 *  vastata järjestön projektihallinnasta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä (ml. hankehallinnon ja tuloksellisuusjärjestelmien kehittäminen).
 *  vastuumaiden hankkeiden suunnittelu, toimeenpano, raportointi ja seuranta yhdessä kumppaneiden kanssa
 *  vastuumaiden poliittinen seuranta ja ohjelmista tiedottaminen
 *  tukea järjestön toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista
 *  toimia ulkomailla toimivien työntekijöiden esimiehenä
 *  vastata uusien rahoituslähteiden kartoittamisesta ja rahoitushakemusten tekemisestä
 *  vastata rahoittajien sääntöjen noudattamisesta (donor compliance) ja raportoinnista
 *  tukea toiminnanjohtajaa vaikuttamistyössä sekä yhteydenpidossa sidosryhmiin
 *  osallistuminen koko järjestön toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä muut toiminnanjohtajan antamat tehtävät

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:


 *  Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 *  Vankkaa kokemusta kehitysyhteistyön hankehallinnosta (ml. taloushallinto) ja sen kehittämisestä (vähintään 7 vuotta)
 *  Kokemusta työskentelystä kehitysmaissa
 *  Suunnittelu- ja organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä
 *  Joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 *  Osaamista demokratiatuesta, kehityspolitiikasta ja laajemmin kehitysyhteistyöstä
 *  Sitoutumista Demon toiminnan periaatteisiin
 *  Matkustusvalmiutta
 *  Hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielten hallintaa

Lisäksi arvostamme ranskan kielen taitoa sekä kokemusta EU -rahoitteisten kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta.

Hakemukset ja ansioluettelot pyydetään lähettämään viimeistään 20.9.2015 osoitteeseen rekry(at)demofinland.org. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi yhdessä arkipäivässä. Haastattelut pidetään 25.9. Kirjoita sähköpostin otsikkoon "Ohjelmajohtaja / oma sukunimi". Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bah, puh 040-5391652 torstaina 17.9 klo 13-15 tai tiina.kukkamaa-bah(at)demofinland.org.

---
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo
Political Parties of Finland for Democracy - Demo Finland
Töölöntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki Finland
+358 41 708 1928

[Demo10_logo_web4]<http://demofinland.org/>[facebook_icon_email]<http://www.facebook.com/DemoFinland>[twitter_icon_email]<http://www.twitter.com/DemoFinland>


-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20150908/43489629/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5170 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20150908/43489629/attachment.jpg>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.gif
Type: image/gif
Size: 1317 bytes
Desc: image002.gif
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20150908/43489629/attachment.gif>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.gif
Type: image/gif
Size: 1351 bytes
Desc: image003.gif
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20150908/43489629/attachment-0001.gif>