[kehitysmaaliike-l] UM/KEO-30; Kutsu keskustelutilaisuuteen 30.6. klo 12:30

Auli Starck Auli.Starck at kepa.fi
To Kesä 18 09:51:15 EEST 2015


Arvoisat kehitysyhteistyötä toteuttavat kansalaisjärjestöt ja kuntasektorin toimijat,

Uuden hallitusohjelman mukaisesti kehitysyhteistyön määrärahoihin kohdistuu tuntuvia leikkauksia vuodesta 2016 alkaen. Säästöjen vuoksi myös kansalaisjärjestöjen ja kuntasektorin toimijoiden kehitysyhteistyötukiin tulee merkittäviä muutoksia. Joitakin aiempia tukimuotoja ja hakukierroksia ei voida todennäköisesti toteuttaa. Kansalaisyhteiskunnan tukimuodoista käynnistetään evaluaatio, jonka tulosten perusteella järjestöyhteistyötä kehitetään edelleen.

Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö järjestää tiistaina 30. kesäkuuta klo 12:30-14:00 keskustelutilaisuuden, jossa leikkausten vaikutuksia yksikön myöntämiin valtionavustuksiin selvennetään tämänhetkisen tiedon ja valtionvarainministeriölle toimitetun talousarvioesityksen valossa. Keskustelussa ovat mukana alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen, apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu, yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä ja muita KEO-30:n virkamiehiä.

Järjestöjä ja kuntatoimijoita pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta. Ilmoittautumisia pyydetään torstaihin 25.6. mennessä. Käytettävissä oleva tila huomioiden kukin järjestö voi ilmoittaa enintään kaksi osallistujaa. Tilaisuutta edeltää klo 12 alkaen kahvitarjoilu.

Ilmoittautumislinkki: www.lyyti.in/KEO30keskustelu 

Tervetuloa ja hyvää juhannusta toivottaen, UM Kansalaisyhteiskuntayksikkö (KEO-30)


***

Taustoista lisää UM:n uutisessa 15.6.: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=328610&nodeid=49362&contentlan=1&culture=fi-FI 


Kutsun välitti:Auli Starck
Koulutussuunnittelija
+ 358 50 317 6727
auli.starck at kepa.fi
@AuliStarck
skype: kepa_auli_starck

Kepa ry
Elimäenkatu 25-27, 5.krs 
00510 Helsinki, Finland
http://www.kepa.fi
@kepa_ry
Facebook.com/Kepary

Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö