[kehitysmaaliike-l] Tarjouspyyntö: selvitys suomalaisten järjestöjen tekemästä 1325-työstä ja uusimmat 1325-julkaisut

Sara Haapalainen sara.haapalainen at unwomen.fi
Mon Kesä 15 14:12:51 EEST 2015


Suomen 1325-verkosto tilaa selvityksen suomalaisten järjestöjen 
tekemästä 1325-työstä. Suomen 1325-verkoston tavoitteena on edistää YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja 
turvallisuus" toimeenpanoa Suomessa. Verkosto tukee kansallisen 
1325-toimintaohjelman tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyviä 
selvityksiä ja raportteja ja tilaa selvitystyön suomalaisten järjestöjen 
tekemästä 1325-työstä. Tilaustyön kokonaishinta on 5 000 euroa (sis. 
ALV). Lisätietoa tarjouspyynnöstä täältä: 
http://www.1325.fi/2015/06/tarjouspyynto/

Tiedoksi myös 1325-verkoston uusimmat julkaisut:

Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmat 2000-2013
Suomen 1325-verkosto on käännättänyt ja julkaissut naiset, rauha ja 
turvallisuus -päätöslauselmat suomeksi. YK:n turvallisuusneuvosto on 
hyväksynyt kaikkiaan seitsemän päätöslauselmaa koskien naiset, rauha ja
turvallisuus -tematiikkaa. Julkaisu sisältää suomenkielisten 
päätöslauselmien lisäksi Helsingin yliopiston tutkijan Marjaana Jauholan 
kirjoittaman johdannon, yhteenvedot päätöslauselmista sekä temaattisen 
hakemiston. Löydät julkaisun täältä: http://bit.ly/1325paatoslauselmat

Gender checklists for crisis management personnel
Suomen 1325-verkosto on yhteistyössä Kriisinhallintakeskuksen (CMC 
Finland) ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (Fincent) kanssa 
koonnut tarkistuslistat sukupuolinäkökulman huomioimiseksi siivili- ja 
sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Löydät englanninkielisen 
julkaisun täältä: http://bit.ly/genderchecklists

Ystävällisesti,

-- 
Sara Haapalainen
Koordinaattori | Coordinator
Suomen 1325-verkosto | 1325 Network Finland
Suomen UN Women - Finlands UN Women ry
Finland National Committee for UN Women
Työpajankatu 10 A, 4. krs, 00580 Helsinki
puh. | tel. +358 9 6940 944, +358 40 7566976
toimisto at unwomen.fi
www.1325.fi | www.unwomen.fi | www.facebook.com/suomenunwomen

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20150615/cfd177ce/attachment.htm>