[kehitysmaaliike-l] AFEAS ry hakee projektipäällikköä

Heli Mäki-Hakola Heli.Maki-Hakola at kepa.fi
To Kesä 6 16:03:48 EEST 2013


Viestin välitti Heli Mäki-Hakola, Kepa ry


Projektipäällikkö, paikka, Afrikkalaisten ja Afrikkalais - Eurooppalaisten Yhdistys (AFEAS) ry

AFEAS palkkaa yhden määräaikaisen työntekijän EU:n Kotouttamisrahaston rahoittamaan Helsingin Monikulttuurisuuskoulutus ja palvelukeskus (HELMO) -projektiin ajalle 01.07.2013 - 31.12.2013. Työtehtävään kuuluu perehdytys joka kestää (01.07 - 05.07.2013).

Projektin tavoitteena on helpottaa kaksisuntaisen kokoutumisen prosessia kolmansien maiden kansalaisten ja suomalaisten yhteiskunnan välillä. Projekti auttaa luomaan elävää, yhtenäistä yhteiskuntaa, jonka kaikki voivat hyväksyä ja jota kaikki arvostavat. Projektissa maahanmuuttaja organisaatiot Aasiasta ja Afrikasta järjestävät kulttuurienvälistä koulutusta ja työpajoja sosiaalityöntekijöille ja lastentarhanopettajille pääkaupunkiseudulla, samoin kuin muille ammattilaisille, jotka toimivat kolmansien maiden kansalaisten parissa, lisätäkseen näiden toimijoiden ymmärrystä niistä kulttuureista ja käytänteistä, joita kolmansien maiden kansalaisilla on.


Projektissa pyritään löytämään erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia aktiviteetteja, joita voidaan käyttää yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa lisäämään osallistujien taitoja toimia neuvonantajina myös ihmisoikeus toimijoille sekä parantamaan osallistujien itsetietoisuutta suhteessa käyttäytymiseen, asenteisiin ja arvoihin ihmisoikeudet huomioiden.

Projektipäälikön tehtävät:

- Hankkeen suunitteluun ja kokouksiin osallistuminen, käytännön toteuksesta vastaaminen

- Ohjausryhmän kokoukset, esityslistan luominen, kokousvalmistelut, toiminta raportointi

- Ohjausryhmälle hankkeen koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen, hankkeen materiaalien tuottaminen ja tuotteistaminen, hankkeen viestintään liittyvät tehtävät; tiedotteiden luominen ja mediasuhteiden luominen ja ylläpito, hankkeeseen tilastotietojen kerääminen ja tilastointi, muissa toimisto -ja projektitehtävissä avustaminen.

Projektipääliköltä edellytetään tehtävään sopivaa koulutusta ja/tai työkokemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn, yhteistyötaitoja, organisointikykyä, stressinsietokyky, paineensietokyky, joustavuutta, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa (muut kielitaidot eduksi esimerkiksi ruotsi), inter kulttuurisia taitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja (@ - ja A-kortti katsotaan eduksi) sekä kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä.

Taloussuunittelu ja budjetointi: aiempi työkokemus maahanmuuttajien parissa työskentelysssä on eduksi. Avustuksen hakeminen ja raportointi tulisivat kuulumaan luontevasti toimenkuvaaan. Myös hyvä tuntemus monikulttuuri ja / tai maahanmuuttajajärjestö kenttään katsotaan eduksi. Työssä saattaa sisältää myös ilta ja viikonloppuaikoja.

Tarjoamme:

- Mielenkiintoisen ja haastellisen tehtäväkentän sekä
- Motivoituneen ja dynaamisen työryhmän organisaation työntekijän tueksi
- Mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistasi


Vapaamuotoiset hakemukset 15.06.2013 klo 16.00 mennessä osoitteeseen hakija at afaes.net

Haastatteluun valituille tullaan ilmoittamaan puhelimella 16-19.06.2013

Yhteystiedot
Fatima Usman, Puh 0408119977 tai fatima at afaes.net-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20130606/aab21a1f/attachment.htm>