[kehitysmaaliike-l] Harjoittelija Taksvärkki ry:n viestintä- ja globaalikasvatustyöhön syksyksi

Taksvärkki ry tiedottaja at taksvarkki.fi
Mon Kesä 3 16:55:28 EEST 2013


Taksvärkki ry on nuorten oma kehitysyhteistyöjärjestö. Kauttamme 
suomalaiset koululaiset ja opiskelijat pääsevät kurkistamaan 
kehitysmaiden nuorten arkeen toiminnallisten kouluvierailuiden, 
ajankohtaisten oppimateriaalien ja nuorelta nuorelle tapahtuvan 
viestinnän kautta. Etsimme syksyksi harjoittelijaa viestintä- ja 
globaalikasvatustyöhön Taksvärkki ry:n toimistolle Helsinkiin.

Taksvärkki ry järjestää vuosittain Taksvärkki-kampanjan peruskouluissa 
ja toisen asteen oppilaitoksissa. Lukuvuoden 2013–2014 kampanjassa 
tuetaan sierraleonelaisten nuorten, erityisesti tyttöjen ja nuorten 
naisten perus- ja ammatillista koulutusta sekä tiedonsaantia 
elämänhallintataidoista, ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta. Osana Taksvärkki-kampanjaa suomalaisille kouluille 
tarjotaan globaalikasvatuspalveluita: kouluvierailuita, oppimateriaalia 
ja työpajoja, joissa luodaan suora yhteys suomalaisten ja kehitysmaiden 
nuorten välille.

Harjoittelija työskentelee tiedottajan ja kansainvälisyyskasvatuksen 
suunnittelijan ohjaamana Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeisiin 
liittyvän hanketiedotuksen sekä syyskuussa avattavaan 
Taksvärkki-kampanjaan liittyvän kouluyhteistyön parissa. Tarkat 
työtehtävät määräytyvät harjoittelijan taitojen ja toiveiden mukaan. 
Mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

• Kampanjan toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen 
osallistuminen
• Kampanjan markkinointi kouluille ja kiertävän valokuvanäyttelyn 
koordinointi
• Tiedotusmateriaalin kuten uutisten, tiedotteiden ja blogien 
kirjoittaminen ja editointi
• Pienimuotoisiin hanketiedotusprojekteihin osallistuminen (videoiden 
editointi, valokuvanäyttelyn suunnittelu ja kokoaminen)
• Taksvärkki ry:n kouluyhteistyöhön ja globaalikasvatusmenetelmiin 
tutustuminen
• Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattujen työpajojen 
suunnittelu ja vetäminen Taksvärkki ry:n globaalikasvatusmenetelmiä käyttäen
• Kampanjan materiaalitilausten vastaanotto ja postitus
• Mahdolliset taittotehtävät (oppaat, mainokset) harjoittelijan taitojen 
mukaan
• Mahdolliset käännöstyöt (ruotsi, espanja, englanti) harjoittelijan 
taitojen mukaan

Etsimme harjoittelijaa, joka on aikaansaava ja reipas ja jolla on 
useampia seuraavista ominaisuuksista: sujuva kirjoittaja, pitää 
esiintymisestä, kiinnostunut globaalikasvatuksesta, hyvät kuvan- ja 
videon käsittelytaidot. Taksvärkki ry:llä on tarjota harjoittelijalle 
mielekkäitä ja vastuullisia työtehtäviä, joten harjoittelijaksi sopii 
parhaiten opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija. Harjoittelun 
kesto ja ajankohta ovat neuvoteltavissa, mutta toivomme harjoittelijan 
osallistuvan 23.–25.8.2013 kouluvierailijoiden koulutukseen. Sopiva 
aloitusajankohta on esimerkiksi elokuun puoliväli. Harjoittelu on 
palkaton ja sopii siksi hyvin osaksi opintoja. Mikäli hakijalla on 
korkeakoulun harjoittelutuki, Taksvärkki ry voi maksaa yhden kuukauden 
harjoittelijapalkan.

Lähetä hakemus ja ansioluettelo 12.6.2013 mennessä sähköpostitse 
(leena.honkasalo at taksvarkki.fi).

Kysy lisää: Leena Honkasalo
kansainvälisyyskasvatuksen suunnittelija
Puh: 09 5845 5504
leena.honkasalo at taksvarkki.fi