[kehitysmaaliike-l] Arviointia kehittämään - Kepa fasilitoi järjestöjen kehittämishankkeita

Laura Lager laura.lager at kepa.fi
Ti Maalis 27 09:54:11 EEST 2012


*Arvioinnista arkea -kehittämishanke**
Tervetuloa mukaan !*

Lisätiedot ja ilmoittautumiset koulutussuunnittelija Laura Lager:

laura.lager at kepa.fi, puh. 09-584 23 248


*Hankkeen tausta *

Seuranta ja arviointi on tullut viime vuosina yhä keskeisemmäksi 
kansalaisjärjestöjen toiminnassa. Kansalaisjärjestöjen rahoittajat ja 
esimerkiksi Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma korostavat 
tuloksellisuuden osoittamista. Myös järjestöt itse kehittävät 
aktiivisesti tapoja, joilla ne voivat arvioida ja kehittää omaa 
toimintaansa.

Kepan Arvioinnista arkea - kehittämishanke on Kepan jäsenjärjestöille 
tarkoitettu palvelu, jonka tavoitteena on tukea järjestön 
arviointitoiminnan kehittämistä.

Kehittämishanke alkoi vuonna 2009 ja siinä on ollut tähän mennessä 
mukana 13 erilaista järjestöä, pieniä ja suuria. Vuosina 2009 ja 2010 
hanketta toteutettiin yhdessä Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen 
laitoksen "Kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyössä" -tutkimushankkeen 
kanssa. Pilottivaiheesta on julkaistu raportti, joka on ladattavissa 
Kepan verkkosivulla: www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/10556.

*Hankkeen tavoitteet*

1) Kehittää yhdessä järjestöjen kanssa käyttökelpoisia 
arviointimenetelmiä kehitysyhteistyötä ja vaikuttamistyötä tekevien 
järjestöjen käyttöön

2) Vahvistaa järjestöjen arviointiosaamista

3) Tukea arvioinnin hyödyntämistä järjestöjen oppimisessa ja toiminnan 
kehittämisessä

4) Tuottaa tietoa järjestöjen arvioinnin haasteista


*Työskentelytapa*

Arvioinnin kehittäminen rakentuu noin puolen vuoden aikana 
järjestettävien, Kepan fasilitoimien 4-6 arviointityöpajan ympärille. 
Työpajoissa analysoidaan yhdessä järjestön tämän hetkisen seuranta- ja 
arviointitoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia ja tunnistetaan yksi 
kehittämiskohde yhdessä työstettäväksi. Kehittämiskohteita ovat 
esimerkiksi olleet yhteisen manuaalin tuottaminen, 
kehitysyhteistyöohjelman tuottaminen, oman toiminnan arvioinnin 
parantaminen sekä hanke- ja ohjelmaindikaattoreiden yhteensovittaminen.

Kepa ei taroa valmiita järjestelmiä tai malleja, vaan fasilitoi 
järjestöjä "seuraavan arviointiaskeleen" ottamisessa kunkin järjestön 
tämän hetkisen tilanteen ja kehittämiskohteen valinnan pohjalta. 
Kehittämistyössä otetaan huomioon myös järjestön kumppanit.

* *

*Miten mukaan? *

Kehittämishanke vaatii järjestöltä valmiutta sitoutua 
työpajatyöskentelyyn ja niissä yhteisesti sovittujen kehittämistehtävien 
työstämiseen. Työpajat järjestetään järjestöjen omissa tai järjestöjen 
järjestämissä tiloissa. Parhaat tulokset on saatu aikaa prosesseissa, 
jossa työpajatyöskentelyyn osallistuu myös järjestön johto. Järjestöjen 
kanssa tehdään hankkeen alussa sopimus osallistumisesta. Fasilitointi ja 
hankkeeseen sisältyvä palaute on järjestölle maksutonta.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä koulutussuunnittelija Laura Lageriin 
(laura.lager at kepa.fi) tai p. 09-584 23 248.

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20120327/015c685f/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Arvioinnista arkea esittelyteksti 2012.pdf
Type: application/pdf
Size: 56313 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20120327/015c685f/attachment.pdf>