[kehitysmaaliike-l] Ohjelmakoordinaattorin sijaisuus Siemenpuu-säätiössä

Anna Jaurimaa anna.jaurimaa at siemenpuu.org
Mon Maalis 26 11:15:37 EEST 2012


Hakuilmoitus

Siemenpuu - Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö www.siemenpuu.org on 15 
järjestön perustama säätiö, joka rahoittaa kehitysmaiden järjestöjen ja 
muiden kansalaisyhteiskunnan ryhmien ympäristökysymyksiin liittyviä 
toimintoja. Säätiön toimistossa on tällä hetkellä töissä seitsemän 
työntekijää.

Siemenpuun tarkoitus on:

- edistää ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksien toteutumista,

- lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttaa poliittisen 
päätöksenteon
muuttamiseksi demokraattisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi koko maailmassa,

- edistää eri maanosien kansalaisliikkeiden, erityisesti 
ympäristöliikkeiden ja
globalisoitumiskriittisten kansalaisliikkeiden, välistä yhteistyötä,

- syventää yleistä ymmärrystä kansalaistoiminnan mahdollisuuksista ja 
rajoituksista;
kansalaisyhteiskunnan rakentamisesta eri maanosissa sekä institutionaalisen
rahoituksen vaikutuksista kansalaisliikkeiden sisäiseen dynamiikkaan sekä

- tukea erityisesti kolmannen maailman maissa toimivia kansalaisliikkeitä,
kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia joiden tekemä työ edistää
ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista, yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta, biologisen ja kulttuurillisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä
ja/tai yhteiskunnan demokratisoitumista, tai auttaa ihmisyhteisöjä 
selviytymään
globalisoitumisen synnyttämistä haittavaikutuksista ja toimimaan niitä 
vastaan.

Haemme ohjelmakoordinaattorin sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen
1.8.2012 - 31.1.2013.

Ohjelmakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu Siemenpuun Indonesian 
yhteistyöohjelman koordinointi sekä Siemenpuun Intiaan sijoittuvan 
SADED- yhteistyöohjelman koordinointi.

Tehtävä sisältää säätiön tukipäätösten valmistelua ja myönnetyn tuen 
hallinnointiin liittyviä tehtäviä mukaan lukien tiedotus ja 
kommunikointi hanketoteuttajien kanssa. Hankekoordinaattori koordinoi 
Indonesian-ohjelman pääosin vapaaehtoisista koostuvaa ohjelmaryhmää sekä 
osallistuu Intia-ohjelmaryhmän toiminnan koordinointiin.

Siemenpuun Indonesian yhteistyöohjelman teemana on metsien ekosysteemit 
ja ekologinen demokratia. Tämä tarkoittaa metsäympäristön 
kokonaisvaltaista suojelua sekä paikallisten ryhmien demokraattisia 
mahdollisuuksia osallistua metsien ekosysteemien käyttöön ja suojeluun 
kestävästi omista kulttuurisista lähtökohdistaan käsin.

Yhteistyöohjelma South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED) 
-verkoston kanssa koostuu tuesta suoraan kyseiselle verkostolle. SADED 
on osa kansainvälistä Vasudhaiva Kutumbakam (VK) verkostoa. Se edistää 
demokratian erilaisista ulottuvuuksista käytävää vuoropuhelua, jonka 
ekologisiin näkökulmiin SADED keskittyy. Siemenpuulla on kaikkiaan kolme 
yhteistyöohjelmaa Intiassa, SADED ohjelma on yksi näistä kolmesta.

Edellytämme
- Hankehallinto-osaamista, myös taloushallinnon osalta
- Omakohtaista kansalaistoiminnan ja järjestötyön tuntemusta Suomessa 
ja/tai Etelässä
- Ympäristö- ja kehityspolitiikan tuntemusta
- Kielitaito: hyvä suomi ja erinomainen englanti; muu kielitaito 
lasketaan eduksi

Tehtävien hoito vaatii yhteistyökykyä ja valmiutta matkustaa. Lisäksi 
arvostamme omakohtaista kehitysmaatuntemusta (erityisesti Indonesiassa 
ja/tai Intiassa) sekä Siemenpuu-säätiön toiminnan tuntemusta.

Tehtävään perehdyttäminen (n. 1 vko) on toukokuun lopussa tai kesäkuun 
alussa. Tehtävä on kokoaikainen ja palkka on Siemenpuun 
palkkausjärjestelmän mukaan noin 2400 - 2750 € kokemuksesta riippuen.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään 
11.4.2012 kello 16.00 mennessä osoitteeseen jaana.vormisto at siemenpuu.org 
(merkitse viestikenttään ohjelmakoordinaattori), tai postitse 
Siemenpuu-säätiö, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antaa Anna Jaurimaa: p. 050-5691 581, torstaina 
29.3. klo 10–12 tai keskiviikkona 4.4. klo 15–17. Haastattelut 
järjestetään viikolla 17 (23.–27.4.).-- 
Anna Jaurimaa, nee Harju
Programme coordinator
Projects in Indonesia and India (SADED)
Siemenpuu Foundation

anna.jaurimaa at siemenpuu.org
Siemenpuu Foundation
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Finland
+358 (0)50 569 1581
skype: siemenpuu.anna
www.facebook.com/Siemenpuu