[kehitysmaaliike-l] Maailma koulussa: globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaari Turussa 28.3.2012

Globaalikasvatus Kepa globaalikasvatus at kepa.fi
Pe Maalis 16 15:20:14 EET 2012


Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt toivottavat Sinut, opettaja, 
tuleva opettaja tai kasvatustieteitä opiskeleva lämpimästi 
tervetulleeksi *MAAILMA KOULUSSA: globaalikasvatuksen mahdollisuudet 
–seminaariin *

*Aika:* keskiviikko 28.3.2012 klo 10-16 *

Paikka: *Educarium (sali Edu 2), Assistentinkatu 5, Turun yliopisto

Maailma koulussa -seminaarissa syvennytään pohtimaan globaalikasvatuksen 
teemoja ja merkityksiä kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja 
kasvatustyössä. Aiheeseen paneudutaan erityisesti globaalien kriisien ja 
katastrofien näkökulmasta - miten näitä teemoja voi käsitellä 
kasvattajana lasten ja nuorten kanssa? Samalla tutustutaan järjestöjen 
tarjoamiin palveluihin sekä järjestöjen ja koulujen välisen yhteistyön 
mahdollisuuksiin. *

Ohjelma:*
10-12 Luento:

  * *Miten oppia kuuntelemaan ja jakamaan lasten mielikuvia kriiseistä
   ja konflikteista?* - Psykologi Kirsti Palonen Psykologien
   Sosiaalinen Vastuu ry
  * *Lapset kriisien kuvissa* - Kotimaan työn suunnittelija Tiina
   Salmio, Plan Suomi Säätiö
  * *Miten puhua oppilaille vaikeista asioista?* -
   Koulutuskoordinaattori ja opettaja Johanna Lampinen,
   Ihmisoikeudet.net sekä pääsihteeri ja historian opettaja Johanna
   Laaja, Rauhankasvatusinstituutti

12-13 Lounas (omakustanteinen)
13-16 Työpajat
*
1. Sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen (Edu 362)*
Työpajassa keskitytään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuuden käsittelemiseen ja kohtaamiseen koulussa. Työpajan 
järjestää Seta ry.
*
2. Suvaitsevaisuuskasvatusta draaman keinoin (Edu 243)*
Unicefin työpajassa käytetään lapsen oikeuspohjaista materiaalia 
toiminnallisesti. Pajassa kerrotaan, kuinka draamakasvatuksen keinoin 
luodaan rooli ja kuinka eläytymistä siihen voi edistää. Näin opettaja 
saa välineitä suvaitsevaisuus ja empatiakasvatukseen. Pajan kuvauksen 
löydät osoitteesta www.unicef.fi/lapsen-oikeuksien-opettaminen 
<http://www.unicef.fi/lapsen-oikeuksien-opettaminen>
*
3. Lapset kriisien kuvissa - mediakasvatus ikkunana ihmisoikeuksiin (Edu 
244A)*
Millaisen kuvan media antaa kriiseissä elävien lasten tilanteesta? 
Hätkähdyttävätkö kuvat lapsista, herättävätkö ne tunteita – vai 
tuntuvatko ne sittenkään missään? Miten kuvat kriiseissä elävistä 
ihmisistä vaikuttavat käsityksiimme maailmasta? Median ja taiteen kuvat 
kriiseissä elävistä lapsista kertovat heidän elämästään ja 
oikeuksistaan, mutta avaavat silmiä ihmisoikeuksille myös laajemmin. 
Planin työpajassa syvennytään mediakasvatuksellisiin menetelmiin osana 
globaalikasvatusta.
*
4. Osallistavaa draamaa rauhankasvatuksessa (Edu 359)*
Draamamenetelmien avulla pureudutaan rauhankasvatuksen teemoihin, 
dialogiseen kasvatukseen, globaaleihin kehityskysymyksiin ja saadaan 
virikkeitä omaan käytännön kasvatustyöhön.
Tarkoituksena on tarjota toimiva kokonaisuus, draamatarina, jota 
osallistujat voivat hyödyntää kehityskasvatuksessa. Työpajassa 
tutustutaan Etelä-Sudaniin sijoittuvaan draamatarinaan, joka kertoo 
nuoren pojan pakomatkasta konfliktin keskeltä YK:n pakolaisleirille. 
Tarinan aikana osallistujat pääsevät yhdessä miettimään nuoren 
pakolaisen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja lasten oikeuksien 
toteutumista. Työpajan järjestävät Rauhankasvatusinstituutti ja Suomen 
Rauhanliitto.
*
5. Matkalaukku maailmalle (Edu 360)*
Maailmankoulun työpajassa tutustutaan alkukasvatukseen soveltuviin 
materiaaleihin toiminnallisten harjoitusten kautta.
*
6. Mentorkeskustelu (Edu 245) (HUOM! Tämä ei järjestötyöpaja)*
Valitse doodlessa paja 6, jos haluat päästä keskustelemaan 
kansainvälistä DKG -järjestöä edustavien suomalaisten mentoriopettajien 
kanssa ja kyselemään opettajan työstä. (Delta Kappa Gamma Society 
International http://www.dkg.org/)
*
Ilmoittautumisohjeet:*
Ilmoittaudu seminaariin ja valitse työpaja 20.3.2012 mennessä 
osoitteessa: http://doodle.com/e29mni8khav6rrmr#cmt14480533
*
Järjestötori avoinna 9:30-16*
Järjestöjen palveluita esittelevä ja ilmaista oppimateriaalia tarjoava 
järjestötori on avoinna Educariumin ala-aulassa koko päivän ajan.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä: Turun yliopiston 
Opettajankoulutuslaitos, Ihmisoikeudet.net, Kepa ry, Plan Suomi Säätiö, 
Rauhankasvatusinstituutti, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Seta ry, 
Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen 
YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry sekä WWF Suomi.
*
Kutsua saa levittää - tervetuloa!*
*
Lisätietoja:*

  * Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, 09 584 23 271,
   globaalikasvatus at kepa.fi <mailto:globaalikasvatus at kepa.fi> / 
   sanna.rekola at kepa.fi <mailto:sanna.rekola%40kepa.fi>

-- 
Kohti globaalia oikeudenmukaisuutta - Globaalikasvatus.fi
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20120316/823f01bc/attachment.htm>