[kehitysmaaliike-l] Avoinna: Toiminnanjohtajan toimi monikulttuurijärjestö Monihelissä / Moniheli looking for Executive Director

Elina Järvenpää elina.jarvenpaa at iki.fi
Pe Maalis 16 20:08:49 EET 2012


*Scroll down for English

*

*PÄÄKAUPUNKISEUDUN MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTO MONIHELI 
RY ETSII TOIMINNANJOHTAJAA *

Uskotko ruohonjuuriliikkeen muutoksen tuuleen, monikulttuurisuuteen, 
monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja demokraattiseen yhteiskuntaan, jossa 
kaikki voivat nauttia ihmisyyden hedelmistä riippumatta etnisestä 
taustasta, kansalaisuudesta, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, terveydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai mistään 
muustakaan luonteenpiirteestä? Sinun ei tarvitse enää etsiä... Moniheli 
on tässä!

*MONIHELI, HELSINKI *

Monikulttuurijärjestöjen vuonna 2010 perustama yhteistyöjärjestö 
Moniheli on ruohonjuuritason monikulttuurijärjestö, jolla on alhaalta 
ylös, pikemmin kuin ylhäältä alas, suuntautuva pyrkimys kehittää 
suomalaista yhteiskuntaa. Monihelissä on tällä hetkellä 33 
jäsenjärjestöä ja niissä jopa 3 000 jäsentä, jotka edustavat ainakin 16 
eri kansallisuutta. Monihelillä on myös ainutlaatuinen, jatkuvasti 
kehittyvä ja yhä suositummaksi tuleva maahanmuuttajille suunnattu 
sosiaalinen media Monimos (www.monimos.fi).

Verkosto edistää yhteistyötä monikulttuurijärjestöjen kesken 
turvatakseen jäsentensä yhteiset ja yksilölliset edut. Moniheli 
rohkaisee jäseniään poliittiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
erityisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä edistääkseen suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta ja 
yhdenvertaisuutta. Moniheli tarjoaa järjestöille koulutusta, ohjausta, 
työpajoja ja tapahtumia sekä mahdollisuuden vaikuttaa tehokkaammin 
yksilöinä ja yhteisönä yhteiskuntaan ja yhteiseen hyvään.

Laajaa ja monipuolista monikulttuurisuustietoa ja -osaamista hyödyntäen 
yhteistyöverkosto pyrkii olemaan käänteentekevä viestintäkanava useille 
eri sidosryhmille sekä yhteistyökumppaneille, kuten viranomaisille, 
päätöksentekijöille, koulutuslaitoksille, sponsoreille, kouluttajille ja 
tutkijoille.

*TOIMINNANJOHTAJAN VASTUUALUEET JA TÄRKEIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT *

* operatiivinen johtaminen: johtaa yhdistystä toimintasuunnitelman ja 
talousarvion mukaisesti

* rahoitus: vastaa yhdistyksen varainkeruusta, taloussuunnittelusta, 
budjetoinnista, yhteistyökumppanineuvotteluista sekä sopimuksista 
mahdollisten rahoittajien kanssa

* apurahat: projektisuunnittelu, apurahahakemukset ja saatujen 
apurahojen raportointi

* taloushallinto: talousraportointi (kirjanpitäjän kanssa), 
hallintostrategia, aikataulutus, lomakkeiston toteutus, vakuutukset, 
kirjanpidon ja tilintarkastuksen koordinointi, palkanlaskenta, 
pankkiasiat ja talousseuranta

* hallituksen kokoukset: esityslistan luominen puheenjohtajan kanssa, 
esitysten valmistelu, toiminta- ja talousraportointi hallitukselle

* markkinointi ja viestintä: viestintästrategian luonti, tiedotteet ja 
tiedottaminen, mediasuhteiden ylläpito

* yhteistyökumppanit: yhteistyökumppanistrategia, neuvottelut, 
sopimukset ja seuranta

* työtekijät ja esimiestehtävät: työpaikkailmoitusten luominen, 
työntekijöiden ja harjoittelijoiden valintaan osallistuminen, sopimusten 
tekeminen, työtekijöiden esimiehenä toimiminen ja palautteenanto

         * kuukausittainen toiminta- ja talousraportointi 
hallitukselle
         * muut työnantajan antamat tehtävät


Toimeen valittu henkilö työskentelee määräaikaisella sopimuksella 
19.4.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan vuoden loppuun. Moniheli saa 
rahoituksensa vuosittain Raha-automaattiyhdistykseltä. Rahoituksen 
varmistuessa toiminnanjohtajalla on hyvä mahdollisuus varmistaa 
itselleen vuosittain uusittava sopimus.

*VAATIMUKSET *

Koulutus, kokemus ja osaaminen

Sinulla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto ja 3-5 vuotta 
työkokemusta soveltuvalta alalta. Sinulla on johtamiskokemusta, vahva 
osaaminen taloushallinnosta ja yhdistyksen hallinnosta sekä hyvät 
kulttuurienvälisen vuorovaikutustaidot. Sinulla on työkokemusta 
kansalaisjärjestöistä, mieluiten Suomessa. Kykenet työskentelemään 
paineen alaisena ja pysymään aikatauluissa. Stressinsietokykysi on 
korkea, sillä vaikeissakin tilanteissa löydät tasapainon työsi ja 
yksityiselämäsi välillä. Työ vaatii nimittäin joustavuutta työajoissa 
arkisin, ja poikkeustapauksissa viikonloppuisinkin.

Sinulla on erinomaiset esiintymis- ja viestintätaidot sekä ennakoiva ja 
luova asenne. Olet innovatiivinen ajattelija. Sinulla on halua 
työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuvassa ja haastavassa 
ympäristössä. Olet joukkuepelaaja, joka osaa motivoida ja johtaa, ja 
osaa työtehtävien suunnittelun, seurannan sekä raportoinnin. Puhut ja 
kirjoitat erinomaista suomea ja englantia, muu kielitaito katsotaan 
eduksi. Hallitset Microsoft Office -ohjelmien ja sähköpostiohjelmien 
käytön ja sinulla on kokemusta verkkosivujen päivityksestä. Palkkaa 
maksamme 2 700 EUR/kk.


*HAKEMUKSET JA AIKATAULU *

Valitut kandidaatit pyydetään haastatteluun viikoilla 15-16. Päätös 
valinnasta tehdään viikolla 16. Alkuperäiset todistukset tulee esittää 
haastattelussa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 5.4.2012 mennessä osoitteeseen 
tyopaikat(at)moniheli.fi. Lisätietoja englanniksi antaa puheenjohtaja 
Mohammad Shabbir 8.3.-5.4.2012 klo 13.00-16.00, puh. +358 (0)44 763 7722 
tai shabbir.mohammad(at)moniheli.fi.

Käy tutustumassa

http://www.moniheli.fi <http://www.moniheli.fi>

http://www.monimos.fi <http://www.monimos.fi>

-------------------
English:

*THE CO-OPERATION NETWORK OF MULTICULTURAL ORGANISATIONS IN HELSINKI 
CAPITAL REGION MONIHELI *

*IS LOOKING FOR AN EXECUTIVE DIRECTOR *

Do you believe in the wind of change from grassroots movements, 
multiculturalism, diversity, equality and in a democratic society where 
all enjoy the fruits of humanity regardless of ethnic or national 
origin, citizenship, language, religion or conviction, opinion, 
disability, health, sexual orientation or any other personal trait? Then 
look no further... Moniheli is here!

*MONIHELI, HELSINKI *

Moniheli was founded in 2010 entirely by the multicultural 
organizational civil society in the Helsinki capital region. It is a 
grassroots networking multicultural organization, working with a 
bottom-up rather than top-down approach to contribute to the better of 
Finnish society. Moniheli currently has 33 member associations 
representing some 3000 members and more than 16 countries. It is also a 
one-of-a-kind NGO that has its own Social Media called Monimos 
(www.monimos.fi), constantly developing and gaining popularity.

The network develops collaboration and co-operation between 
multicultural organizations to protect the interests of its members. It 
encourages its members to exert their political and social influence, 
particularly on migration, multicultural matters and on migration policy 
issues, and promotes diversity and equality in the Finnish society. 
Moniheli offers trainings for organizations, guidance, projects, 
workshops, events and a chance to influence the society at the 
individual and organizational level for the collective benefit.

With its vast and diverse multicultural knowledge pool, the cooperation 
network represents a crucial channel of communication and information 
for various interest groups and partners such as the authorities, other 
decision- and policy-makers, educational institutes, sponsors, 
instructors and researchers in relevant fields.

*
EXECUTIVE DIRECTOR'S RESPONSIBILITIES AND KEY ACTIVITIES *

* operative leadership: in charge of the organization according to the 
association's action plan and financial plan

* fundraising: in charge of organization's fundraising, financial 
planning, budgeting, partner negotiation, agreements and potential 
sponsorships

* applying and reporting grants: creation of tailor-made projects, grant 
applications and report writing

* financial administration: financial reports (with accountant), 
administration strategy, scheduling, planning and creating forms, 
insurances, account coordination, audit coordination, payroll 
calculation, bank account and follow-up on financial matters

* board meetings: agenda drafting with the chairman, proposals, action 
and financial reporting to the board

* marketing and publicity: creation of communication strategy, press 
releases, press contacts, updating the press list

* partners: partner strategy creation, negotiations, agreements and 
follow-up

* employees & supervising: employment ads, taking part in the selection 
of employees and trainees, drafting agreements, supervising employees as 
the office manager and giving feedback

* detailed monthly reporting to the board about the organization's 
activities and finances

* other tasks given by the employer


The selected candidate will work on a fixed-term contract from 
19.04.2012 or as agreed to 31.12.2012. Currently, Moniheli is funded on 
yearly basis by Finland's Slot Machine Association. Therefore, should 
financing be secured for the following year, the Executive Director has 
an excellent chance of securing yearly fixed contracts for the coming 
years.

*OUR EXPECTATIONS *

Education, Experience and Competence

We require you to have at least a Bachelor's degree with 3-5 years of 
work experience in relevant field. You have competence in management at 
the managerial level, deep insight of financial and administrative 
organizational structure and strong intercultural communication skills. 
You have work experience in the NGO field, preferably within Finland. 
You are able to work under pressure and time constraints, and to manage 
stressful situations by balancing out work and personal life. 
Flexibility in working hours during weekdays and exceptionally on 
weekends is required.

You have excellent presentation and communication skills with a 
proactive, creative approach, and you are an innovative thinker. You 
have the willingness to work towards achieving goals in a changing and 
challenging environment. You are a team player who can motivate and lead 
to demonstrate and plan tasks and follow-up actions to report results. 
You are fluent in written and spoken Finnish and English, other language 
skills are an advantage. You know the basics of Microsoft Office tools, 
email clients and webpage updating. Your salary will be 2 700 EUR/ month.

*APPLICATION PROCESS AND TIMELINE *

Selected candidates will be called for an interview on week 15 or 16. 
Decision will be made on week 16. You will be requested to present the 
original copies of your credentials at the interview.

Please send your CV and a cover letter no later than 5.4.2012 to 
tyopaikat(at)moniheli.fi. For further information (in English) please 
contact Moniheli's Chairman of the board Mr. Shabbir, during 
8.3.-5.4.2012, from 13:00-16:00 at tel. +358 (0)44 763 7722 or at 
shabbir.mohammad(at)moniheli.fi.

You can visit us at:

http://www.moniheli.fi <http://www.moniheli.fi>

http://www.monimos.fi <http://www.monimos.fi>

-- 
*******************************
Vestin välitti
Elina Järvenpää
elina.jarvenpaa(ät)iki.fi
*******************************

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20120316/ee9d6550/attachment.htm>