[kehitysmaaliike-l] Liity Vapaa liikkuvuus -verkoston tukiyhdistyksen jäseneksi!

jukka.kononen at helsinki.fi jukka.kononen at helsinki.fi
Ke Maalis 14 14:33:48 EET 2012


Liity Vapaa liikkuvuus -verkoston tukiyhdistyksen jäseneksi!

Become a member of the supporting association of the Free Movement
Network! (Scroll down for English)

Vapaa liikkuvuus -verkosto on toiminut vuodesta 2006 siirtolaisten 
oikeuksien puolesta. Autamme heikkoon asemaan joutuneita siirtolaisia 
kuten turvapaikanhakijoita, paperittomia ja romanisiirtolaisia.

Voit nyt tukea verkoston toimintaa tukiyhdistyksemme Oikeudet ilman 
rajoja ry:n kautta. Se on Vapaa liikkuvuus -verkoston toiminnan 
tukemiseksi vuonna 2010 perustettu riippumaton yhdistys. Verkoston 
tavoin se toimii vapaaehtoisvoimin.

Vapaa liikkuvuus -verkoston työ siirtolaisten oikeuksien puolesta 
rahoitetaan jäsenmaksuin ja lahjoituksin. Pienikin lahjoitus on tarpeen!

Toimintaa voi tukea kahdella tavalla:

1. Liity kannatusjäseneksi

Yhdistyksen vuosittainen kannatusjäsenmaksu on 50 euroa, 
vähävaraisilta 20 euroa. Kolmen vuoden jäsenyys maksaa 100, viiden 
vuoden jäsenyys 200 ja ainaisjäsenyys 500 euroa. Maksaessasi liitä 
viestikenttään täydellinen nimesi, osoitteesi ja sähköpostisi.

* Tilinumero: Aktia FI03 4055 0010 7993 16
* Viitenumero: 33035
* Viestikenttä: Nimi, osoite ja sähköposti

Myös yhdistykset ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseneksi. 
Jäsenmaksu yhdistyksille ja yhteisöille, joilla ei ole yhtään 
työntekijää tai joiden vuosittainen liikevaihto on alle 25 000 euroa, 
on 50 euroa; joilla on osa-aikainen työntekijä, 100 euroa; joilla on 
yksi kokopäiväinen työntekijä, 150 euroa; joilla on useampia 
työntekijöitä ja/tai yli 50 000 euron vuosittainen liikevaihto, 200 
euroa.

2. Tee kertalahjoitus

* Tilinumero: Aktia FI03 4055 0010 7993 16
* Viitenumero yleislahjoitukseen: 33019
* Viitenumero lahjoitukseen romanityöhön: 33022

Oikeudet ilman rajoja ry:llä on poliisihallituksen 23.11.2011 myöntämä
rahankeräyslupa (2020/2011/3599).

Mihin verkosto käyttää varoja?

Verkosto tukee siirtolaisia heidän omista lähtökohdistaan. Käytämme 
lahjoitusvarat joko suoraan tukeen, kuten terveydenhoitokuluihin ja 
ruoka-avustuksiin tai kampanjointiin siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Olemme vuosien saatossa auttaneet turvapaikanhakijoita ja 
paperittomia, järjestäneet keskustelutilaisuuksia siirtolaisten 
oikeuksista sekä kampanjoineet yksittäisten siirtolaisten puolesta. 
Verkosto on työskennellyt Itä-Euroopan romanien oikeuksien ja asumisen 
puolesta vuodesta 2009 sekä järjestänyt romanisiirtolaisille 
leiriytymismahdollisuuden yhteistyössä sosiaalikeskus Sataman kanssa. 
Vuosina 2006-2007 verkosto organisoi runsaasti näkyvyyttä saaneen 
B-lupakampanjan.

Lisää tietoa verkoston toiminnasta: www.vapaaliikkuvuus.net

Kiitos tuestasi!

Ystävällisin terveisin,
Markus Himanen
Oikeudet ilman rajoja ry:n puheenjohtaja
Puh. 0400 409 596

Oikeudet ilman rajoja ry:n hallitukseen kuuluvat lisäksi Jukka 
Könönen, Mervi Leppäkorpi (taloudenhoitaja), Mirkka Salo, Katja 
Tuominen (varapuheenjohtaja) ja Niina Vuolajärvi.

----------------------------------------------------------------------------

Become a member of the supporting association of the Free Movement Network!

The Free Movement Network has worked for the improvement of migrant 
rights since 2006. We help migrants in a precarious situation, such as 
asylum seekers, undocumented migrants and Roma migrants.

You can now support the work of the network via our support 
association Oikeudet ilman rajoja - Rights without borders. It is an 
independent association founded in 2010 to directly support the Free 
Movement Network. Alike the network, the association also functions 
entirely on a voluntary basis.

The work of Free Movement Network to improve migrant rights is funded 
by membership fees and donations. Also small donations are needed!

You can help us in two ways:

1. Become a supporting member

The association's annual supporting membership fee is 50 euros, for 
people with low income 20 euros. The membership fee for three years is 
100 euros and for five years 200 euros. Permanent membership costs 500 
euros.

Please, remember to attach your name, home address and e-mail to the
message field.

* Account number: Aktia FI03 4055 0010 7993 16
* Reference number: 33035
* Message: Name, address and e-mail

Associations and communities can also become support members. The 
membership fee for associations and communities with no paid employees 
or an annual turnover of under 25 000 euros is 50 euros; for those 
with a part-time employee 100 euros; with a full-time employee, 150 
euros; with more than one employee and/or over 50 000 euros turnover, 
200 euros.

2. Support us with a one-time donation

* Account number: Aktia FI03 4055 0010 7993 16
* Reference number for one-time donations: 33019
* Reference number donations especially for work on Roma issues: 33022

Oikeudet ilman rajoja association has a fundraising licence 
(2020/2011/3599) granted by The National Police Board, on November 
23rd, 2011.

How do we use the donations?

The network supports migrants on the basis of their own needs. We use 
the donations either to support migrants directly (health care, food 
costs, legal costs) or to campaign for migrant rights.Along the years 
we have helped asylum seekers and undocumented migrants, organised 
discussions about migrant rights and campaigned for individual migrants.

The network has worked for the rights of the Eastern European Roma 
people and their right to accommodation since 2009. We have also 
provided Roma migrants with a possibility to camp on the grounds of 
the social centre Satama. During 2006-2007 we organised a campaign 
against so-called "B residence permits", which gained important media 
attention.

More information about the network: www.vapaaliikkuvuus.net

Thank you for your support!

Kind regards,
Markus Himanen
Chairperson of Oikeudet ilman rajoja - Rights without borders
Phone 0400 409 596

The board members of Oikeudet ilman rajoja - Rights without borders 
are Jukka Könönen, Mervi Leppäkorpi (Treasurer), Mirkka Salo, Katja 
Tuominen (Vice Chairperson) ja Niina Vuolajärvi.