[kehitysmaaliike-l] MUISTUTUS: Ulkoministeriön eettiset ohjeet järjestöjen kommenteille & keskustelutilaisuus 13.3. Kepassa

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Mon Maalis 5 12:00:21 EET 2012


Hyvä järjestöväki,

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikössä on laadittu eettiset 
ohjeet järjestöjen valtion tuella toteutettavaan kehitysyhteistyöhön. 
Järjestöjä pyydetään nyt kommentoimaan niitä.

Eettiset ohjeet koskevat kaikkia kansalaisjärjestötoimijoita, jotka ovat 
Suomen valtion tuella toteutettavan kehitysyhteistyön ja 
kehitysviestinnän piirissä. Ne ovat osa hanketuen käsikirjan uudistusta 
ja tulevat uudistetun hankekäsikirjan liitteeksi.

Ohjeet lanseerataan ministeriön järjestämässä 
kansalaisjärjestöseminaarissa 23. maaliskuuta 2012.

Eettiset ohjeet tukevat voimassa olevan kansalaisyhteiskuntalinjauksen 
ja uuden Kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa, jossa 
kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla ihmisoikeusperustaisuus.

Kansalaisjärjestöyksikkö toivoo, että järjestöt esittäisivät 
kommenttinsa käsikirjaan ja lomakkeisiin 15. maaliskuuta 2012 mennessä. 
Kommentit voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen keo-30 at formin.fi.

Kommentteja kerätään myös Kepan kautta. Kirjallisia ja suullisia 
kommentteja ottaa 15.3. asti vastaan järjestökoordinaattori Auli 
Starckille (auli.starck at kepa.fi, 09-584 23 241)

Lisäksi Kepa järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden järjestöille 
tiistaina 13.3. klo 16-18 Kepassa. Ilmoittautumiset pyydetään 
perjantaihin 9.3. mennessä sähköpostitse (auli.starck at kepa.fi).
Tervetuloa!

Luonnos ja kommentointipyyntö löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=242269&nodeid=15409&contentlan=1&culture=fi-FI


Ystävällisin terveisin,
Auli-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori
Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Service Centre for Development Cooperation
Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki, Finland

Tel. + 358 9 584 23 241
Fax. + 358 9 584 23 200
E-mail: auli.starck at kepa.fi
Internet: www.kepa.fi