[kehitysmaaliike-l] VaLa:n tiedote: Suomalaisjärjestöt uskovat lahjoittamisen vahvaan kasvuun

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Ke toukokuu 25 12:49:17 EEST 2011


Suomalaisjärjestöt uskovat lahjoittamisen vahvaan kasvuun
LEHDISTÖTIEDOTE 24.5.2011.

Yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto Vastuullinen 
Lahjoittaminen ry (VaLa) teettämän tutkimuksen mukaan järjestöillä on 
vahva usko yksityisrahoituksen ja lahjoittamisen kasvuun Suomessa. Kaksi 
kolmesta järjestöstä (59%) luottaa yksityisrahoituksen kasvavan selvästi 
seuraavan kahden vuoden aikana.

"Suomessa on uskomaton potentiaali kasvattaa yksityistä varainhankintaa. 
Se edellyttää rohkeutta kasvattaa pyytämisen kulttuuria sekä ottaa uusia 
ja monipuolisia keräysmetodeja käyttöön", totesi varainhankinnan 
ammattilainen ja kouluttaja Tony Myers , joka on pääpuhuja tänään 
Helsingissä järjestettävässä Mistä on hyvät lahjoittajat tehty 
-seminaarissa.

Kanadalainen Myers on erikoistunut suurlahjoittamisen kehittämiseen, 
jonka hän uskoo Suomessakin lisääntyvän nopeasti. Nopea kasvu 
saavutetaan Myersin mukaan oppimalla parhailta tekijöiltä.

Lähes kolmannes järjestöistä mainitsee lahjoittamisen suurimmaksi 
haasteeksi niukat henkilöresurssit. VaLa kouluttaa jäseniään jatkuvasti 
lisätäkseen varainhankkijoiden ammattitaitoa ja sitä kautta järjestöjen 
varainhankinnan vastuullisuutta ja tehokkuutta.

"Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys lisäävät lahjoittajien luottamusta, 
joka on yksi merkittävimmistä tekijöistä lahjoituskulttuurimme 
kehittymiseen", kertoo VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski .

Seminaarissa julkistetaan VaLa Awards 2011 , joka järjestetään 
ensimmäistä kertaa. Varainhankintaa harjoittavia yhteisöjä ja aktiivisia 
järjestötoimijoita pyydetään lähettämään ehdotuksia vuoden 
varainhankintateoksi sekä vuoden vapaaehtoiseksi varainhankkijaksi.

"Lahjoituskulttuuri Suomessa on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. 
Varainhankinnan ammattikuntamme on jo kansainvälistä tasoa. Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan vuoden kunniaksi yhteisöt haluavat antaa tunnusta 
vapaaehtoistoimijoille, joiden panostus järjestön varainhankintatyölle 
on äärimmäisen tärkeää, kuvailee VaLan puheenjohtaja Tiina Saukko .

Lisätietoja:
puheenjohtaja Tiina Saukko, VaLa
p. 040 509 5909
pääsihteeri Pia Tornikoski, VaLa
p. 040 596 3763

http://www.vala.fi/


LISÄTIETOA:

VaLa Awards on osa kansainvälistä varainhankkijoiden 
palkitsemiskulttuuria. Tunnustusten saajat osallistuvat Global Awards 
2011 -mittelöön, jonka voittajat selviävät 19.11. Hollannissa 
pidettävässä 31. International Fundraising Congressissa, joka kokoaa 
yhteen lähes 1000 varainhankkijaa 60 maasta.

Vastuullinen Lahjoittaminen ry - Ansvarsfullt Donerande rf on vuonna 
2004 perustettu varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten 
yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää 
hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa 
yhteiskunnassa sekä auttaa järjestöjä oppimaan yhdessä osana 
kansainvälistä verkostoa.

Faktaa lahjoittamisesta:
- 59 % järjestöistä uskoo varainhankinnan ja lahjoittamisen kasvuun.
- Kerta- ja kuukausilahjoitukset (45 % ja 22 %) sekä kannatustuotemyynti 
(23 %) ovat järjestöjen tärkeimpiä yksityisrahoituksen tuloja.
- 70 % suomalaisista tukee tai osallistuu yhdistystoimintaan tavalla tai 
toisella.
- Kolmasosa suomalaisista lahjoittaa satunnaisesti rahaa keräyksiin ja 
neljäsosa suosii osallistumista myyjäisiin, arpajaisiin ja tapahtumiin.
- Lähes puolet järjestöistä pitää lahjoitusten verovähennysoikeuden 
laajentamista parhaana julkisena toimenpiteenä järjestöjen 
varainhankinnan kehittämiseksi.
- Joka viides lahjoittaja lisäisi tukeaan, jos siitä saisi verovähennyksen.

Lähde: Taloustutkimus Oy toteutti Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n 
toimeksiannosta selvitykset helmi-maaliskuun 2011 aikana. Haastattelujen 
kohderyhminä olivat 120 rahankeräysluvan omaavan yhdistyksen 
varainhankinnasta vastaavaa henkilöä sekä 1007 suomalaista 
15-79-vuotiasta kuluttajaa.
- Vuosittain myönnetään noin 800 rahankeräyslupaa
- Rahankeräysten kokonaistuotto on ollut reilusti yli 100 Meur ja 
varainhankinnan kulut noin 15 %:n tasolla
- 20 suurinta varainhankintatahoa keräävät vuosittain noin 70-80 Meur

Lähde: Lääninhallitusten ja kihlakuntien poliisilaitosten 
rahankeräyslupapäätöksen ja niiden tilitykset 2002-2006


Viestin välitti:

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori - Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry -
Service Centre For Development Cooperation 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Finland

Tel: +358 9 584 23 241 
Fax: +358 9 584 23 200 
email: auli.starck at kepa.fi
www.kepa.fi