[kehitysmaaliike-l] Sisäasiainministeriö - AVUSTUKSET JÄRJESTÖJEN TOTEUTTAMAAN KOTOUTUMISTOIMINTAAN (Hakuaika päättyy 22.6.11)

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Mon toukokuu 23 08:30:58 EEST 2011-------- Original Message --------
Subject: 	Sisäasiainministeriö - AVUSTUKSET JÄRJESTÖJEN TOTEUTTAMAAN 
KOTOUTUMISTOIMINTAAN (Hakuaika päättyy 22.6.11)
Date: 	Mon, 23 May 2011 08:00:11 +0300
From: 	SM_VP_Maahanmuutto_osasto <maahanmuutto-osasto at intermin.fi>
To: 	undisclosed-recipients:; 
Hyvää vastaanottaja,
 
*AVUSTUKSET JÄRJESTÖJEN TOTEUTTAMAAN KOTOUTUMISTOIMINTAAN*
 
*Avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien järjestöjen toteuttamaa 
kotoutumista edistävää työtä, etenkin vaikeasti tavoitettaville ryhmille. *
 
Määräraha kohdennetaan maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen omille 
järjestöille, joilla on
hankkeiden toteuttamiseen vaadittavat verkostot sekä kieli- ja 
kulttuuriosaaminen ja jotka ovat valtakunnallisesti / alueellisesti 
kattavia.
 
Avustusten myötä sisäasiainministeriö tukee hankkeita, jotka:
 
1) keräävät tietoa niistä haasteista, joita vaikeasti tavoitettavilla 
ryhmillä on kotoutumista tukeviin palveluihin / toimintaan 
osallistumisessa. Vaikeasti tavoitettavia ryhmiä voivat olla esimerkiksi 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajat esimerkiksi 
vanhusväestö, luku- ja kirjoitustaidottomat, kotiäidit, vammaiset 
maahanmuuttajat sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Tietoa kerätään 
eri puolilta Suomea ja järjestöjen ja maahanmuuttajien omia verkostoja 
hyödyntäen. Kattojärjestöjen toivotaan hyödyntävän tiedonkeruussa omia 
jäsenjärjestöjään.
 
2) jakavat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista sekä 
mahdollisuuksista osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. 
Järjestöt voivat jakaa tietoa järjestämällä suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja erityisesti kotouttamispalveluihin liittyvää neuvontaa, ohjausta ja 
tiedotusta. Kohderyhmänä ovat erityisesti vaikeasti tavoitettavat 
maahanmuuttajaryhmät.
 
Hanketoimintojen toteuttamisessa järjestöjä kehotetaan pyrkimään 
yhteistyöhön paikallistason viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.
 
Sisäasiainministeriö myöntää avustusta avoimen hankehaun kautta. 
Hakemukset laaditaan sisäasiainministeriön lomakkeelle (Hakulomake 1) ja 
niihin liitetään lomakkeessa mainitut liitteet.
 
Esitys liitteineen tulee toimittaa sisäasiainministeriön kirjaamoon 
keskiviikkoon 22.6.2011 kello 16.15 mennessä sähköisesti osoitteella 
kirjaamo at intermin.fi tai postitse osoitteella SISÄASIAINMINISTERIÖ, 
KIRJAAMO, SM/2011/884, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO
Postileiman päiväys riittää. 
 
*Hakuaika päättyy*                 22.6.2011
 
*Lisätietoja*
Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, puh 07 1878 8640 ja 
projektipäällikkö Sari Haavisto puh 07 1878 8637
 
Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin.
 
 


-- 
Viestin välitti

Auli Starck
Järjestökoordinaattori - Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry -
Service Centre For Development Cooperation 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Finland

Tel: +358 9 584 23 241 
Fax: +358 9 584 23 200 
email: auli.starck at kepa.fi
www.kepa.fi

-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SM Järjestöhaku - hakuilmoitus (fin).pdf
Type: application/pdf
Size: 226351 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110523/8c37d9fd/attachment.pdf>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SM Järjestöhaku - ilmoitus _fin_.pdf
Type: application/pdf
Size: 15374 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110523/8c37d9fd/attachment-0001.pdf>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SM Järjestöhaku - hakuilmoitus _sv_.pdf
Type: application/pdf
Size: 23652 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110523/8c37d9fd/attachment-0002.pdf>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: SM Järjestöhaku - Hakulomake 1.doc
Type: application/msword
Size: 93184 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110523/8c37d9fd/attachment.doc>