[kehitysmaaliike-l] Kutsu: Kohti Busania 2 – miten valmistelut etenevät? To 9.6. Kepassa.

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Mon toukokuu 23 13:35:07 EEST 2011


Kutsu:  Kohti Busania 2 – miten valmistelut etenevät? To 9.6. Kepassa.

OECD-maiden neljäs avun tuloksellisuutta käsittelevä huippukokous High 
Level Forum järjestetään Etelä-Korean Busanissa 29.11.-1.12.2011. Kokous 
on Pariisin julistuksen ja Accran toimintaohjelman loppuarvio. Busanissa 
sovitaan myös siitä, kuinka työtä avun laadun ja kestävien 
kehitystulosten parantamiseksi jatketaan tulevaisuudessa.

Miten Suomen valmistautuminen kohti Busanin HLF4-kokousta etenee? Entä 
miten järjestöt aikovat vaikuttaa kokoukseen? Näistä aiheista 
keskustellaan Kepassa 9.6. klo 12:30-15:30 järjestettävässä Kohti 
Busania 2 -tilaisuudessa. Keskustelua alustavat yksikönpäällikkö Timo 
Olkkonen ja neuvonantaja Hanna-Mari Kilpeläinen ulkoministeriön yleisen 
kehityspolitiikan ja suunnittelun yksiköstä, yksikönpäällikkö Okko-Pekka 
Salmimies ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä sekä 
kehityspoliittinen asiantuntija Niina Pitkänen Kepasta.

Tilaisuuden yhteydessä keskustellaan myös suomalaisten järjestöjen 
viesteistä Open Forum -prosessin kesäkuussa Kambodzhassa järjestettävää 
toista yleiskokousta varten.

Aika: torstai 9.6. klo 12:30-15:30
Paikka: Kepan Dialogi-kokoushuone, Töölöntorinkatu 2 A

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 7.6. sähköpostitse: 
auli.starck at kepa.fi tai (09) 584 23 241.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuvien on mahdollista saada Kepalta 
matkakorvaus, joka maksetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan 17 
euroa ylittävältä osalta alkuperäisiä tositteita vastaan (maks. 2 
henkilöä per järjestö).

Tervetuloa!


**

Lisätietoja:

Helmikuussa järjestettiin Kepassa ensimmäinen Kohti Busania -tilaisuus. 
Sen pääkohdista voi lukea Kepan jäsenblogista: BetterAid ja Open Forum – 
järjestöt matkalla kohti Busania 
<http://www.kepa.fi/jasensivut/jasenblogi/8973>

Kesäkuun tilaisuuteen voi osallistua, vaikka ei olisikaan ollut mukana 
aiemmassa tilaisuudessa.


Busan HLF4

OECD:n neljäs avun tuloksellisuutta käsittelevä High Level Forum 
järjestetään 29.11.-1.12.2011 Etelä-Korean Busanissa. Kokous on jatkoa 
Rooman, Pariisin ja Accran vastaaville kokouksille. Busanissa arvioidaan 
kuinka avun tuloksellisuustyössä on edistytty sekä tehdään uusia 
sitoumuksia kehitysyhteistyön laadun ja tulosten parantamiseksi 
tulevaisuudessa. Busaniin odotetaan saapuvan noin 2000 osanottajaa. 
Avunantaja- ja vastaanottajamaiden lisäksi mukana on 
kansalaisyhteiskunnan, parlamenttien, paikallishallinnon, 
tutkimuslaitosten sekä median edustajia.

www.aideffectiveness.org/busanhlf4/


BetterAid

BetterAid on lähes tuhannen kansalaistoimijan globaali verkosto, joka 
koordinoi kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansainväliseen avun 
tuloksellisuusprosessiin ja pyrkii vaikuttamaan Busanin huippukokouksen. 
BetterAid perustettiin vuonna 2007 ohjaamaan kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista edelliseen avun tuloksellisuutta käsitelleeseen 
huippukokoukseen Accrassa. Sen työtä johtaa 31 järjestön 
koordinaatioryhmä, jossa Kepa edustaa Eurooppalaisten kehitysjärjestöjen 
kattojärjestöä Concordia. BetterAid pyrkii haastamaan nykyistä ajattelua 
ja sen päätavoitteena on avun tuloksellisuusagendan (aid effectiveness)
laajentaminen kohti kehitystulosajattelua (development effectiveness).

www.betteraid.org


Open Forum

Open Forum for CSO Development Effectiveness on kansainvälinen, 
järjestöjen oma prosessi, jonka tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä 
kansalaisliikkeiden tuloksekkaan työn periaatteista ja sen 
mahdollistavan toimintaympäristön reunaehdoista. Prosessi perustettiin 
vuonna 2008 järjestöjen vastineena Pariisin julistuksen vaatimuksiin ja 
se tunnustettiin myös Accran konferenssin loppuasiakirjassa. Open Forum 
on yksi järjestöjen vaikuttamiskanavista Busanin kokoukseen ja avun 
tuloksellisuudesta jatkossa käytävään keskusteluun - sen avulla paitsi 
lobataan päättäjiä suoraan, myös osoitetaan, että järjestöt ovat 
valmiita tekemään oman osansa.

www.kepa.fi/jasensivut/lista-jasenpalveluista/edunvalvonta/tuloksellisuusprosessi

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori - Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry -
Service Centre For Development Cooperation 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Finland

Tel: +358 9 584 23 241 
Fax: +358 9 584 23 200 
email: auli.starck at kepa.fi
www.kepa.fi