[kehitysmaaliike-l] Tiedote: Brasilian broileritehtailla kiistellään työntekijöiden rasitussairauksista

Finnwatch info at finnwatch.org
Ti toukokuu 3 13:10:38 EEST 2011


  FINNWATCHIN TIEDOTE 3.5.2011

*Brasilian broileritehtailla kiistellään työntekijöiden rasitussairauksista*
- Suomeen on saattanut päätyä lihaa myös sademetsiin hakatuilta 
karjatiloilta

Brasilialaista lihaa ostavien suomalaisyritysten tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota lihantoimittajiensa työoloihin ja ammattitautien 
ehkäisyyn. Työntekijäkyselyiden perusteella peräti neljäsosa maan 
siipikarjateollisuuden työntekijöistä kärsii työperäisistä 
rasitussairauksista. Näin todetaan Finnwatchin tuoreessa raportissa, 
joka käsittelee Brasilian lihasektoria ja sen yhteyksiä suomalaisiin 
yrityksiin.

"Brasilian siipikarjateollisuuden mukaan työolot ovat kunnossa, mutta 
työntekijät ja ammattiliitot kertovat ongelmista", sanoi Finnwatchin 
selvityksen tehnyt tutkija *Päivi Pöyhönen*. Pöyhösen mukaan 
työntekijöiden raportoimat terveysongelmat näyttävät tulleen 
brasilialaista lihaa ostaville suomalaisyrityksille yllätyksenä. "Tästä 
näkökulmasta on huolestuttavaa, että työolojen ja -terveyden 
systemaattinen valvonta vaikuttaa kotimaisissa yrityksissä melko 
vähäiseltä", sanoi Pöyhönen.

Finnwatch selvitti Suomessa käytettävän brasilialaisen lihan ostoja ja 
sitä, miten suomalaiset yritykset valvovat tuotantoketjunsa eettisyyttä 
Brasiliassa. Maa on maailman suurin siipikarjan- ja naudanlihan viejä, 
ja Suomessa brasilialaista lihaa syödään keskimäärin puolisen kiloa 
vuodessa henkeä kohden. Suomalaisilta yrityksiltä kysyttiin työolojen 
lisäksi myös ympäristöasioiden huomioimisesta Brasiliassa. Paikallista 
naudanlihantuotantoa on kritisoitu sademetsätuhojen kiihdyttämisestä 
Amazonin alueella.

Kolmasosa Finnwatchin kyselyyn vastanneista henkilöstöravintoloista sekä 
hankinta- ja elintarvikeyrityksistä kertoi hankkivansa brasilialaista 
siipikarjan- tai naudanlihaa. Yksi osti kaiken siipikarjanlijansa 
Brasiliasta, ja muiden hankintaosuudet vaihtelivat vajaasta prosentista 
kuuteen prosenttiin. Kaikilla brasilialaista lihaa käyttävillä 
yrityksillä oli jonkinlaisia eettisiä ja ympäristöön liittyviä 
ohjeistoja. Osa kertoi auditoineensa brasilialaisia tuotantolaitoksia, 
mutta työolojen ja ympäristöasioiden huomioiminen jäi epäselväksi. 
Finnwatchin kyselyn perusteella vain muutama yritys sisällytti 
auditointeihinsa työolojen ja ympäristönäkökohtien valvontaa.

Maahantuojista *Suomen johtava brasilialaislihan tuoja *STC-Meat ei 
vastannut Finnwatchin kyselyyn. Muut neljä maahantuojaa vastasivat, 
mutta vain North Trade, jonka emoyhtiö on ruotsalainen, toimitti 
Finnwatchille vastuullisuuspolitiikkansa ja tarkat tiedot käyttämistään 
tuotantolaitoksista. Lihahankinnat keskittyivät São Pauloon ja muihin 
eteläisiin osavaltioihin, jotka eivät ole Amazonin alueella.

Muutkin maahantuojat vakuuttivat, etteivät niiden ostot ole kytköksissä 
sademetsätuhoihin. Ruotsalaisen Swedwatchin viime vuonna julkaisema 
tutkimus kuitenkin osoittaa, että Suomeen on saattanut päätyä 
naudanlihaa myös Amazonin sademetsiä tuhonneilta karjatiloilta muun 
muassa HKScanin tytäryhtiön omistaman maahantuojan kautta. Suuret 
brasilialaiset lihayhtiöt sitoutuivat vasta vuoden 2009 lopulla 
lopettamaan ostot sademetsätuhoja aiheuttavilta yrityksiltä.

Päivi Pöyhönen katsoo, että suomalaisten yritysten tulee terästää 
hankintaketjunsa eettisyyden valvontaa. "Työolojen ja ammattitautien 
ehkäisyn huomioiminen ei ole nykyisellään riittävää. Yritysten tulisi 
osallistua aktiivisemmin myös aloitteisiin, jolla suojellaan Amazonin 
sademetsiä laidunmaiden leviämiseltä", sanoi Pöyhönen.

*Toimituksille tiedoksi: *Finnwatchin raportti on ladattavissa osoitteessa:
http://www.finnwatch.org/images/stories/PDF/brasilialaisen%20lihan%20kaantopuoli.pdf

*Faktalaatikko*
* Finnwatch selvitti 29 henkilöstöravintolan, elintarvikeyrityksen, 
kaupan alan hankintayhtiön ja maahantuojan eettisyyslinjauksia.
* Juvenes, Katri Antell, Finnfrost, Pouttu, Saarioinen, Unilever 
Foodsolutions ja STC Meat eivät vastanneet kyselyyn.
* Avoimimmin kyselyyn vastasivat S-ryhmän yhtiöt, HK Ruokatalo, Snellman 
ja North Trade.
* Brasiliasta tietoja saatiin Brasilian elintarviketyöläisten liiton 
CNTA:n ja Kansainvälisen elintarviketyöläisten liiton IUF:n Latinalaisen 
Amerikan aluejärjestön REL-UITA:n työoloselvityksestä sekä eri 
kansalaisjärjestöjen tutkimuksista ja selvityksistä.
* Vuonna 2010 paikalliset Brasilian siipikarja- ja 
lihanpakkaussektorilla sovittiin jokaiseen työuntiin sisältyvästä 
pakollisesta 10 minuutin tauosta. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 
SEL on tukenut paikallisten ammattiliittojen pyrkimyksiä työolojen 
parantamiseksi.
* Vaikka Suomeen tuotavat kilomäärät ovat suuria, brasilialaisen lihan 
kulutus on vähentyntyt muutamaan prosenttiin siipikarjan- ja naudanlihan 
kokonaiskulutuksesta. Tähän ovat vaikuttaneet EU:n asettamat 
tuontirajoitukset ja vuonna 2010 voimaan tullut tuorelihadirektiivi.

*Lisätietoja:
*Päivi Pöyhönen, tutkija, Finnwatch: 040 4109710, paivi.poyhonen [at] 
finnwatch.org
Janne Sivonen, toiminnanjohtaja, Finnwatch: 044 3569 369, janne.sivonen 
[at] finnwatch.org

/Finnwatch tutkii ja tarkkailee suomalaisten ja Suomeen sidoksissa 
olevien yritysten toiminnan vaikutuksia kehitysmaissa. Järjestön 
taustalla on joukko suomalaisia kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjä./
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110503/7f004243/attachment.htm>