[kehitysmaaliike-l] Tuki kulttuurialan yhteistyöhön kehitysmaissa haettavana

Matti Cantell matti.cantell at kepa.fi
Ke Tammi 26 13:11:45 EET 2011


Hei,


Ulkoasiainministeriö myöntää tukea kehitysyhteistyömaissa toteutettaviin 
kulttuurihankkeisiin. Toteuttajina voi toimia kulttuurivaikuttajia tai 
-järjestöjä, paikallisia tai kansallisia kulttuurielimiä sekä 
oppilaitoksia niin kohdemaassa kuin Suomessa.

Lisätietoa ja ilmoitus luettavissa:

http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=211166&nodeid=15783&contentlan=1&culture=fi-FI

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=211166&nodeid=15317&contentlan=1&culture=fi-FIMatti Cantell
Koulutussuunnittelija – Training Coordinator
KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry
KEPA Service Centre for Development Cooperation
Töölöntorinkatu 2
00260 Helsinki, Finland
tel. +358 9 584 23 276
fax. +358 9 584 23 200
matti.cantell at kepa.fi
www.kepa.fi
More information about the kehitysmaaliike-l mailing list