[kehitysmaaliike-l] Haku Kepan Arvioinnista arkea -hankkeeseen

Laura Lager laura.lager at kepa.fi
Pe Tammi 21 10:48:05 EET 2011


*"Arvioinnista arkea" -hanke *

*Tervetuloa mukaan vuonna 2011 !*

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.2.2011 mennessä:
laura.lager at kepa.fi, puh. 09-584 23 248
(Huom. Viikolla 5 lisätietoja voi kysyä Anja Onalilta, puh. 09-584 23 232)


*Hankkeen tausta *

Seuranta ja arviointi on tullut viime vuosina yhä keskeisemmäksi 
kansalaisjärjestöjen toiminnassa. Erityisesti kansalaisjärjestöjen 
rahoittajat - esimerkiksi Suomen ulkoasiainministeriö - ovat korostaneet 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia. Toisaalta, myös järjestöt 
itse ovat olleet aktiivisia kehittämään tapoja, joilla ne voivat 
arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Kepan Arvioinnista arkea - hanke on Kepan jäsenjärjestöille tarkoitettu 
palvelu, jonka tavoitteena on tukea järjestön arviointitoiminnan 
kehittämistä.

Hanke alkoi vuonna 2009. Ensimmäisenä vuonna mukana oli viisi 
pilottijärjestöä: Kylväjä, Solidaarisuus, Suomen ADRA, Suomen 
Pakolaisapu ja Turun ammattikorkeakoulun oppilaskunta TUO. Vuonna 2010 
hankkeeseen osallistui myös viisi järjestöä: Fidida, Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunta HYY, Interpedia, Taksvärkki ja Suomen 
ylioppilaskuntien liitto SYL. Vuosina 2009 ja 2010 hanketta toteutettiin 
yhdessä Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen 
"Kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyössä" -tutkimushankkeen kanssa.

Nyt etsimme taas Kepan jäsenjärjestöjä mukaan arviointia kehittämään 
vuodelle 2011!

*Hankkeen tavoitteet*

1) Kehittää yhdessä järjestöjen kanssa käyttökelpoisia 
arviointimenetelmiä kehitysyhteistyötä ja vaikuttamistyötä tekevien 
järjestöjen käyttöön

2) Vahvistaa järjestöjen arviointiosaamista

3) Tukea arvioinnin hyödyntämistä järjestöjen oppimisessa ja toiminnan 
kehittämisessä

4) Tuottaa Kepalle tietoa järjestöjen arvioinnin haasteista

*Työskentelytapa*

Arvioinnin kehittäminen rakentuu noin puolen vuoden aikana 
järjestettävien, Kepan fasilitoimien 4-6 arviointityöpajan ympärille. 
Työpajoissa analysoidaan yhdessä järjestön tämän hetkisen seuranta- ja 
arviointitoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia ja tunnistetaan yksi 
kehittämiskohde yhdessä työstettäväksi. Kehittämiskohteita ovat 
esimerkiksi olleet yhteisen manuaalin tuottaminen, kehitysohjelman 
tuottaminen sekä hanke- ja ohjelmaindikaattoreiden yhteensovittaminen.

Kepa ei tarjoa valmiita järjestelmiä tai malleja, vaan fasilitoi 
järjestöjä "seuraavan arviointiaskeleen" ottamisessa kunkin järjestön 
tämän hetkisen tilanteen ja kehittämiskohteiden analyysin pohjalta. 
Kehittämistyössä otetaan huomioon myös järjestön kumppanit.

* *

*Miten mukaan? *

Kehittämishanke vaatii järjestöltä valmiutta sitoutua 
työpajatyöskentelyyn ja niissä yhteisesti sovittuihin 
kehittämiskohteisiin. Työpajat järjestetään pääsääntöisesti järjestöjen 
omissa tai järjestöjen järjestämissä tiloissa. Parhaat tulokset on saatu 
aikaa prosesseissa, jossa työpajatyöskentelyyn osallistuu myös järjestön 
johto. Järjestöjen kanssa tehdään hankkeen alussa sopimus 
osallistumisesta. Fasilitointi ja hankkeeseen sisältyvä palaute on 
järjestölle maksutonta.

Mukaan hankkeeseen voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 
koulutussuunnittelija Laura Lagerille (laura.lager at kepa.fi) viimeistään 
7.2.2011.


-- 
Laura Lager
Koulutussuunnittelija, Training Coordinator

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 
Service Centre for Development Cooperation 
Töölöntorinkatu 2 A, SF-00260 Helsinki, Finland

Tel. + 358 9 584 23 246 
Fax. + 358 9 584 23 200 
E-mail: laura.lager at kepa.fi 
Internet: www.kepa.fi -------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110121/f4f47676/attachment.htm>
-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Arvioinnista arkea 2011.pdf
Type: application/pdf
Size: 65940 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110121/f4f47676/attachment.pdf>


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list