[kehitysmaaliike-l] Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanja.

Panu Reinikainen panu.reinikainen at kepa.fi
Mon Tammi 17 09:58:35 EET 2011


Hei,
Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille! Tänä vuonna vietämme 
Vapaaehtoistoiminnan vuotta ja toivommekin, että näkisimme jokaisen 
teistä tulevissa tapahtumissa. Nyt on aika ilmoittaa järjestönne mukaan 
maaliskuussa alkavaan haastekampanjaan. Kampanjasta lisää tietoa alla.

Vuosi 2011 on Vapaaehtoistoiminnan vuosi. Järjestöt ja yhteisöt voivat 
nyt ilmoittautua mukaan vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjaan. 
Nettikampanjan tavoitteena on antaa ihmisille helppo tapa löytää 
itselleen sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto. Kampanjassa ihminen lupaa 
käyttää tietyn määrän tunteja vapaaehtoistoimintaan vuonna 2011. 
Kampanja toimii kahteen suuntaan: vapaaehtoistoiminnan organisaatiot 
saavat heidän toiminnasta kiinnostuneiden yhteystiedot ja toisaalta 
osallistuja ohjataan organisaatioiden omille nettisivuille. Kampanja 
antaa näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle ja sivusto kokoaa yhteen 
vapaaehtoistoimintaa koskevia nettisivustoja ja mahdollisuuksia Suomessa.

Kampanja käynnistyy maaliskuun alussa. Nyt on käynnissä järjestöjen ja 
muiden yhteisöjen ilmoittautuminen mukaan kampanjaan. Ilmoittautumiset 
pyydetään *viimeistään 23.1.* mennessä osoitteeseen 
karoliina.tikka at alli.fi. Tässä vaiheessa tarvitaan vain kiinnostuksen 
osoitus, muut tiedot kampanjaa varten toimitetaan tammikuun lopussa. 
Lisätietoa kampanjasta on alla.

Lähdettehän mukaan nostamaan vapaaehtoistoimintaa esille ensi vuonna!

***
*Miten kampanja toimii?
*
- Kampanjassa luvataan tunteja vapaaehtoistoiminnalle: Henkilö merkitsee 
kampanjasivulle, kuinka monta tuntia hän lupaa vuonna 2011 käyttää 
vapaaehtoistoimintaan ja valitsee millä tehtäväkentällä hän sen haluaisi 
tehdä

- Vastaukseksi hän saa hakukriteerejä vastaavien organisaatioiden 
kuvaukset niiden vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista

- Henkilö valitsee itseään kiinnostavat organisaatiot ja tallentaa 
yhteystietonsa kampanjasivulle

- Hänellä on mahdollisuus jakaa tuntilupauksiaan mm. Facebookissa ja 
kampanjasivulle kerätään vapaaehtoistoimintaan luvattujen tuntien 
kokonaismäärää yhteiseksi potiksi

- Organisaatio saa toiminnastaan kiinnostuneiden yhteystiedot ja ottaa 
ilmoittautuneisiin vapaaehtoisiin yhteyttä

- Kampanjasivulla on esimerkkejä julkkiksista ja tavallisista ihmisistä 
– miten he ovat käyttäneet vapaaehtoistoiminnan tuntejaan

*Mikä on kampanjan tavoitteena?

*- Innostaa ja kannustaa uusia ihmisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan

- Tarjota helppo tapa löytää tietoa erilaisista vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksista ja kertoa kiinnostuksesta

- Tuoda yhdessä esiin vapaaehtoistoiminnan monipuolisia mahdollisuuksia 
ja saada yhteistä näkyvyyttä

- Antaa monipuolinen kuva vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja 
toimia kampanjamaisena, kevyenä sivustona, joka ohjaa eteenpäin myös 
muille vapaaehtoistoiminnan sivustoille ja hakemistoihin

- Kertoa esimerkkien kautta, mitä vapaaehtoisena toimimisesta saa, ja 
osoittaa sitä kautta arvostusta jo nyt vapaaehtoistoiminnassa mukana 
oleville

*Mitä yhteisö saa?
*
- Uusia potentiaalisia vapaaehtoisia

- Näkyvyyttä omalle toiminnalle ja yhteistä näkyvyyttä 
vapaaehtoistoiminnalle

- Suuntaa antavaa käsitystä siitä, minkä verran ihmisillä on aikaa 
vapaaehtoistoimintaan

- Kiinnostuneiden yhteystiedot ja mahdollisuuden kontaktiin

*Mitä yhteisöltä odotetaan?
*
- Halua kasvattaa vapaaehtoisten määrää

- Mahdollisuutta ottaa yhteys toiminnastaan kiinnostuneisiin ihmisiin → 
sähköpostit, soitot (resursseista riippuen pienimmillään massasähköposti)

- Napakka esittelyteksti omasta vapaaehtoistoiminnasta, joka toimitetaan 
tammikuun lopussa

- Valmius levittää viestiä haastekampanjasta omissa viestintäkanavissa 
(tulee valmiit elementit ja ideat viestintään) → haaste leviämään myös 
nykyisten vapaaehtoisten kautta

- Omille nettisivuille selkeä kuvaus omasta vapaaehtoistoiminnasta. 
Näille linkki kampanjasivuilta → mahdollistaa laajemmat kuvaukset 
toimintamuodoista, paikkakuntakohtaisista yhteyshenkilöistä jne.

*Kuka voi ilmoittautua mukaan?
*
- Kampanjaan voivat lähteä mukaan vapaaehtoistoiminnan paikkoja 
tarjoavat järjestöt ja muut yhteisöt

- Kampanjaan ilmoittaudutaan mukaan mahdollisimman keskitetysti, eli 
esimerkiksi valtakunnalliset järjestöt ilmoittautuvat pääsääntöisesti 
kokonaisuutena. Vapaaehtoistoiminnan kentän monimuotoisuudesta johtuen 
katsotaan näitä kuitenkin myös tapauskohtaisesti. Kampanjassa 
maantieteellinen jaottelu on maakuntatasolla, mutta joukkosähköpostit 
kiinnostuksen osoittaneille sekä omien nettisivujen tarkentava info 
mahdollistavat tarkemman paikkakuntakohtaisen kuvailun paikoista ja 
yhteystiedoista. Näin tämä ei myöskään kuormita paljon 
keskusjärjestötoimijoita.

- Kiinnostuksensa ilmoittaneille vahvistetaan tammikuussa mukaan pääsy 
kampanjaan

*Mikä on kampanjan aikataulu?

*- 23.1. mennessä organisaatiolta ilmoitus kiinnostuksesta osallistua 
kampanjaan

- Lyhyiden esittelytekstien toimittaminen tammikuun lopussa

- Haastekampanja käynnistyy maaliskuun alussa 2011

- Kampanja käynnissä vuoden loppupuolelle saakka

- Syksyllä 2011 on työyhteisöihin painottuva kampanja, josta tulee 
lisätietoa myöhemmin

*Miten ilmoittaudutaan?
*
- Kampanjaan ilmoittaudutaan 23.1. mennessa lähettämällä osoitteeseen 
karoliina.tikka at alli.fi sähköposti, jossa esitellään lyhyesti yhteisö ja 
annetaan yhteyshenkilön yhteystiedot

- Ilmoittautuneet saavat tammikuussa vahvistuksen osallistumisesta

*Lisätietoja?

*Lisatietoja on sivulla vapaaehtoistoiminta2011.fi (sivusto taydentyy 
tammikuun aikana)

Tiedusteluihin vastaavat projektisihteeri Karoliina Tikka 
(karoliina.tikka at alli.fi <mailto:karoliina.tikka at alli.fi>) ja Annika 
Häggblom (annika.haggblom at alli.fi <mailto:annika.haggblom at alli.fi>)
More information about the kehitysmaaliike-l mailing list