[kehitysmaaliike-l] Ylitarkastaja, yksityisen sektorin kehitysyhteistyöinstrumentit

Jeskanen Inka Inka.Jeskanen at formin.fi
Ke Tammi 12 16:56:16 EET 2011


Ylitarkastaja, yksityisen sektorin kehitysyhteistyöinstrumentit

Ulkoasiainministeriö hakee ylitarkastajaa kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituslaitosten yksikköön (KEO-50) määräaikaiseen kolmen vuoden virkasuhteeseen 1.3.2011 lukien tai sopimuksen mukaan.
Valtioneuvoston kehityspoliittinen linjaus korostaa yksityisen sektorin toiminnan tärkeyttä köyhyyden vähentämisessä. Suomi pyrkii vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään parantamalla mahdollisuuksia yksityisen sektorin kehitysyhteistyöhön.
Ylitarkastajan päätehtävät ovat;
- korkotuki-instrumentin kokonaissuunnittelu ja toteutus, ml. vastuu Suomen korkotukipolitiikasta, hankkeiden ja määrärahojen hallinnoinnista
- valtion omistajapoliittisen ohjauksen toteuttaminen Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osalta sekä muut rahaston toimintaan liittyvät tehtävät
- liikekumppanuusohjelman (Finnpartnership) toimeenpanon ohjaus, ml. vastuu määrärahoista.
Ylitarkastaja tulee vastaamaan yksityissektorin kehitysyhteistyöinstrumenttien käytöstä ja niiden kehittämisestä osana työryhmää yhdessä avustajan ja neuvonantajan kanssa. Lisäksi ylitarkastaja osallistuu kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoon liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun ja toimii tiiviissä yhteistyössä ulkoasianministeriön maa- ja toimialakohtaisten tiimien ja muiden toimijoiden kanssa.
Ylitarkastajalta edellytetään:
- tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja työkokemusta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta
- suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa
- kehityspolitiikan ja kehitysrahoituksen sekä talouselämän ja yksityisen sektorin toimintaperiaatteiden tuntemusta
- erinomaisia kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja laajan sisäisen ja ulkoisen kontaktiverkoston ylläpitämiseksi sekä Suomessa että kansainvälisesti
-muu kielitaito katsotaan eduksi
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuustason 10 B mukaisesti (3214,68 €/kk), minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.
Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Satu Santala, satu.santala at formin.fi, p. 09 -1605 6323.
Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Tulostettu hakemus todistusjäljennöksineen tulee toimittaa 24.1.2011 mennessä osoitteeseen Ulkoasiainministeriö/HAL-10/Sallinen, PL 455, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen tunnus "KEO-50". Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Tarkemmat ohjeet on saatavissa ministeriön verkkosivuilta http://formin.finland.fi (ajankohtaista/ avoimet työpaikat).More information about the kehitysmaaliike-l mailing list