[kehitysmaaliike-l] Kerro koulutustoiveistasi Kehys ry:lle!

Johanna Rasimus johanna.rasimus at kehys.fi
Mon Tammi 10 16:48:16 EET 2011


Kehys ry pyytää järjestöjä esittämään toiveita sellaisten koulutusten 
järjestämisestä, joita ei tällä hetkellä löydy koulutustarjonnastamme. 
Koulutusten osallistujilta kerätyt palautteet luonnollisesti huomioidaan 
aina tulevissa koulutuksissa mutta tämän lisäksi otamme vastaan muita 
toiveitanne EU-rahoitukseen tai -politiikkaan liittyvistä koulutuksista. 
Pyydämme vastaamaan kahteen alla olevaan kysymykseen. Tämän lisäksi voit 
myös vapaasti esittää toiveitasi:

1. Onko järjestöllänne koulutustoiveita esim. johonkin tiettyyn 
rahoitusinstrumenttiin, hankkeen toimeenpanovaiheeseen tai EU:n 
kehityspolitiikan alaan liittyen?

2. Miten muokkaisit tai tarkentaisit nykyisten koulutusten sisältöä?

Lähetä vastauksesi sähköpostitse viimeistään 31.1.2011 mennessä: 
johanna.rasimus at kehys.fi

-- 
Johanna Rasimus
EU-hankeneuvoja / EU Project Advisor

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry
Finnish NGDO platform to the EU

Töölöntorinkatu 2 B (5.fl.)
00260 Helsinki
FINLAND

tel + 358 9 2315 0561
gsm + 358 46 8515 974
fax + 358 9 2315 0565
johanna.rasimus at kehys.fi
www.kehys.fi
More information about the kehitysmaaliike-l mailing list