[kehitysmaaliike-l] KUTSU Kansalaisyhteiskuntafoorumi 2011 / INBJUDAN Forumet för medborgarsamhället 2011

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
To Elo 25 15:48:39 EEST 2011


Tervetuloa Kansalaisyhteiskuntafoorumiin 2011!

Seminaari järjestetään YK:n kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9. klo 
13-17. Kansalaisyhteiskuntafoorumi pidetään Euroopan komission Suomen 
edustuston tiloissa Kampin Voimatalossa (Malminkatu 16).

KYF 2011:ssa pureudutaan kansalaisvaikuttamiseen ja kuluvalla 
hallituskaudella valmisteltavaan demokratiaselontekoon. Foorumissa 
kartoitetaan yhteisvoimin suomalaisen demokratian ja 
kansalaisyhteiskunnan kehittämiskohtia ja pohditaan tavoitteita 
demokratiaselonteolle. Vuoden 2011 KYF muodostaa osan edustuston 
tiloissa 14.9.-17.9. järjestettäviä Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinoita.

Ilmoittautumisia pyydetään 7.9. mennessä 
_www.tuntitili.fi/syysmarkkinat_ <http://www.tuntitili.fi/syysmarkkinat> 
verkkosivun kautta.  Ohjelma julkaistaan osoitteessa 
_http://www.kansanvalta.fi/_ viimeistään viikon 34 alussa.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on valtioneuvoston 
vuonna 2007 asettama julkisen vallan ja kansalaisjärjestöjen 
neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytyksiä ja sitä kautta vahvistaa kansalaisten osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksia. Kansalaisyhteiskuntafoorumi KYF on KANEn 
vuosittain järjestämä tilaisuus, johon ovat tervetulleita 
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä kiinnostuneet järjestöjen 
ja kansalaisverkostojen, hallinnon, tutkimuksen ja tiedotusvälineiden 
edustajat.


Parhain terveisin

Niklas Wilhelmsson
Pääsihteeri
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
 
***************************

Välkommen till forumet Medborgarsamhället 2011!

Seminariet arrangeras på FN:s internationella demokratidag 15.9. kl. 
13-17. Seminariet arrangeras i Europeiska kommissionens representation i 
Finland (Malmgatan 16, Helsingfors).

På forumet behandlas medborgarpåverkan och demokratiredogörelsen som 
kommer att beredas under denna regeringsperioden. På forumet kartläggs 
och diskuteras utvecklingsförslag för den finländska demokratin och 
medborgarsamhället och målen för demokratiredogörelsen. 
Medborgarsamhället 2011 forumet ordnas i anslutning till höstmarknaden 
för frivilligverksamhet som ordnas på Europeiska kommissionens 
representation i Finlands 14.9.-17.9.

Anmälningar tas emot på adressen _www.tuntitili.fi/syysmarkkinat_ 
<http://www.tuntitili.fi/syysmarkkinat>.till och med den 7.9.2011. 
Vänligen meddela även möjliga special dieter. Det programmet finns till 
hands på _http://www.kansanvalta.fi/_ i början av vecka 34.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) är en av statsrådet år 
2007 tillsatt delegation vars uppgift är att främja medborgarsamhällets 
funktionsmöjligheter och stärka medborgarnas deltagande- och 
påverkningsmöjligheter. Forumet för medborgarsamhället arrangeras 
årligen av delegationen för medborgarsamhällspolitik.  

Med vänliga hälsningar,

Niklas Wilhelmsson
Generalsekreterare
Delegationen för medborgarsamhällspolitikViestin välitti:

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori - Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry -
Service Centre For Development Cooperation 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Finland

Tel: +358 9 584 23 241 
Fax: +358 9 584 23 200 
email: auli.starck at kepa.fi
www.kepa.fi

-------------- seuraava osa --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ohjelma KYF 2011.pdf
Type: application/octet-stream
Size: 93754 bytes
Desc: ei saatavilla
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110825/e081f15f/attachment.obj>