[kehitysmaaliike-l] Työtä globaalikasvatus-hankkeessa Kuopiossa

Katja Hintikainen katja.hintikainen at kepa.fi
Ti Elo 23 13:05:57 EEST 2011


Viestin välitti Katja.

-- 
Katja Hintikainen
Mahdollisuuksien tori -koordinaattori

katja.hintikainen at kepa.fi
tel: +358 9 584 23 282
mobile: +358 45 773 11 007
www.mahdollisuuksientori.fi

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry


PROJEKTITYÖNTEKIJÄN paikka avoinna Kuopion Setlementti Puijola ry:ssä/ MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSISSA, Kuopiossa.

Kuopion Setlementti Puijola ry on monikulttuurisen työn, elämänhallintaa ja työllistymistä edistävä toimija Kuopion seudulla. Lisätietoja Puijolasta ja monikulttuurikeskus Kompassista:
http://www.puijola.net
 
Kuopion Setlementti Puijola ry:n monikulttuurikeskus Kompassi hakee joukkoonsa projektityöntekijää. Projektityöntekijä työskentelee kahdessa hankkeessa; Ulkoasiainministeriön rahoittamassa GLOBAALI- ja KEHITYSKASVATUS -hankkeessa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa RASISMIN VASTAISEN TYÖN -hankkeessa. Suurin osa työtunneista koostuu Ulkoasiainministeriön hankkeesta. Projektien toiminta-alueena Kuopion seudun lisäksi ovat Leppävirta ja Siilinjärvi.
 
Ulkoasiainministeriön hankkeen tarkoitus on lisätä erityisesti nuorten tietämystä kehitysmaista ja Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa pyritään ennaltaehkäisemään ja käsittelemään rasismin syntyyn vaikuttavia tekijöitä nuorten keskuudessa järjestämällä koulu- ja 
oppilaitosvierailuja, joiden kautta välitetään tietoa mm.
monikulttuurisuudesta ja Suomen maahanmuutosta. Hankkeissa valmistetaan myös kouluvierailuihin tarvittavat materiaalit.
 
Työtehtävät:
 
Molemmissa hankkeissa pääpainotus on koulu- ja oppilaitosvierailuilla. Ulkoasiainministeriön hankkeessa järjestetään lisäksi mm. tapahtumia, näyttelyitä ja kahviloita. Molemmissa hankkeissa ensisijaisena kohderyhmänä ovat 13-19 -vuotiaat nuoret.
 
Projektityöntekijä on päävastuussa molemmista hankkeista. Hankkeissa ei ole muita palkallisia työntekijöitä (paitsi tuntipalkattuja avustajia). Tehtäviin kuuluu hankkeiden yleiskoordinointi, hankkeiden markkinointi, toimintojen ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus, yhteistyöverkostojen
luominen ja ylläpito, vapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen, toiminnan arviointi, raportointi ja projektihallinto.
 
Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
 
- Kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin ja hyvät tiedot Suomen
harjoittamasta kehitysyhteistyöstä
- Kiinnostusta rasisminvastaiseen työhön
- Kykyä työskennellä itsenäisesti ja itseohjautuvasti 
- Hyvää esiintymistaitoa ja innostamiskykyä
- Kokemusta projektityöskentelystä tai projektinhallinnosta 
- Verkostoitumistaitoja
- Erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito. Hyvä
englanninkielen taito.
- Joustavuutta, sillä osa työajasta sijoittuu ilta-aikaan
 
Katsomme eduksi:
- Alalle sopiva koulutus
- Oma kokemus kehitysmaista tai kehitysyhteistyöstä
- Kokemusta nuorten parissa toimimisesta ja/tai kouluvierailujen tekemisestä 
 
Työ on osa-aikainen. Työaika on 20-25 h / vko, toukokuussa 2012 tunteja on reilusti vähemmän. Työtunnit voidaan sopia joustavasti. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.  
 
Hakuaika päättyy 31.8.2011. Työ alkaa 12.9.2011 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu toukokuun 2012 loppuun.  
 
Vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon pyydämme toimittamaan
sähköpostiin: maarit.ronkonharju at puijola.net tai osoitteeseen: 
Kuopion Setlementti Puijola ry, Monikulttuurikeskus Kompassi, Hapelähteenkatu 33, 70110 Kuopio. Kuoreen/sähköpostin viestikenttään tunnus ”Hakemus”.
 
Lisätietoja tehtävästä antavat: 
 
Eija Teerineva, toiminnanjohtaja, puh. 044-787 2880
Maarit Rönkönharju, projektityöntekijä puh. 050-550 6541