[kehitysmaaliike-l] Meksikon ihmisoikeuspuolustajat, San Juan Copala ja kansainvälisen tuen tarve

Ville-Veikko Hirvelä villeveikkoh1 at gmail.com
Ke Elo 10 12:41:38 EEST 2011


Hei


*Ben Richard Leather*, Peace Brigades International (PBI) Mexico Advocacy
Coordinator, vierailee Helsingissä tällä viikolla torstaista 11.8.2011
alkaen. (see below also in English)

Benin vierailun avulla tutustutaan ihmisoikeuksien ja niiden puolustajien
tilanteeseen ja kansainvälisen tuen tarpeeseen Meksikossa ja San Juan
Copalassa.


*Perjantaina 12.8. klo. 16.00* Ben alustaa KEPA:n järjestötilojen Aurinko
huoneessa (Töölöntorinkatu 2, tieto- ja järjestötila Lähde, sisäänkäynti
omasta ulko-ovesta) aiheesta:

Ihmisoikeuspuolustajien merkitys rauhalle ja oikeudelle Meksikossa ja
kansainvälisen yhteisön rooli heidän suojelussaan.


Hänen puheensa jälkeen keskustellaan myös tilanteesta San Juan Copalan
alueella, jossa Jyri Jaakkola tapettiin viime vuonna yhdessä Bety Carinon ja
22 triqui-kansan jäsenen kanssa ja jossa tapettiin taas kolme San Juan
Copalan autonomisen triqui yhteisön kannattajaa jälleen viime perjantaina
4.8.2011.

Katso alla viestin lopussa yksityiskohtaisempi kuvaus San Juan Copalan
tilanteesta, jonka suhteen kansainvälinen sovittelu ja tuki olisivat tarpeen
ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi.


Ben Leather (PBI) on tavattavissa sekä torstaina 11.8. että perjantaina
12.8. KEPA:n Aurinko tilassa klo 16.00 alkaen. Hänelle voi myös ehdottaa
erillistä tapaamisaikaa, jos torstai tai perjantai klo. 16.00 eivät sovi
sinulle.

Ben on kiinnostunut tapaamaan kansalaisjärjestöjen edustajia,
poliitikkoja, ulkoasiainministeriön
Latinalaisen Amerikan yksikön työntekijöitä tai muita henkilöitä, jotka ovat
kiinnostuneita kuulemaan PBI:n työstä ihmisoikeuspuolustajien puolesta
Meksikossa. *

Mikä on **Peace Brigades International,* *PBI ?*

PBI on kansalaisjärjestö, joka on ylläpitänyt kansainvälisten vapaaehtoisten
ryhmien osallistumista ihmisoikeuspuolustajien työhön Meksikossa vuodesta
1999 alkaen. Sen työ keskittyy Oaxacan, Guerreron ja Mexico D.F.:n alueille.

Kansainvälinen osallistuminen ja mukanaolo on väline konfliktien purkamiseen
jossa kolmas osapuoli auttaa edellytysten luomisessa ratkaisujen
etsimiselle.

Paikallisten järjestöjen pyynnöstä, PBI:n päämäärä on suojella
ihmisoikeustyön vuoksi vainottujen tai tukahdutettujen ihmisten ja
järjestöjen poliittista liikkumatilaa. PBI tukee meksikolaisia
ihmisoikeusaloitteita sellaisten kansainvälisten vapaaehtoisten läsnäolon
avulla, jotka ovat uhattujen ihmisten ja järjestöjen seurassa.

PBI ryhmät tekevät säännöllisiä vierailuja konfliktialueille, jakavat tietoa
konfliktien tilasta ja kehityksestä, seuraavat siviili- ja
sotilasviranomaisten toimintaa ja ylläpitävät julkisia suhteita ja
kampanjointia kansainvälisen tuen saamiseksi.

Voit ottaa yhteyttä ja saada lisätietoja:

Ville-Veikko Hirvelä, puh. 045-2380890, villeveikkoh1 at gmail.com

Uusi Tuuli ry ja Friends of Jyri Jaakkola

http://toinenmeksiko.org/


*Welcome* to discuss about the situation of human rights, their defenders
and the need of the international support regarding Mexico and San Juan
Copala.

Ben Richard Leather, Peace Brigades International (PBI) Mexico Advocacy
Coordinator, visits Helsinki this week from Thursday 11.8.2011 onwards.

He can be met at KEPA both on Thursday and Friday 16.00 - 20.00. in
"Aurinko" room, Töölöntorinkatu 2, (the entrance of KEPA's library)

On Friday at 16.00 he gives in "Aurinko" room a speech on topic:
*
*"The importance of human rights defenders for peace and justice in Mexico,
and the role of the international community in protecting them".

After his speech we will discuss also about the situation in the Triqui area
of San Juan Copala, where Jyri Jaakkola and Bety Carino were last year
murdered together with 22 Triqui victims and where 3 further supporters of
the Autonomous Municipality of San Juan Copala were murdered again last
Friday 4th of August 2011.

See here (most below down) a more detailed description about the situation
in San Juan Copala, where the international mediation and support would be
needed to protect the human rights and human rights defenders.


*What is PBI*

Peace Brigades International (PBI) is a non-governmental organization that
has maintained teams of international volunteers who accompany human rights
defenders in Mexico since 1999. We concentrate most of our work in the
regions of Oaxaca, Guerrero and Mexico D.F.
International accompaniment is a tool for conflict transformation through
which a third party contributes to the creation of the necessary conditions
to search for solutions. At the request of local organisations, PBI's goal
is to protect the political space of people and organisations that have
suffered repression as a result of their non-violent human rights work.

PBI supports Mexican human rights initiatives with the presence of
international volunteers that accompany people and organizations under
threat. The teams make regular visits to conflict zones, disseminate
information about the evolution of the conflict, engage with civil and
military authorities and carry out public relations and lobbying work to
generate international support.


Contacts:

Ville-Veikko Hirvelä, puh. 045-2380890, villeveikkoh1 at gmail.com

Uusi Tuuli ry ja Friends of Jyri Jaakkola ry

http://toinenmeksiko.org/*


San Juan Copalan triqui-alueen yhteisön tilanteesta

*

Kolme San Juan Copalan autonomisen triqui-yhteisön kannattajaa ammuttiin
kuoliaaksi 4. elokuuta 2011 kotikylänsä Aqua Frian lähellä Oaxacan
osavaltiossa triqui-kansan alueella, Meksikossa. Murhapaikalta löydettiin 9
mm kaliberin luotien hylsyjä ja silminnäkijä tunnisti ampujiksi kolme Aqua
Frian kanjoniin paennutta asemiestä.


Paikka sijaitsee vain joitain kilometrejä pohjoiseen La Sabana Copalasta,
jossa Jyri Jaakkola ja Bety Carino ammuttiin yli vuosi sitten heidän
yrittäessään puolustaa San Juan Copalan autonomisen Triqui yhteisön
oikeuksia.


Nyt murhatut 39 vuotias José Luis Ramírez Hernández, 35 vuotias Francisco
Ramírez Merino ja 21 vuotias Álvaro Jacinto Cruz odottivat kauppakojun
edessä autoa San Pedro Chayucoon lähtevän tien varressa kun heitä ammuttiin
päähän aseilla jotka kuuluvat lain mukaan vain armeijan käyttöön. San Juan
Copalan autonominen yhteisö nimesi murhien järjestäjiksi Copalaa viime
syksystä alkaen vallassaan pitäneiden puolisotilaallisten joukkojen jäseniä,
kuten Antonio Cruz 'Pajaro' Garcian.


Puolisotilaalliset joukot valtasivat koko San Juan Copalan kaupungin
syyskuussa 2010. Kuukausien saarron ja ampumisen aikana he tappoivat 25
ihmistä ja ajoivat tappamisen uhalla koko kaupungin 700 asukkaan väestön
pakolaisiksi.

Salliessaan näiden asejoukkojen yhä pitää kaupunkia ja sitä ympäröivää
aluetta valvonnassaan vielä nyt vuoden kuluttua yrittämättä edes riisua
näitä joukkoja aseista, valtio on jättänyt heitteille ihmisten lisäksi myös
lain ja ihmisoikeudet.


Kun valtio jopa yhä rahoittaa näitä ryhmiä jotka ottavat tappamalla alueita
valtaansa, hallinto ei niinkään estä vaan pikemminkin palkitsee ja siten
ylläpitää tappamista ja laitonta asevaltaa alueella. Näin annetaan kuva että
ne jotka hankkivat tappamalla valtaansa alueita ja kokonaisia kyliä tai
kaupunkeja, saavat pitää nuo väkivalloin valtaamansa alueet.


Nyt murhattujen autonomian puolustajien omaiset toivat heidän ruumiinsa
sunnuntaina 7.8. Oaxacan pääkaupunkiin muistotilaisuuteen hallinnon palatsia
ympäröivälle Zocalon aukiolle, todisteena siitä miten autonomian
puolustajien murhaaminen Copalan alueella jatkuu. Poliisi yritti kuitenkin
estää muistotilaisuuden järjestämistä hallintopalatsin vieressä esittäen
ruumiiden sinne tuomisen olevan rikos hygieniaa kohtaan ja jopa
pahoinpitelemällä tilaisuuteen osallistuneita triqui-kansan pakolaisnaisia
ja -lapsia.


Sikäli kuin murhatut ihmiset ovat lähinnä hygieninen ongelma Oaxacan tai
Meksikon hallinnoille, hallinto ei toteuta velvoitteitaan estää murhat ja
ihmisoikeusloukkaukset - etenkään jos se jatkaa väkivalloin kodeistaan
häädettyjen triqui-naisten ja -lasten uhkaamista ja pahoinpitelyä.

Pakolaisnaiset ja -lapset ovat joutuneet jo vuoden asumaan taivasalla
Zocalon katuaukiolla vaikka Inter-American Commission on Human Rights
(IACHR) on määrännyt hallinnon varmistamaan heille turvatun kotiinpaluun.
Katuaukio on jäänyt heidän ainoaksi kodikseen ja turvapaikakseen hallinnon
viivytettyä jo lähes vuoden IACHR:n määräämien Copalaan paluun suojatoimien
toteutusta.

 *Miksi San Juan Copalan autonomiaa kannattavien triquien tappaminen jatkuu?
*


Miksi puolisotilaalliset joukot palkattiin ja aseistettiin saartamaan ja
ampumaan Copalaa 10 kuukautta ja sitten valtaamaan sen? Miksi sen asukkaat
ajettiin ampumisen uhalla pois kodeistaan ja miksei hallinto turvaa heidän
laillisia oikeuksiaan palata koteihinsa?


Pian San Juan Copalan valtaamisen jälkeen tiedotettiin Copalan ympäristöstä
löydetyn kultaa, hopeaa, sinkkiä, lyijyä ja antimonia.


Tappamisten eräänä keskeisenä syynä voi olla se että kun alkuperäiskansoilla
on kansainvälisten (YK:n, IACHR:n ja ILO:n) sopimusten ja myös Meksikon lain
mukaan oikeus autonomiaan ja siihen että heidän tahtonsa huomioidaan heidän
perinteisiä alueitaan koskevissa ratkaisuissa, tällöin valtion on vaikea
suoraan ottaa maata ilman heidän lupaansa.


Kun San Juan Copalan autonominen yhteisö on vaatinut että triquien
perinteiset alueet säilytetään heidän oman elämänsä ja päätöksentekonsa
käytössä ja ratkaistavissa, hallinto toimisi lainvastaisesti jos se pyrkisi
suoraan ottamaan triquien maat ja häätämään triquit vastoin heidän tahtoaan.Mutta hallinto saa triquien maat jos se onnistuu sopimaan niistä sellaisten
triqui-johtajien kanssa jotka ovat valmiita myymään triquien maat ja
tappamaan tätä vastustavat triquit - kunhan saavat riittävästi rahaa, aseita
ja mahdollisuudet käyttää niitä oman asemansa ja määräysvaltansa
varmistamiseen.


MULT-johtajiin kuuluva Rufino Merino Zaragoza esimerkiksi oli myynyt Aqua
Frian yhteisön yhteisiä maita vuonna 2006 vastoin yhteisön asukkaiden
hyväksyntää. Neljä henkilöä arvosteli Zaragozaa julkisesti tähän liittyen
reilut puolitoista vuotta sitten videolla http://youtu.be/zjUCsrBaewU .


Nyt kaikki nämä tätä MULT johtajaa tuolla videolla arvostelleet 4 henkilöä
on tapettu - kun viime perjantaina 4.8.2011 tapettiin viimeiset kaksi
heistä, José Luis Ramírez Hernández ja Francisco Ramirez Merino.


Kun heistä Francisco oli vastustanut jo vuonna 2006 sitä, että
MULT-johtajiin kuuluva Zaragoza oli myynyt Aqua Frian yhteisön yhteismaita
vastoin yhteisön asukkaiden hyväksyntää, MULT-johto oli jo tuolloin uhannut
Franciscon hengen olevan vaarassa jos hän jää Aqua Friaan asumaan.
Fransiscon pojankin ampuivat 2006 Franciscon mukaan MULT asemiehet.
http://sanjuancopalaoaxaca.wordpress.com/2011/08/05/entrevista-con-francisco-ramirez-merino-de-agua-fria-copala/


Jos hallinto saa julkisella ja yksityisellä tuella lahjottua triquien
johtajat häätämään ja asein vaientamaan ne triquit, jotka vastustavat
perinteisten maidensa ottamista pois perinteisten triqui-elinehtojen
käytöstä, näin syntyneet ratkaisut eivät ole triquien sisäisiä ratkaisuja
vaan ovat syntyneet yhteisöihin ulkoa tuotujen aseiden ja varojen voimin,
häätämällä niitä vastustavat triquit tai vaientamalla heidät väkivallan
uhalla.

Kun alueen perinteinen triqui-elämä rakentui San Juan Copalan keskuksen
kautta yhdistyneiden triqui yhteisöjen omiin ratkaisuihin, valtion tulee
taata että kukin yhteisö voi kokonaisuudessaan osallistua oman kulttuurinsa
mukaisilla päätöksenteon menettelyillä yhteisön alueeseen ja sen omiin
elinehtoihin vaikuttaviin ratkaisuihin.

Siltä osin kuin suuri osa San Juan Copalan autonomisessa yhteisössä
eläneistä on vastentahtoisesti väkivalloin karkoitettuna yhteisöstään eikä
voi osallistua aluetta koskeviin ratkaisuihin (ja hallintokin kieltää heitä
palaamasta koteihinsa), ilman näiden Copalan asukkaiden
osallistumismahdollisuutta tehdyt päätökset ja hankkeet alueen kehityksestä
ja elinehdoista ovat laittomia ja loukkaavat heidän perustavia
ihmisoikeuksiaan.


* *

Keskustelutilaisuudessa on saatavana tätä koskien myös teksti joka pohjautuu
IACHR:n (Inter-American Commission on Human Rights) lainopilliseen
kommenttiin "Indigenous and tribal peoples’ rights over their ancestral
lands and natural resources, Norms and Jurisprudence of the Inter-American
Human Rights System" (
http://cidh.org/countryrep/Indigenous-Lands09/Chap.IX.htm)

San Juan Copalan ihmisoikeudet ja rauha edellyttävät kansainvälisten
ihmisoikeuksien valvontaa.

Siinä määrin kuin triqui yhteisöissä on väestöä joka haluaa jatkaa elämää
omien triqui-elinehtojensa ja perinteisen hallintonsa ja päätöksentekonsa
mukaisesti, heillä on tähän laillinen oikeus, eikä heitä tule väkivalloin
häätää eikä syrjäyttää triqui-elämästään eikä sille ominaisista
elinehdoista.

 Siitä lähtien kun puolisotilaalliset joukot valtasivat San Juan Copalan,
kaupunki on jätetty etenkin MULT järjestön jäsenten asutettavaksi. Nyt
elokuussa tapahtuneista murhista San Juan Copalan autonomiaa kannattavat
triquit myös epäilevät MULT järjestön asemiehiä.

Kun marraskuusta 2009 alkaneen tappamisen aikana on ammuttu 28 Copalan
autonomiaa puolustanutta ihmistä niin vastaavana aikana on ammuttu vain 2
autonomiaa vastustavan MULT järjestön edustajaa. Toinen heistä oli MULT
johtaja Heriberto Pazos Ortiz, jonka murhasta ei sen tekotavasta johtuen
myöskään voitane epäillä Copalan autonomian kannattajia.

Silti MULT ja UBISORT järjestöjä kannattavat journalistit ovat uutisoineet
että Copalan autonomiaa kannattavan MULT-I järjestön edustajat olisivat
ammuskelleet  alueilla - vaikka mitään todisteita ei ole esitetty siitä että
ampumalla olisi viime viikkoina vahingoitettu alueella ketään tai mitään
muuta kuin että 3 autonomian kannattajaa tapettiin.
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: <http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20110810/382931a0/attachment.htm>