[kehitysmaaliike-l] Muistutus: UM:n hanketuen ohjeistus kommentoitavana 31.8. asti

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Ti Elo 9 15:52:26 EEST 2011


Kansalaisjärjestöjä pyydetään kommentoimaan uutta hanketuen ohjeistuksen 
luonnostekstiä


Ulkoministeriö uudistaa suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille 
suunnatun hanketuen ohjeistusta.

Uudistus käynnistettiin kuluvan vuoden alussa UM:n sisäisellä 
kartoituksella. Kansalaisjärjestöille lähetettiin 1.4.2011 kommenteille 
kansalaisjärjestöyksikön työpaperi niistä aiheista ja kysymyksistä, 
joita nykyisen ohjeistuksen käytännön toteutuksen perusteella katsottiin 
tarpeelliseksi päivittää, korjata ja täydentää. Kansalaisjärjestöyksikkö 
järjesti yhdessä KEPAn kanssa keskustelutilaisuuden ohjeistuksen 
uudistamistarpeista työpaperiin ja järjestöjen esittämiin kommentteihin 
perustuen.

Kansalaisjärjestöyksikössä on laadittu järjestökentältä ja ministeriön 
sisältä saatujen kommenttien perusteella ensimmäinen versio uudeksi 
ohjeistukseksi. Tekstiin sisällytettävät linkit näkyvät punaisena. 
Ohjeistuksen rakenne ja tekstissä mainitut liitteet ovat työstämättä. 
Lisäksi sähköiseen hakujärjestelmään tulevat lomakkeet ja niiden 
täyttöohjeet eivät ole vielä kommentoitavissa.

*Kansalaisjärjestöyksikkö toivoo, että järjestöt ja muut tahot 
esittäisivät kommenttinsa luonnokseen 31.8.2011 mennessä. Kommentit voi 
lähettää sähköpostitse osoitteeseen **keo-30 at formin.fi* 
<mailto:keo-30 at formin.fi>*.

*Kansalaisjärjestöyksikkö tulee ottamaan esitetyt kommentit huomioon 
ohjeistuksen uudistamisprosessin seuraavassa vaiheessa. Järjestöt 
tullaan kutsumaan keskustelemaan ohjeistuksen uudistamisesta 
alkusyksystä. Uudistaminen on tarkoitus saattaa päätökseen kuluvan 
vuoden loppuun mennessä siten, että uutta ohjeistusta voidaan soveltaa 
vuoden 2013 hakukierroksella.
<http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=78711&GUID=%7B271A66E0-C11D-491F-B06B-90BEEF27F528%7D>
Kommentoitavat tiedostot ovat esillä ulkoministeriön verkkosivuilla: 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=223724&nodeid=15409&contentlan=1&culture=fi-FI 
<http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=223724&nodeid=15409&contentlan=1&culture=fi-FI> 


Lisätietoja: Kansalaisjärjestöyksikön päällikkö Okko-Pekka Salmimies, 
puh. 09 1605 6365, etunimi.sukunimi at formin.fi 
<mailto:etunimi.sukunimi at formin.fi> tai Hilkka Lampén, puh. 09 1605 
6285, etunimi.sukunimi at formin.fi <mailto:etunimi.sukunimi at formin.fi>

***

Järjestöt voivat vaihtoehtoisesti lähettää kommenttejaan Kepan kautta 
(mieluiten sähköpostitse: auli.starck at kepa.fi)

Syyskuussa Kepan on tarkoitus järjestää asiasta keskustelutilaisuus 
järjestöille yhdessä ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikön kanssa.

Ystävällisin terveisin,
Auli Starck

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori - Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry -
Service Centre For Development Cooperation 
Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, Finland

Tel: +358 9 584 23 241 
Fax: +358 9 584 23 200 
email: auli.starck at kepa.fi
www.kepa.fi