[kehitysmaaliike-l] Järjestöjen Lähi-itä -sähköpostilista perustettu

Taina Hanhikoski taina.hanhikoski at kehys.fi
Ti Elo 2 09:03:56 EEST 2011


Järjestöjen Lähi-itä -sähköpostilista perustettu

Kehys ry kutsui maaliskuussa 2011 koolle suomalaisia Lähi-idässä ja 
Lähi-idän kysymysten parissa työskenteleviä järjestötoimijoita 
keskustelemaan mahdollisesta kiinnostuksesta ja tarpeesta tiedonvaihtoon 
ja yhteistoimintaan aihepiiriin liittyen.

Tapaamisessa kävi ilmi, että järjestöt pitävät tiedonvaihdon ja – 
jakamisen kehittämistä erittäin tärkeänä. Samoin koettiin, että 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tilanne vaatisi koordinoitua pohdintaa 
siitä, miten suomalaisjärjestöt voisivat toimia paremmin yhdessä ja 
edesauttaa kansalaisyhteiskunnan vahvistamista alueella.

Tapaamisessa päätettiin perustaa sähköpostilista edistämään toimijoiden 
välistä tiedonvaihtoa. Listan tarkoituksena on toimia mm. 
tiedotuskanavana Lähi-itään liittyvässä toiminnassa, hankkeisiin 
liittyvien tietojen ja rahoitusmahdollisuuksien jakamisessa sekä 
yhteisen toiminnan ja vaikuttamisen suunnittelussa.

Lista on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja tietoa siitä saa 
mielellään välittää eteenpäin.

Listaa koordinoi Kehys ry, ja listalle mukaan / listalta pois haluavat 
voivat ottaa yhteyttä Taina Hanhikoskeen (taina.hanhikoski at kehys.fi, 
puh. 09 2315 0564)

Avoinna olevia järjestötoimijoille suunnattuja EU-rahoitushakuja 
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella löytyy Kehyksen sivuilta 
osoitteesta http://www.kehys.fi/tapahtumat/avoimet-rahoitushaut

Kehys ry, ulkoasiainministeriö ja Suomen kansallinen Anna Lindh-verkosto 
/ Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI järjestivät huhtikuussa 
Itämeri-Välimeri-yhteistyötä ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tapahtumien 
vaikutusta kansalaisyhteiskuntayhteistyöhön käsittelevän seminaarin. 
Keskustelu seminaarin teemoista jatkuu blogissa ”Baltic-Mediterranean 
Axis: A New Framework for Cooperation?” osoitteessa 
https://balticmed.wordpress.com/


Ystävällisin terveisin,

Taina Hanhikoski

-- 

Taina Hanhikoski
Assistentti - Assistant

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys ry

Töölöntorinkatu 2 B, 5th floor
00260 Helsinki
FINLAND

tel +358 9 23 15 05 64
gsm +358 43 82 41 167
fax +358 9 23 15 05 65
taina.hanhikoski at kehys.fi
www.kehys.fi