[kehitysmaaliike-l] MUUTOS: Kutsu haastatteluun 4.5. aiheena Yleishyödylliset palvelut, ,valtionavut ja kansalaisjärjestöt

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Ti Apr 28 14:18:43 EEST 2009


Ennakkotiedoista poiketen järjestetään vain yksi yhteinen ryhmähaastattelu 4.5. aamupäivällä, johon kaikki kehitysalan järjestöt ovat tervetulleita!Kutsu haastatteluun koskien Yleishyödylliset palvelut, valtionavut ja 
kansalaisjärjestöt -selvitystä

Aika: Ma 4.5.2009 klo 9-12
Paikka: Kepan Dialogi-sali, Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki

Kutsumme järjestönne edustajan Kepaan ryhmähaastatteluun keskustelemaan 
hankintalain ja EU:n sisämarkkinasäännösten vaikutuksista 
kansalaisjärjestöjen jäsenjärjestöjen toimintaan.

Tässä tilaisuudessa haetaan tietoa erityisesti kehitysyhteistyötä ja 
kansainvälisyyskasvatusta tekevien järjestöjen kokemuksista.

Haastattelu on osa tutkimusta, jossa pyritään kartoittamaan järjestöjen 
palvelutuotannossaan kohtaamia ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja. 
Haastattelussa keskitytään etenkin kilpailuttamiseen ja valtionapuun 
liittyviin kysymyksiin.

Tutkimus pohjautuu Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan 
(KANE) yhteydessä viime vuonna toimineen yleishyödylliset palvelut 
työryhmän työhön. Ryhmän työ jatkuu nyt Yleishyödylliset palvelut, 
valtionavut ja kansalaisjärjestöt -selvityksen toisella vaiheella, jossa 
teemaa konkretisoidaan järjestöjen kannalta. Selvityksen ja haastattelut 
tekee OTT Marjo Ojala.

Haastattelussa käydään läpi mm. seuraavia kysymyksia:

- Millaisia toimintoja järjestönne järjestää tai mitä palveluja 
järjestönne tuottaa jäsenistön ulkopuolisille henkilöille/tahoille 
(esim. Ulkoministeriölle)?

- Millaiseen sopimukseen se mahdollisesti perustuu?

- Miten palvelujen tuotanto rahoitetaan (esim. Valtionavustukset, RAY, käyttäjien maksut,
omarahoitus)?

- Mitä palveluja viranomaiset voivat ostaa järjestöltänne?

- Tarjoavatko jotkin muut toimijat samoja palveluja?

- Mitkä säännöt (hankintalaki? kilpailutussäännöt) rajoittavat 
järjestöjen palveluntuotantoa?Mikäli mahdollista, olisi hienoa, jos edes muutamasta järjestöstä 
osallistuisi järjestöjä koskevaa hallintoa ja lainsäädäntöä hyvin 
tunteva henkilö. Haastattelun osanottajilta ei kuitenkaan edellytetä
alan lainopillista asiantuntemusta. Kaikki järjestönne toiminnasta ja 
sen edellytyksistä hyvin perillä olevat järjestöedustajat ovat 
lämpimästi tervetulleita tuomaan keskustelussa esille käytännön näkökulmaa.

Tarjoilujen mitoittamiseksi ja etukäteismateriaalin lähettämiseksi 
pyydämme ilmoittautumiset keskiviikkoon 29.4 mennessä 
järjestökoordinaattori Auli Starckille:
auli.starck at kepa.fi, puh. 09-584 23 241


Lisätietoja antavat tarvittaessa Kepan varapuheenjohtaja Seppo 
Kalliokoski (seppo.kalliokoski at icenet.fi, 040-7743504) tai
järjestökoordinaattori Auli Starck (auli.starck at kepa.fi, 09-584 23 241)

Lisätietoja valtioneuvoston asettamasta Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE:sta löytyy verkkosivuilta 
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Jarjestotjayhteisot/Neuvottelukunta
KANE:ssa Kepaa edustaa asiantuntijajäsenenä Seppo Kalliokoski.


Tervetuloa!

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori
Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Service Centre for Development Cooperation
Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki, Finland

Tel. + 358 9 584 23 241
Fax. + 358 9 584 23 200
E-mail: auli.starck at kepa.fi
Internet: www.kepa.fiMore information about the kehitysmaaliike-l mailing list