[kehitysmaaliike-l] Tiedote: Making Commitments Matter -hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta malarian torjunnaksi tehdyistä sopimuksista

Merja Nevala merja.nevala at gmail.com
La Apr 25 11:24:25 EEST 2009


23.3. 2009 Tiedote: Making Commitments Matter -hanke pyrkii lisäämään
tietoisuutta malarian torjunnaksi tehdyistä sopimuksista

Maailman malaria päivänä Making Commitments Matter -hanke (MCM)
muistuttaa, että monet valtiot ovat jo sitoutuneet toimiin malarian
vastaisessa kamppailussa. Malarian torjunta on myös yksi Millenium
tavoitteista. Jotta näillä kansainvälisillä sopimuksilla olisi
kuitenkin vaikutusta, ne on pantava täytäntöön kansallisella tasolla.
Tämän vuoksi on tärkeää lisätä tietoisuutta näistä sopimuksista.

Joka kolmaskymmenes sekunti kuolee lapsi jossain päin maailmaa
malariaan. Nämä kuolemat olisivat vältettävissä yksinkertaisin
keinoin. Vielä kuusikymmentä vuotta sitten malaria levisi Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa, mutta taudista päästiin eroon
kansanterveydellisin toimenpitein ja maiden oli mahdollista vakauttaa
taloudellinen ja sosiaalinen kehityksensä. Malarialääkkeiden,
sänkyverkkojen sekä hyttyskarkotteiden tulisi olla kaikkien saatavilla
myös köyhimmissä maissa.

Kansainvälinen Making Commitments Matter-hanke uskoo, että malarian
taltuttamiseksi siitä kärsivien maiden ja niiden kansainvälisten
partnerien täytyy parantaa tiedonsaantiaan niistä sopimuksista, jotka
malarian torjunnaksi ovat jo olemassa, ja joihin maat ovat jo
sitoutuneet. Tiedonsaantia on parannettava kansallisella,
alueellisella, ja globaalilla tasolla. Hanke on parhaillaan
kehittämässä verkossa toimivaa tietopankkia, jossa kaikki aiheeseen
liittyvät YK:n ja erityisjärjestöjen sopimukset olisivat helposti ja
kätevästi saatavilla. Tietopankin ensimmäisessä versiossa, joka
julkaistaan 2010, on valittuna neljä temaattista aihealuetta, joista
yksi on juuri malaria. Kun ensimmäinen versio on julkaistu, kaikki
YK:n sopimukset näiltä aihealueilta, sekä listat allekirjoittaneista
maista, olisivat valtion virkamiesten, kansalaisyhteiskunta-aktiivien
sekä yksityishenkilöiden saatavilla. Tietopankin tarkoituksena on
lisätä tietoisuutta jo olemassa olevista sopimuksista ja informoida
ihmisiä niistä oikeuksista, jotka valtiot ovat jo sitoutuneet heille
takaamaan.

Making Commitments Matter on kansainvälinen tutkimus ja kehityshanke,
joka koostuu opiskelijoista sekä nuorista ammattilaisista. Hankkeen
päämääränä on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien sekä sen lukuisien
erikoisjärjestöjen julkaisemien päätöslauselmien ja sopimusten
kansallista täytäntöönpanoa. MCM:llä on yli 130 jäsentä ja se toimii
tällä hetkellä yli 25 maassa. Jokaisen maan ryhmä työstää tällä
hetkellä yhteistä UN-informed.org -projektia, jonka tarkoituksena on
tuottaa helposti saatavilla olevaa tietoa päätöslauselmista ja
sopimuksista keskitetyllä ja ymmärrettävällä tavalla. MCM:n visiona on
maailma, jossa nämä sitoumukset saavat niille kuuluvan arvon ja niiden
täyttä potentiaalia hyödynnetään ihmisten elämisen ehtojen
parantamiseksi.

Lisätietoja:

Merja Nevala
nevala at un-informed.org
+358407443531


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list