[kehitysmaaliike-l] TIEDOTE: Tutkimus osoittaa kuluttajien vaativan oikeudenmukaisempaa talouden mallia

Meri Savonen meri.savonen at reilukauppa.fi
Ti Apr 21 09:50:13 EEST 2009


*Kansainvälinen tutkimus osoittaa kuluttajien vaativan 
oikeudenmukaisempaa ja vastuullisempaa talouden mallia*

*Reilun kaupan tuotteiden myynti kasvoi Suomessa viime vuonna 57 
prosenttia.***

Kuluttajat odottavat yritysten olevan nykyistä vastuullisempia 
kehitysmaiden tuottajien kanssa toimiessaan, selviää Reilun kaupan 
kansainvälinen yhteistyöjärjestön FLO:n teettämästä tutkimuksesta. 
GlobeScan *Incorporated* -yrityksen toteuttama tutkimus on ensimmäinen 
globaali kuluttajatutkimus Reilusta kaupasta.

Tutkimukseen osallistui 14 500 kuluttajaa 15 eri maassa loka-joulukuun 
2008 aikana (Suomessa 1000 vastaajaa). Lähes kolme neljästä (74 %) 
vastanneista koki riittämättömäksi vastuullisuudeksi sen, etteivät 
yritykset aiheuta toiminnallaan vahinkoa tai haittaa. Sen sijaan 
yritysten tulisi aktiivisesti tukea yhteisöjen kehittämistä kehitysmaissa.

Tutkimus osoitti kuluttajien vaativan yrityksiltä uudenlaista 
kaupankäyntimallia, jossa oikeudenmukaisuus on keskeinen osa 
liiketoimintaa. Tutkimukseen osallistuneiden maiden kuluttajista yli 
puolet (55 %) on "aktiivisia eettisiä kuluttajia", jotka odottavat 
paljon yritysten sosiaaliselta, taloudelliselta ja ympäristövastuulta. 
He palkitsevat kulutuspäätöksillään yrityksiä, jotka vastaavat heidän 
odotuksiinsa -- sekä rankaisevat kulutustottumuksillaan yrityksiä, jotka 
eivät näin tee. Nämä kuluttajat myös vaikuttavat mielipiteillään toisiin 
kuluttajiin. Reilun kaupan tuntevista kuluttajista noin kolmannes on 
tutustunut asiaan perheen, ystävien tai kollegojen kautta.

Lähes kolme neljännestä (72 %) vastaajista koki, että ulkopuolinen 
sertifiointi on paras tapa varmistua tuotteen eettisyydestä. Suomessa 
luotetaan Reiluun kauppaan: 93 prosenttia järjestelmän tuntevista 
suomalaisista luottaa Reilun kaupan sertifiointimerkkiin joko jonkun 
verran tai paljon.

Kuluttajien eettinen valveutuneisuus näkyy edelleen myös Reilun kaupan 
tuotteiden myyntilukujen kasvuna. Suomessa myytiin Reilun kaupan 
tuotteita viime vuonna vähittäiskaupan arvossa mitattuna yhteensä yli 54 
miljoonalla eurolla. Myynnin arvo kasvoi noin 57 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna, ja kasvu oli edellisvuotta nopeampaa. 
Suomalaiset ostivat viime vuonna keskimäärin 10,22 eurolla Reilun kaupan 
tuotteita asukasta kohden (6,54 eurolla vuonna 2007). Tämän vuoden 
maaliskuussa suomalaisissa kaupoissa oli myynnissä yli 1 000 erilaista 
Reilun kaupan tuotetta.

Myös muissa Pohjoismaissa tuotteiden myynti kasvoi selvästi: Tanskassa 
40 prosenttia, Norjassa 73 prosenttia ja Ruotsissa 75 prosenttia. Henkeä 
kohden lasketussa kulutuksessa Suomi kiri jälleen Pohjoismaiden 
ykköseksi. Suomessa suosituimpia Reilun kaupan tuotteita olivat 
banaanit, kahvi, kukat, puuvilla ja viini.

Aasian Reilun kaupan tuottajia yhteistyöjärjestö FLO:ssa edustava *Binod 
Mohan *uskoo, että Reilun kaupan menestystarina jatkuu myös 
tulevaisuudessa. "Me Aasiassa uskomme kuluttajiin ja siihen, että 
kuluttajat ostavat uskollisesti Reilun kaupan tuotteita. Kuluttajille 
tuotteet ovat perushyödykkeitä. Kehitysmaiden viljelijöiden kannalta 
Reilun kaupan tuotteiden hankkiminen saa aikaan suuria muutoksia, ja me 
tiedämme kuluttajien ymmärtävän tämän."

 

*Lisätietoja:*

Kirsi Tanski, markkinointipäällikkö, Reilun kaupan edistämisyhdistys: 
050 4133001.

Janne Sivonen, viestintäpäällikkö, Reilun kaupan edistämisyhdistys: 
044 287 5401.


/Reilu kauppa parantaa perhetuottajien ja työntekijöiden työ- ja 
elinoloja ja ympäristön hyvinvointia kehitysmaissa. Reilun kaupan 
sertifiointimerkki on rekisteröity tavaramerkki, jolla merkityt tuotteet 
on sertifioitu kansainvälisten Reilun kaupan kriteerien mukaan./
-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: http://lists.kepa.fi/pipermail/kehitysmaaliike-l/attachments/20090421/39a79302/attachment.htm 


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list