[kehitysmaaliike-l] Kutsu haastatteluun 4.5. koskien Yleishyödylliset palvelut, valtionavut ja kansalaisjärjestöt -selvitystä

Auli Starck auli.starck at kepa.fi
Ti Apr 21 15:15:37 EEST 2009


Kutsu haastatteluun koskien Yleishyödylliset palvelut, valtionavut ja
kansalaisjärjestöt -selvitystä

Aika: Ma 4.5.2009 klo 15-18
Paikka: Kepan Dialogi-sali, Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki

Kutsumme järjestöjä Kepaan ryhmähaastatteluun keskustelemaan
hankintalain ja EU:n sisämarkkinasäännösten vaikutuksista
kansalaisjärjestöjen jäsenjärjestöjen toimintaan. 

Tässä tilaisuudessa haetaan tietoa erityisesti kehitysyhteistyötä ja
kansainvälisyyskasvatusta tekevien pääasiassa vapaaehtoispohjalta
järjestöjen kokemuksista.

Haastattelu on osa tutkimusta, jossa pyritään kartoittamaan järjestöjen
palvelutuotannossaan kohtaamia ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja.
Haastattelussa keskitytään etenkin kilpailuttamiseen ja valtionapuun
liittyviin kysymyksiin.

Tutkimus pohjautuu Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan(KANE)
yhteydessä viime vuonna toimineen yleishyödylliset palvelut työryhmän
työhön. Ryhmän työ jatkuu nyt Yleishyödylliset palvelut, valtionavut
ja kansalaisjärjestöt -selvityksen toisella vaiheella, jossa teemaa
konkretisoidaan järjestöjen kannalta. Selvityksen ja haastattelut tekee
OTT Marjo Ojala.

Haastattelussa käydään läpi mm. seuraavia kysymyksia:
- Millaisia toimintoja järjestönne järjestää tai mitä palveluja
järjestönne tuottaa jäsenistön ulkopuolisille henkilöille/tahoille
(esim. Ulkoministeriölle)?
- Millaiseen sopimukseen se mahdollisesti perustuu?
- Miten palvelujen tuotanto rahoitetaan (esim. Valtionavustukset,
omarahoitus)?
- Mitä palveluja viranomaiset voivat ostaa järjestöltänne?
- Mitkä säännöt (hankintalaki? kilpailutussäännöt) rajoittavat
järjestöjen palveluntuotantoa?

Haastattelun osanottajilta ei edellytetä alan lainopillista
asiantuntemusta. Kaikki järjestönne toiminnasta ja sen edellytyksistä
hyvin perillä olevat järjestöedustajat ovat lämpimästi tervetulleita
tuomaan keskustelussa esille käytännön näkökulmaa.

Tarjoilujen mitoittamiseksi ja etukäteismateriaalin lähettämiseksi
pyydämme ilmoittautumiset keskiviikkoon 29.4 mennessä
järjestökoordinaattori Auli Starckille:
auli.starck at kepa.fi, puh. 09-584 23 241

Lisätietoja antavat tarvittaessa Kepan varapuheenjohtaja Seppo
Kalliokoski (seppo.kalliokoski at icenet.fi, 040-7743504) tai
järjestökoordinaattori Auli Starck (auli.starck at kepa.fi, 09-584 23 241)

Lisätietoja valtioneuvoston asettamasta Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunta KANE:sta löytyy verkkosivuilta 
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Jarjestotjayhteisot/Neuvottelukunta
KANE:ssa Kepaa edustaa asiantuntijajäsenenä Seppo Kalliokoski.

Tervetuloa!


PS. Aikaisemmin aamupäivällä 4.5. klo 9-12 on vastaava haastattelu
suuremmille ammattimaisesti toimiville kehitysalan järjestöille, johon
myös voitte osallistua, mikäli aamupäivän ajankohta ei järjestöllenne
sovi.

-- 
Auli Starck
Järjestökoordinaattori
Coordinator for Member Organisations

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Service Centre for Development Cooperation
Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki, Finland

Tel. + 358 9 584 23 241
Fax. + 358 9 584 23 200
E-mail: auli.starck at kepa.fi
Internet: www.kepa.fi


More information about the kehitysmaaliike-l mailing list